Putem otvorenog javnog poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 2” (UP.02.2.2.09), Udruzi tjelesnih invalida TOMS odobren je projekt pod nazivom  Usluga osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom.

Riječ je o  programu udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Projekt će omogućiti zapošljavanje osobnih asistenata u periodu od 24 mjeseca – jedan asistent po korisniku, koji će svojim radom donijeti pozitivne pomake kućanstvima, krajnjim korisnicima i ujedno lokalnoj zajednici.

Ciljna skupina projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, a žive na području Grada Trogira i pripadajućih općina.

Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci.

 

20 KORISNIKA – 20 OSOBNIH ASISTENATA

 

Kodni broj: UP.02.2.2.09.0025

Razdoblje provedbe: 29.11.2018.-31.03.2021.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi: 2.316.474,94 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose: 2.316.474,94 HRK

Provedbeno tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Provedbeno tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

https://mdomsp.gov.hr/

http://www.hzz.hr/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS.

 • KOLOVOZ 2020.

Mjesec kolovoz je u većini aktivnosti proveden kao i mjesec srpanj, a sve aktivnosti su planirane, organizirane i odrađene kroz jutarnje ili kasnije večernje aktivnosti, a upravo zbog vrućina u ovim mjesecima.

Na sastancima s osobnim asistentima koje smo redovito provodili u grupama kako bi se pridržavali mjera distance i time izbjegli mogućnosti zaraze te isti iako iziskuju pomno planiranje zbog prostora i vremena sastanka tj. organizacije svih asistenata i dolazak u isto vrijeme, svi asistenti su zadovoljni sa aktivnostima koje provode sa korisnicima. Bez obzira na vrućinu, a ako je korisnik u mogućnosti izlaziti provode izvan kuće.

Redovito se kontaktiraju korisnici osobne asistencije, njihovi skrbnici te osobni asistenti/ice upravo zbog mogućnosti zaraze i dovođenja u opasnost  korisnika, a koji su ugrožena skupina.

 • SRPANJ 2020.

Kao i do sad sve aktivnosti projekta se provode sukladno aktivnostima u što ubrajamo posjete korisnicima osobne asistencije, sastancima sa osobnim asistentima te praćenje njihovih poslova i obveza prema korisnicima.

Svjesni postojanja virusa unutar županije svi korisnici i njihovi osobni asistenti pridržavaju se mjera socijalne distance, nose maske te koriste dezinfekcijska sredstva.


 • LIPANJ 2020.

Sve aktivnosti projekta se provode redovito, a u što su uključeni sastanci sa osobnim asistentima te terenske posjete korisnicima uz mjere opreza držanja maski, dezinficiranja ruku te držanja socijalne distance. Korisnici i asistenti su upoznati sa pravilima te svakodnevno mjere temperaturu kako bi u slučaju iste zaštitili sebe i svoje korisnike.

Dosadašnjom provedbom aktivnosti, a zbog pojave virusa, zadovoljni smo odgovornošću korisnika i asistenata, a naravno ohrabrujemo ih da tako i nastave kako bi se smanjila mogućnost pojave virusa.


PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • SVIBANJ 2020.

Normaliziranjem situacije, a smanjenim mjerama zbog virusa COVID-19, sve smo osobne asistente i njihove korisnike uputili u nastavak provođenja mjera opreza te smo ih uputili da sve ostaje isto barem još neko vrijeme upravo zbog zdravstvenog stanja korisnika te mogućnostima zaraze.

Dogovori i komunikacija sa korisnicima ostaje preko video poziva i telefonskim putem, a kroz mjesec svibanj podijelili smo još dio preostalih higijenskih potrepština i dezificijenata.


 • TRAVANJ 2020.

Mjesec travanj protekao je u mjerama zaštite te je sva komunikacija sa korisnicima osobne asistencije i osobnim asistentima provedena telefonskim putem ili video pozivima.

Rad osobnih asistenata je ocijenjen pozitivnim ocjenama jer su u situacijama mjere opreza zbog virusa, zaista radili odgovorno na zadovoljstvo voditeljice, koordinatorice te korisnika.

Tijekom mjeseca dogovoreno je dijeljenje higijenskih potrepština (rukavice, maske i tekućina za dezinfekciju).


 • OŽUJAK 2020.

Projekt  “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 2” ne provodi se smanjenim kapacitetima, a sukladno novonastaloj situaciji u Hrvatskoj i to zbog pojave virusa Covid – 19.

