jp

 

preuzmi

Program „OSOBNI ASISTENT“ u udruzi tjelesnih invalida provodi se od 2007. godine i financiran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a ima zadaću direktno djelovati na rješavanju specifičnih individualnih potreba osoba s invaliditetom iz Trogira i okolice tj. okolnih općina i to općine Marina, Seget i Okrug, ali i djelovati na kulturu življenja i edukaciju sudionika na lokalnoj razini, počevši od institucija do građana.

U program je uključeno 6 osoba s invaliditetom u program korištenja usluge osobne asistencije i koji zadovoljavaju propisane kriterije, od kojih su dva najznačajnija – da se radi o osobama s najtežim tjelesnim  invaliditetom kojima se može osigurati najviše 80 sati pomoći mjesečno za obavljanje osobnih životnih aktivnosti, te da su na takvom intelektualnom stupnju da su shvatile i prihvatile filozofiju ne ovisnog življenja, da je mogu provoditi u praksi i biti odgovorni poslodavci.

Trening i edukacija bili su suštinski preduvjeti ovog programa kako za osobe s invaliditetom, tako i za osobne asistente, a smisao im je  da osobama s invaliditetom i osobnim asistentima pruže neophodna znanja, vještine i doprinesu usvajanju stavova za razumjevanje filozofije i principa neovisnog življenja i njezino provođenje u praksi. Program obuke i treninga za osobe s invaliditetom – korisnike usluga osobnih asistenata provođeni su kroz sljedeća područja:

  • Upoznavanje s različitim vrstama invalidnosti i razumjevanje socijalnog modela
  • Filozofija i principa neovisnog življenja
  • Komunikacija i vještine komunikacija
  • Dužnosti i odgovornosti korisnika kao poslodavaca
  • Etički kodeks u odnosu korisnik – osobni asistent i obratno
  • Primjeri prakse neovisnog življenja
  • Zdravlje, higijena i sugurnost

Prikupljeni su brojni podaci kako su druge zemlje razvile program osobnih asistenata i prikupili informacije kakav je taj servis imao utjecaj na osobe s invaliditetom koje su koristile osobnog asistenta u tim zemljama.

Uz već navedeno dobivena je i prva projekcija očekivanih rezultata, koji su unatoč nedostatcima u potpunoj primjeni modela vrlo podudarni s iskustvima drugih zemalja.

Predloženi program osobnih asistenata daje korisne rezultate na tri razine:

  • Na individualnoj razini

Program u velikoj mjeri poboljšava kvalitetu života osoba s invaliditetom koje su u njega uključene. Mnoge osobe s invaliditetom u stanju su nastaviti kontrolirati svoje živote i donositi odluke i imati pravo izbora. Postaju manje ovisni od tradicionalnih pružatelja njege i staratelja, obitelji, prijatelja i ustanova. Ne moraju više moliti za pomoć, već uživaju pravo i asistenciju, tj. vode neovisan život.

  • Na profesionalnoj razini

U svim zemljama o kojima imamo podatke registriran je značajan utjecaj osobnih asistenata na profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Stoga se očekuje da će osobe s invaliditetom – korisnici imati veću mogućnost završavanja fakulteta, nekih stručnih obrazovanja, te zapošljavanja. Uvođenje osobnih asistenata pospješuje se razvoj pokreta neovisnog življenja osoba s invaliditetom i uspostavljanje Centra neovisnog življenja. Time će se stvoriti i preduvjeti za otvaranje novih radnih mjesta za osobe s invaliditetom kao eksperte u službama podrške. Valja smatrati značajnim i utjecaj osobnih asistenata na zapošljavanje osoba koje će raditi kao osobni asistenti.

  • Na makro razini

Na makro razini razvoj osobnih asistenata promovira se  novi alternativni oblik pružanja  usluga i novi model u strategiji rješavanja problematike osoba s invaliditetom. Očekuje se takođe da će socijalni model pristupa invaliditetu biti u potpunosti promoviran kao alternativa postojećem medicinsko-socijalnom  modelu. To bi značilo da će se problemi koje donosi invalidnost sve manje i manje vezivati za pojedinca i njegovu obitelj, a sve više za fizičke barijere u okolišu i socio-ekonomsko okruženje osoba s invaliditetom, te društva u cjelini prema osobama s invaliditetom.  Program osobnog asistenata doprinosi razvoju pokreta za samostalno življenje pružajući osobama s invaliditetom neophodnu podršku za prelazak iz podređenog u ravnopravni položaj u društvu i  promovirati invalidnost kao ljudsko pravo.