Organiziran je sastanak u Buffet-u Leptir 15. 09. 2021. s gradonačelnikom grada Trogira Antom
Bilićem, pročelnikom upravnog odjela za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada Franom
Žiškom, predsjednikom Udruge Liberato, zaposlenicom Agencije Vajt Antonelom Vukorepom i
predstavnicima Udruge tjelesnih invalida TOMS. Inicijator sastanka je bio Stipo Margić koji je
ujedno i kreator interaktivne mape za osobe s invaliditetom (https://map.udruga-
liberato.hr/?city=trogir
).
Na sastanku se razgovaralo o poboljšanju interaktivne mape grada Trogira i pristupačnosti
grada Trogira za osobe s invaliditetom i turistima s invaliditetom koji sve više dolaze posjetiti
Hrvatske gradove. Razgovaralo se o poboljšanju pristupačnosti Trogira kroz buduće zajedničke
projekte kroz suradnju jer jedino zajedničkim radom možemo postići prave rezultate.

Skip to content