Potreba programa je osigurati izvaninstitucionalni oblik prevencije
institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika te
razvijanje novog modela u razvoju socijalnih usluga iz strateških
dokumenata usvojenih od strane Vlade Republike Hrvatske “Zajednički
memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske, koji je Vlada
RH potpisala s Europskom Komisijom 05. ožujka 2007. godine …, a kroz
besplatne usluge za djecu i mlade s invaliditetom kroz poludnevni
boravak uz kreativan rad i kroz logopedske, rehabilitatorske i
fizioterapeutske grupne i individualne terapije te terapije psihologa.

Navedenim ćemo osigurati mogućnost ostvarivanja pozitivnih rezultata,
a sve u svrhu kvalitetnijeg življenja djece s teškoćama u razvoju i
invaliditetom i mladih osoba s invaliditetom kroz rad i stručne usluge
te prvenstveno dostupnost stručnih rehabilitacijskih, logopedskih i
fizioterapeutskih usluga i usluga psihologa koje na području grada
Trogira i pripadajućih općina nisu dostupne kroz redovne zdravstvene
mjere.

Kroz opći cilj zamišljeno je ostvarivanje napretka na psiho-fizičkom
zdravlju korisnika kojima ćemo programom ostvariti lakšu integraciju u
društvu, kroz rad na razvijanju sposobnosti komunikacije s drugim
osobama, kroz izražavanje kreativnih sposobnosti, osjećaja pripadnosti
skupini i osjec’aja korisnosti te sigurnosti.

Osim psiho-fizičkog napretka djece i mladih s teškoćama u razvoju i
djece i mladih s invaliditetom raditi ćemo i na razvoju svih korisnika
kojima je ova vrsta usluge potrebna.
Program je osmišljen prvenstveno kako bi pomogli djeci i mladima s
teškoćama u razvoju i invaliditetom sa područja grada Trogira i
pripadajućih općina Seget, Marina i Okrug da u svakodnevnom
poludnevnom boravku osnaže i poboljšaju svoje psiho-fizičko stanje,
povećaju svoju kreativnost i time poboljšaju motoriku i rade na što
boljoj socijalizaciji, a sve kroz korištenje stručnih usluga.

U program će biti uključeni i roditelji, skrbnici ili članovi
obitelji kojima će se pružiti pomoć u olakšavanju svakodnevnih
obaveza i stjecanju potrebnog znanja koje mogu i trebaju primjeniti s
djecom u radu kod kuće, a time se ostvaruje kvalitetno provedeno
vrijeme s djecom u njihovom zajedničkom provedenom vremenu.

Ovim programom osiguravamo izvaninstitucionalno korištenje
rehabilitacijsko-logopedskih usluga te usluga fizioterapeuta i usluga
psihologa, a koje su na području djelovanja Udruge bile zastupljene ili
u malom postotku ili nikako te ovim programom nadopunjavamo i
unaprijeđujemo usluge nadležnih tijela što na lakše dostupan način i
što veći kontinuitet usluge.

Terapijske usluge će se vršiti pet dana u tjednu te će se aktivno
provodi rehabilitacijsko, logopedske i fizioterapeutske stručne usluge
te usluge psihologa

-Redovito će se provoditi sastanci s roditeljima, skrbnicima i
članovima obitelji te provoditi anonimne evaluacije programa s roditeljima

-Partneri pri programu će obavljati evaluaciju djelatnika kroz rad s
djecom i odraslima s invaliditetom i teškoćama u radu te na taj način
ispunjavati svoje obveze partnera

*Osiguravanje kvalitetnijeg življenja djece i mladih s teškoćama u
razvoju i invaliditetom*

* Utvrđivanje broja korisnika, utvrđivanje plana i programa rada
terapija/usluga, osiguravanje opreme i pomagala za rad
* Provođenje logopedskih usluga
* Provođenje rehabilitatorskih usluga
* Provođenje fizioterapeutskih usluga
* Provođenje usluga psihologa
* Osiguravanje adekvatnog i pristupačnog prostora za pružanje usluga
* Upoznavanje javnosti s mogućnošću korištenja usluga
* Vođenje registra korisnika, analiza rezultata, evaluacija i izvješća

*Stjecanje znanja članova obitelji djece korisnika koja će primjeniti
u radu s djecom kod kuće*

* Edukacijske radionice samo za roditelje i članove obitelji djece i
mladih uz stručne djelatnike u kojima će sudjelovati i odrasli
članovi s invaliditetom

*Uspostavljanje trajne suradnje između Udruge i institucija socijalne
skrbi kao izravnih pružatelja usluga, te lokalne samouprave*

**

* Svakodnevna komunikacija sa Centrom za socijalnu skrb, redovita
komunikacija sa nadležnim službama lokalne zajednice i grada
Trogira i Doma za psihički bolesne odrasle osobe grada Trogira
* Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, nadležnim službama lokalne
samouprave i Grada Trogira u smislu zajedničkog osiguravanja
provođenja aktivnosti i usluga programa i Doma za psihički bolesne
odrasle osobe grada Trogira

*Kontinuirano provođenje nadzora, te izrada pereciznih narativnih i
statističkih izvješća o uspješnosti i postignutim rezultatima*

**

* Nadzor od strane Centra za socijalnu skrb — jednom u mjesec dana
* Nadzor od strane grada Trogira — jednom u mjesec dana
* Nadzor od strane Doma za psihički bolesne odrasle osobe
* Nadzor od strane Voditelj projekta — svakodnevno
* Izrada narativnih, statističkih i financijskih izvješća — prema
Ugovoru

*Senzibilizacija javnosti i prezentacija aktivnosti programa*

* Prezentacija aktivnosti i usluga programa putem javnih medija i
javnih manifestacija
* Provođenje aktivnosti kroz druge projekte udruge kojima će se
prezentirati ovaj program
* Dostupnost svim korisnicima
* Prijevoz korisnika koji nisu u mogućnosti sami pristupiti Udruzi

*Ciljane skupine/korisnici*
* Djeca s teškoćama u razvoju, djeca s invaliditetom, mladi osobe s
invaliditetom
* Odrasle osobe s invaliditetom koje će se uključivati u aktivnosti
programa kao oblik njihove integracije i socijalizacije

*Očekivani rezultati*
* Osiguran dostatan obim logopedski, rehabilitatorskih i
fizioterapeutskih usluga te usluga psihologa za sve korisnike ovisno
o njihovim potrebama/dijagnozi
* Osiguran pristupačan prostor za korištenje i provedbu stručnih usluga
* Integracija i društveno angažiranje odraslih osoba s invaliditetom
* Integracija, društveno angažiranje i socijalizacija djece i mladih
s invaliditetom i teškoćama u razvoju
* Osiguravanje dostupnosti usluga svim korisnicima/razvijena usluga
prijevoza besplatna za korisnike/osobe s invaliditetom
* Uspostavljena mreža suradnje sa institucijama socijalne skrbi,
lokalne samouprave i drugih ustanova koji mogu svojim doprinosom
sudjelovati u provedbi programa
* Uspješno provođenje i pružanje usluga izvan institucija sustava

Ciljana skupina korisnika su djeca i mladi s teškoćama u razvoju
kojima je potrebna izvaninstitucionala pomoć, a u svrhu zbrinjavanja
korisnika u uslugama koje mogu ostvariti jedino u intitucijama i to u
udaljenim mjestima od mjesta stanovanja što za korisnike znači
izdvajanje od obiteljskog okruženja roditelja i obitelji te dodatne
troškove putovanja.

Categories: 2014

Skip to content