Osnovni ciljevi djelovanja Udruge tjelesnih invalida TOMS su:

  • osiguravanje jednakih mogućnosti i doprinos potpunoj integraciji osoba s invaliditetom u političkom, javnom, gospodarskom i kulturnom životu, u procesu odgoja i obrazovanja, zapošljavanja, te u zdravstvu, rehabilitaciji i socijalnoj zaštiti
  • zaštita prava osoba s invaliditetom u svim segmentima života te zaštita njihovih prava i interesa kao dijela temeljnih ljudskih prava
  • zaštita i promicanje prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji te osiguranje uvjeta za pružanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi, zaštite zdravlja, izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja na lokalnoj razini
  • zaštita prava i jačanje socijalne uključenosti mladih s poremećajima u ponašanju i mladih u riziku
  • promicanje i razvoj volonterstva, razvijanje odnosa solidarnosti i društvene brige za osobe s invaliditetom
  • suradnja sa srodnim udrugama
Skip to content