Zaželi – podrška za život u vlastitom domu – Javni poziv Trogir, 15. ožujka 2024. Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14, od 03. siječnja 2024.godine), te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Read more…

Skip to content