Udruga tjelesnih invalida “TOMS” od grada Trogira 2009. godine dobila je
prostor grada/mjesnog odbora Travarica veličine 100m2 za provedbu
projekta te svih ostalih aktivnosti udruge. U prostoru se provodi
logopedsko, rehabilitatorska i fizikalna stručna terapija za djecu s
teškoćama u razvoju, a od mjeseca travnja 2014. godine i poludnevni
boravak za djecu s teškoc’ama u razvoju (EU projekt) u kojem borave
djeca sa područja grada Trogira i pripadajuc’ih općina Okrug, Seget i
Marina te grada Kaštela i Splita jer je kao projekt jedinstven i jedini
na području Splitsko- dalmatinske županije.

Prostor u kojem se pružaju stručne terapije i poludnevni boravak je
zatvoren, ugodan i prilagođen te opremljen velikim brojem didaktičkog
materijala, posebno definiran za djecu s teškoćama u razvoju i
invaliditetom. Kroz svakodnevni rad stručnog osoblja i sastancima s
roditeljima došlo je do potrebe širenja aktivnosti te pružanja
dodatnih usluga, a sve u svrhu napretka djece s teškoćama u razvoju i
invaliditetom na psihičkom i fizičkom polju.

Naime prostor ispred dječjeg centra “Dječji osmijeh” je divlje
parkiralište sa dijelom zelene površine koja je zapuštena i
devastirana, a šire područje naselja nema nikakav park, igralište ili
opremljeno dječje igralište na koje bi se djeca vodila kako bi
boravila na zraku i razvijala za njih potrebne vještine.

Prostor zelene površine je cca 100m2 koji bi građanskom inicijativom
ogradili te time fizički odvojili od parkirališta i automobila koji
koriste stanari i time oplemenili zelenu površinu koja bi služila za
svakodnevno korištenje djece iz dječjeg centra, a i za djecu koja
žive u okolici.

Devastirana površina bi se očistila od nakupina smeća, stabla bi se,
tj. grane na njima, popilale (dobila bi se prirodna hladovina), trava bi
se pokosila, napravile bi se staze (za djecu u invalidskim kolicima) i
kao izuzetno važan dio parka/igrališta napravio bi se zid sa ogradom
koji bi fizički odvojio igralište od parkirališta i time zaštitio
djecu od automobila, a uređeno igralište od devastacije automobila.

Ovom građanskom inicijativom uredili bi zelenu površinu koja je
devastirana, smanjili bi površinu parkirališta, a kao najvažniji dio
dali bi djeci mjesto za igru i boravak i time unaprijedili život djece
s teškoćama u razvoju i invaliditetom i djeci urednog razvoja u
lokalnoj zajednici.

Građanska akcija koju predlažemo potakla bi razvoj lokalne zajednice,
konkretno rješava problem u lokalnoj zajednici čime se poboljšavaju
uvjeti i kvaliteta življenja u zajednici, potiče
dobrovoljni/volonterski rad i uključivanje većeg broja građana u
lokalnoj zajednici. Istovremeno se koriste potencijali lokalnog, javnog
i profitnog sektora i time će se oplemeniti zapuštena zelena površina
i ukazuje na potrebu smanjivanja površine divljih parkirališta te je
smatramo kao važnu i značajnu inicijativu u zajednici u kojoj svoju
brigu udruga posebno pridaje djeci koja gube mjesto za boravak na zraku
uz sigurnu igru od automobila.

Kao važan element provedbe akcije vidimo medije na lokalnoj razini koji
će cijelokupnu akciju u svojim medijima promovirat kroz informativne
emisije, portali kroz obavijesti, a sve u svrhu što bolje uključenosti
u inicijativu te kao poticaj drugim građanima da oplemene zelene
površine oko svojih zgrada, a kao potreba zdravog razvoja djece u
lokalnoj zajednici.

U cilju predložene građanske inicijative kroz već pripremljeni plan
provedbe akcije, a prema planiranim aktivnostima udruga će sa svojim
volonterima zapuštenu zelenu površinu očistiti od smeća i suhog
granja, a uključujući i stanare okolnih zgrada. Nakon što se zelena
površina dovede u pristupačno stanje pristupiti će se izmjerama
terena kako bi se odredio dio koji bi na najširoj površini bio mjesto
za igralište. Izmjere terena obaviti će volonteri inžinjerske struke
koji će prema površini odrediti i potrebnu količinu cementa te
žičane ograde sa željeznim stupovima, a kako bi se površina
igrališta fizički odvojila od parkirališta. Pristupiti će se
kupovini metalne ograde, metalnih stupova i cementa te će volonteri
zaduženi za iskopavanje zida pristupiti radovima iskopavanja kanala za
betonske zidove na koje c’e se postaviti metalni stupovi i ograda. Prema
vremenskim prilikama svi radovi će se nastojati obaviti u što kraćem
vremenu, a sve u svrhu završetka igrališta i nabave preostale opreme
koja će biti donirana iz drugih izvora/donatora. Nakon postavljanja
metalnih stupova i metalne ograde na napravljene betonske zidove
pristupiti će se uređenju staza unutar igrališta, a kako bi igralištu
što laksše pristupila djeca koja se kreću u invalidskim kolicima. Plan
provedbe predložene građanske inicijative obuhvatiti će rad preko 15
volontera i 10 stanara iz okolnih zgrada. Planirano je da će 10
volontera u zajedničkoj inicijativi s 8 djelatnika poludnevnog centra
te 10 roditelja djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom i 10
stanara odraditi čišćenje zapuštene zelene površine, 3 volontera
građevinske struke obavit će izmjere i odrediti potrebnu količinu
materijala, a kopanje kanala za betonski zid visine pola metra odraditi
će prema dogovoru i više od 5 volontera koji c’e ujedno i odraditi
gradnju betonskog zida. Za radove postavljanja metalnih stupova i ograde
uključeno će biti do 10 volontera.

Nakon radova čišćenja, izmjere terena, kopanja kanala i gradnje
betonskog zida te postavljanje metalne ograde i stupova, pristupiti će
se uređenju unutarnjeg dijela igrališta u kojem će sudjelovati 10
volontera i koji će napraviti staze prema planiranim sadržajima za
djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom te za djecu urednog /zdravog
razvoja.

Potreban materijal za provedbu građanske inicijative je 8 kubika cementa
za betonske zidove visine pola metra, širine 20 cm i dužine 80 metara
i metalne ograde sa metalnim stupićima visine 1.20 m, dužine 80
metara, ulazna vrata visine 1.50 m, širine 1.80 m, natpis koji će
prikazati donatora inicijative i dvije klupe.

Categories: 2014

Skip to content