Programi i projekti koje Udruga provodi financiraju se prijavom na javne pozive i natječaje za financiranje općekorisnih projekata i programa iz državnog ili lokalnog proračuna kao i fondova Europske unije. Do sada su ostvareni značajni rezultati u programima i projektima koji su završeni ili su još u provedbi. Neki od značajnijih projekata i programa Udruge su:

 1. PROJEKT „OSOBNI ASISTENT“ u potpunosti financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Projekt se provodi od 2007.godine.
 2. PROJEKT „ZAJEDNO KROZ ŽIVOT“ u potpunosti financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u visini od 73.000,00 kuna.
 3. PROJEKT „ZAKLADA KAP ZA SLAP“ potekao od Udruge TOMS sa svrhom rješavanja problema osoba s najtežim stupnjem invalidnosti. Projekt je započet 2007. godine, prikupljeno je preko 600.000,00 kn.
 4. PROJEKT „KLAPE PIVAJU, A PISMA LIČI“ nastao je kao plod suradnje Udruge TOMS, klape „Tragos“ i pokojnog pjevača Vinka Coce. Nakon niza godina održavanja koncert je postao tradicionalan. Projekt u potpunosti financira Udruga TOMS, a svi izvođači koncerta se odriču prihoda u humanitarne svrhe.
 5. PROJEKT „PROZOR U SVIJET“ godine odobren je od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u iznosu od 89.021,20 kuna u kojem se kompjuteriziralo 16 članova Udruge te su iste te osobe (s invaliditetom od 80-100%) dobile mogućnost za lakšu komunikaciju s Udrugom i ostalim članovima, a ujedno im je omogućen i lakši pristup informacijama do kojih teško dolaze zbog svoje teške pokretljivosti.
 6. PROJEKT „PROZOR U SVIJET“ financiran od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i imao je za cilj osigurati pristupačnost informacijama invalidnim osobama preko prijenosnog računala koje je za njih zaista prozor u događanja u zemlji i svijetu, ali u isto vrijeme i mogućnost za komunikaciju s osobama, udrugama, institucijama koje im u određenim situacijama mogu biti od velike pomoći. U projekt smo uključili volontere koji su pružali pomoć pri osposobljavanju osoba s invaliditetom za rad na prijenosnim računalima.
 7. PROJEKT „IGROM DO REHABILITACIJE“ je 2008. godine odobren od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u iznosu od 79.740,00 kuna. U okviru projekta realizirale su se kreativne radionice i igraonice za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s s intelektualnim poteškoćama i tjelesnim invaliditetom.
 8. PROJEKT „IGROM DO REHABILITACIJE“ je projekt financiran od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Projekt se odvijao kroz rehabilitacijske, edukacijske i kreativne radionice s djecom s posebnim potrebama. Ove aktivnosti provele su se uz nadzor stručnih suradnika, a uključivao je 30-etak djece koja su bila podijeljena u nekoliko skupina prema dobi i stupnju teškoća. Projekt se nastavlja i u 2010-oj godini vlastitim sredstvima Udruge.
 9. PROJEKT „ZAJEDNO KROZ ŽIVOT“ je medijski projekt financiran od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Preko lokalne radio postaje „Radio Trogir“ jednom mjesečno emitirale su se radijske emisije o problemima i potrebama osoba s invaliditetom s ciljem njihovog osnaživanja za život u lokalnoj zajednici. Emisije su obuhvaćale različite teme te promociju dobrih primjera iz prakse na svim područjima života osoba s invaliditetom. Projekt je trajao od 01.01.2008. do 31.12.2009. godine.
 10. PROJEKT „INFORMATOR“ financiran od strane „Dalmacijacement d.d.“  u kojem se nastojalo jačati roditeljske kompetencije djece s poteškoćama. Cilj ovog projekta bio je povećati stupanj informiranosti roditelja djece s teškoćama u razvoju o dostupnim uslugama i nadležnim ustanovama u okviru sustava zdravstva i socijalne skrbi.
 11. PROJEKT „MALI PRIJATELJ“ financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u kojem su se kroz školsku godinu 2009./2010. tijekom sata razredne nastave provodila odgojno-edukativna predavanja na temu „različitosti-sličnosti“. U projektu su sudjelovala djeca normalnog razvoja osnovnoškolskog uzrasta i osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, članovi Udruge.
 12. PROGRAM „ZAJEDNO DO NAPRETKA“ u kojem smo, sredstvima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, na vremenski rok od 3 godine zaposlili logopeda i rehabilitatora. Ovim su programom djeca s teškoćama u razvoju i učenju dobila priliku poboljšati svoje socijalne, motoričke i govorne sposobnosti, a roditeljima je omogućena dostupnost usluga u mjestu stanovanja.
 13. PROJEKT „PRUŽIMO IM ŠANSU“ u kojem smo sredstvima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi omogućili velikom broju članova Udruge da se, uz stručno zaposlenu osobu, osposobljavaju za rad na računalima.
 14. PROJEKT „DJEČJI OSMIJEH“ je projekt financiran iz EU fondova – IPA komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala u ukupnom iznosu od 150.975,78 EUR za vrijeme trajanja projekta od 18 mjeseci. U okviru projekta otvoren je  Centar za poludnevni boravak djece s teškoćama u razvoju u kojem je djeci omogućena adekvatna skrb i usluge rehabilitacije.
 15. PROGRAM udruga koje pružaju usluge asistencije za osobe s invaliditetom u RH za razdoblje od 2013. do 2015. godine (3 godine,  izvor financiranja: Ministarstvo socijalne politike i mladih, iznos: 307.542,94 kuna)
 16. PROGRAM Pružanje logopedsko rehabilitacijskih, fizioterapeutskih i usluga psihologa u poludnevnom boravku „Dječji osmijeh“ za djecu i odrasle (3 godine, izvor financiranja: Ministartsvo socijalne politike i mladih) itd.
 17. PROJEKT Psihosocijalna podrška u poludnevnom boravku „Dječji osmijeh“ 2017-2020 financiran od Ministarstva  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  u iznosu od 250.000,00 kn. Projektom se pruža potrebna terapija djeci sa teškoćama u razvoju kroz individualne terapije stručnih suradnika (logopeda , rehabilitatora, psihologa), te  osnaživanje roditeljskih kompetencija .
 18. PROJEKT Košulja sretnog čovjeka financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 110.000, 00 kn (2017-2018). Projekt je usmjeren smanjenju isključenosti posebno djece predškolske dobi i mladih sa teškoćama u razvoju  te podizanje kvalitete života mladih i djece sa teškoćama u razvoju kroz razne edukativno-kreativne radionice, grupni i individualni rad.
 19. PROJEKT Usluga osobne asistencije za jednake mogućnosti osoba sa invaliditetom financiran iz Europskog socijalnog fonda (2017-2019)
 20. PROJEKT Osobni asistent  financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. (2016.-2018.)
 21. PROJEKT Dječji osmijeh osnažuje obitelj financiran iz Europskog socijalnog fonda
 22. PROJEKT Uključimo se! financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 136.000,00 kn. (2016.2017.) Projekt je usmjeren na povećanje kvalitete života osoba starijih od 65 godina zbog lakšeg uključivanja u zajednicu.
 23. PROJEKT Asistent u nastavi  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019   financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu  232.500,00 kuna (2016/2017), 178.500,00 kuna (2017/2018), 249.900 kuna (2018/2019). Projektom se djeci s invaliditetom i teškoćama u razvoju pruža adekvatna pomoć u praćenju nastave.
 24. PROJEKT Zaželi promjenu! financiran iz Europskog socijalnog fonda
Skip to content