Zaželi – podrška za život u vlastitom domu – Javni poziv

Trogir, 15. ožujka 2024.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14, od 03. siječnja 2024.godine), te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. Predsjednik Udruge tjelesnih invalida TOMS, dana 15.03.2024. objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  Radnik/ca za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama za potrebe provedbe projekta

„Zaželi – podrška za život u vlastitom domu” kodni broj: SF.3.4.11.01.0536

 

 1. Broj traženih radnik/ca: 25
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje grada Trogira, općina Marina, Seget i Okrug.

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Prijavi na Javni natječaj kandidati/kinje su dužne priložiti:

 1. zamolba za posao
 2. preslika osobne iskaznice
 3. preslika dokaza o završenoj školi (preslika svjedodžbe), osobe bez završene osnovne škole prilažu vlastoručno potpisanu Izjavu o nezavršenoj osnovnoj školi
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje da je suglasan/na sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja. Izjava se može preuzeti na internetskoj stranici www.toms.hr  ili osobno u prostorijama Udruge tjelesnih invalida TOMS na adresi Ribarska 3 u Trogiru.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem telefona ili maila:

Tel: 021 881324 /E-mail: udruga@toms.hr

Categories: Novosti

Skip to content