Ovom institucionalnom podrškom u cilju osiguranja razvoja i
stabilizacije Udruge financirat će se plaće 6 zaposlenika, od kojih 3
sa srednjom stručnom spremom, a 2 sa visokom i jedan sa višom
stručnom spremom. Sve te osobe ključne su za nastavak započetih
aktivnosti Udruge i za provođenje aktivnosti vezanih za Europske
fondove. Osiguravanjem udjela plaće iz institucionalne podrške
zaustavit će se trend odlijeva kadrova što Udruzi čini velike
poteškoće jer su se u osposobljavanje pojedinca uložili napori, a
osobe, upravo iz razloga što im Udruga ne može garantirati sigurna
primanja, odlaze na prvo radno mjesto sa sigurnim primanjima koje im se
ukaže. Posebno je interesantno da se ti kadrovi pokazuju dobrim
radnicima u institucijama jer su savladali sve radne procedure.

U ukupnom proračunu plaće će iznositi 81.183,17 kuna , a time će se pokriti udio u plaće koje je potrebno osigurati zaposlenicima. Uz to pokrit će se troškovi uredskog materijala, poštanski troškovi, troškovi komunikacija (telefon, mobitel,
internet), troškovi struje, grijanja, vode, te dio ostalih komunalnih
troškova za sva tri prostora u kojima se provodi rad/aktivnosti udruge
u visini od 22.350,00 kuna, što u postotcima iznosi 14,90%.

U troškove je uključen i trošak održavanja opreme (Udruga ima 5
računala, 2 prijenosna računala, projektor, projekcijsko platno i dva
fotokopirna aparata vezana ugovorom).

Planira se održavanje web stranice i njezino osuvremenjavanje u bolji i
pristupačniji format. U troškove su planirani troškovi banke, a
neophodno za tri prostora su i troškovi održavanja higijensko
tehničkih uvjeta, gorivo za prijevoz članova udruge od njihovih domova
do prostorija udruge na razne terapije, radionice i druženja te
prijevoz članova do bolničkih centara i rehabilitacijskih ustanova te
za prijevoz djelatnika na stručne skupove i edukaciju te prijevoz djece
s teškoćama u razvoju koji sudjeluju na radionicama na izlete i
susrete djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom iz drugih gradova
i županija.

Uredski materijal koji se svakodnevno troši za rad udruge i rad s
članovima, sjednice predsjedništva, skupštine i ostalo, poštanski
troškovi kojih imamo kroz svakodnevan rad i troškovi vode i struje za
tri prostora udruge, a koji su potrebni za vo?enje ureda u vremenu od
08.00 — 16.00 sati svakog radnog dana te u popodnevnim satima svaki dan
za druženje članova te pružanje terapija i kreativnih radionica.
Važan dio organizacijske strukture zaposlenih djelatnika je i
edukacija kako bi zaposleni bili upoznati sa novim zakonima u
kjnjigovodstvenim uslugama i poslovima udruge, pravnom zakonodavstvu u
svrhu pravnih usluga članovima udruge s invaliditetom te sve edukacije
vezane za pisanje i provođenje EU projekata i projekata iz resornih
ministarstava i zaklada.
Potrebe udruge su pored informatičke opreme i kupovina novog kompjutera
kako bi svi djelatnici imali isti za rad te je trošak u visini 4.712,53
kuna, što iznosi 3,14 % od ukupno zatraženih sredstava.

Djelatnik/vozač udruge je uvršten u EU projekt koji je u pripremnoj
frazi te je udio njegove plaće osiguran iz navedenih sredstava, a djecu
koja nemaju prebivalište u mjestu provođenja projekta će voziti u
centar na poludnevni boravak i nazad njihovim kućama.

Za uredan i transparentan rad udruge te konstantno vođenje knjigovodstva
udruge zaslužna je knjigovodstvena djelatnica kojoj je plaća udjelom
finanirana iz EU projekta i koja osim urednog vođenja financija udruge
redovito odlazi na edukacije, a sve u svrhu bolje informiranosti novih
propisa i zakona vezano za poslove knjigovodstva

Rad tajnice udruge vezan je za sve poslove od primanja
članova/korisnika te njihovu evidenciju i rad na povlasticama vezano za
njihov postotak invaliditeta, pisanje projekata, rad na istima i
evaluacija i pisanje izvješća prema resornim ministarstvima, pomoć u
organizaciji i provođenju svih projekata, programa i akcija, pripreme za
sjednice i predsjedništva te izravni kontakt sa članovima/korisnicima
za sve potrebe od prijevoza, terapija, druženja te radionica i
organizacije prijaevoza.
Tijekom rada i djelovanja udruga je zbog potreba prema
c(lanovima/korisnicima osjetila izuzetno veliku potrebu prema
zapos(ljavanju pravnika kojeg nije bila u moguc’nosti zaposliti kroz
projekte te je iskoristila priliku odobrenu od strane Hrvatskog zavoda
za zapos(ljavanje u projektu Javni radovi i time zaposlila pravnicu koja
je do trenutka prijave na pravnim poslovima pomogla u vis(e od 15
zahtjeva c(lanova/korisnika te potreba za njenim zapos(ljavanjem itekako
pokazala kao potreba u dobrom djelovanju udruge.

Projektom “Javni radovi” pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje udruga
je zaposlila fizioterapeutkinju i sociologinju, a koje su svojim znanjem
i vještinama uvelike pomogle u fizičkom (motoričkom) i
psihosocijalnom stanju korisnika od perioda od kada su zaposleni te
smatramo kako je osiguravanje njihovih plaća i nakon prestanka
financiranja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje važno za
dobrobit članova/korisnika udruge.

Ovim pokrićem troškova od strane institucionalne podrške stvorit će
se preduvjeti za važan organizacijski razvoj, te mogućnost
prijavljivanja na druge projektno-programske natječaje, ali nadasve i
važna komponenta zadržavanja postojećeg kadra, uspostava kvalitetnog
timskog rada, formiranje zajedničkih sustava vrijednosti, posvećenosti
organizaciji, te dobivanju profiliranog tima za razvijanje inovativnih
socijalnih usluga, stvaranje osnove za proširenje djelatnosti
samoodrživosti, ali i postizanje glavnog cilja, a to je sustavan i
kontinuiran monitoring i predlaganje novih politika za osobe s
invaliditetom na lokalnoj razini te poticanje i na državnoj razini.

Categories: 2014

Skip to content