Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA:983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37, od 06. prosinca 2022.godine), te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena- FAZA III“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0489, Predsjednik Udruge tjelesnih invalida TOMS, dana 11.01.2023. objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS – ZAŽELI Program zapošljavanja žena – Faza III

Zaželi promjenu 3_Poziv za zapošljavanje

Izjava o suglasnosti s uvjetima natječaja

Categories: 2023

Skip to content