Svi osobni asistenti i korisnici projekta informirani su o mjerama kojih se moraju pridržavati u novonastaloj situaciji te je većina osobnih asistenata angažirana u aktivnostima nošenja hrane korisnicima te dezinficiranja prostorija u kojima borave (dok je korisnik u drugoj prostoriji). Jedan dio osobnih asistenata angažiran je u potpunosti kao i prije jer su korisnici ili sami u kućanstvu ili njihovi ukućani nisu u mogućnosti sami skrbiti o korisniku.

Opskrbili smo ih sa rukavicama, maskama i sredstvima za dezinfekciju u mogućnostima koje su nam se dopuštale u ovim trenucima, a kupujući u ljekarnama.

Za sad su obustavljene posjete korisnicima od strane voditeljice i koordinatorice projekta, a ujedno su i svi sastanci sa osobnim asistentima zaustavljeni.

Svakodnevno korisnike i osobne asistente kontaktiramo, podsjećamo na mjere opreza, a sve u svrhu da se provedbene aktivnosti nastave jer ovo je najosjetljivija skupina građana koja treba svakodnevnu pomoć.  Kroz svakodnevnu komunikaciju saznajemo kakve su prepreke i nedostaci u provedbi te zajednički pokušavamo riješiti sve nastale probleme.

Ovaj način rada ćemo nastaviti dok god na snazi budu mjere zaštite..


 • VELJAČA 2020.

Projektom usluge osobne asistencije u koji je uključeno 20 osoba s invaliditetom s najtežim stupnjem invaliditeta i osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama podignuta je ljestvica samostalnost istih, povećana je količina aktivnosti unutar i izvan doma, svakodnevni život im je podignut na veću ljestvicu te su i članovi obitelji dobili vremena za sebe. Na sastancima sa osobnim asistentima koji se provode dva puta mjesečno, osobni asistenti ističu pozitivne promjene kod svojih korisnika te rade s njima na poboljšanju i unaprjeđenju svakodnevnih aktivnosti. Kroz terenske posjete korisnika osobne asistencije, a koji se provode redovito od strane voditeljice i koordinatorice projekta uočene su pozitivne promjene kod korisnika osobne asistencije i njihovih članova obitelji, a ujedno vidi se i kroz aktivnosti koje osobni asistenti provode unutar doma svih korisnika.


 • SIJEČANJ 2020.

Projekt Usluge osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom provodi se kontinuirano kroz pružanje osobne asistencije 20 korisnika s najtežom vrstom invaliditeta.

Unutar udruge redovito se  provode sastanci sa osobnim asistentima u svrhu poboljšanja pružanja usluge osobne asistencije te razmjene iskustava dobre prakse.

Ujedno, redovito se provode i terenske posjete korisnika kako bi se sa korisnicima i njihovim članovima obitelji razgovaralo te na taj način procijenilo zadovoljstvo istih i unijelo u provedbu aktivnosti unaprjeđenja provedbe projekta.


 • PROSINAC 2019.

U mjesecu prosincu dio korisnika smo posjetili sukladno planiranim aktivnostima, a sa osobnim asistentima smo održali redoviti sastanak u prostoru udruge.

Sve aktivnosti provode se prema planu u dogovoru sa korisnicima i osobnim asistentima te je ugovornom tijelu poslan Zahtjev za nadoknadom sredstava br.5.


 • STUDENI 2019.

Najveća korist ovog projekta je što svi njegovi korisnici (20), odnosno osobe s najvećim stupnjem fizičkog ili mentalnog oštećenja imaju mogućnost ostanka u svojim domovima i uz pomoć osobnog asistenta unaprijediti kvalitetu življenja, socijalnog uključivanja u život zajednice, čime se automatski sprječava institucionalizacija istih.

Isto tako na ovaj način rasterećuju  se i članovi njihovih obitelji, koji zbog posla ne mogu pravovremeno i adekvatno pružiti određenu vrstu njege i skrbi, bez koje osobe s teškim oblicima invaliditeta ne mogu.

Kroz razgovor s korisnicima, a i razgovor s osobnim asistentima uočili smo često spominjanje potrebe odobrenja osobne asistencije na više od 4 sata. Naime, korisnici stare, njihovo zdravstveno stanje se pogoršava, članovi obitelji su stariji te je i njima često sve teže brinuti o članu/korisniku osobne asistencije. Ujedno, potrebu povećanja broja sati pružanja osobne asistencije značilo bi i osobnim asistentima čime bi im se osiguralo puno radno vrijeme.


 • LISTOPAD 2019.

Djelatnice udruge, a voditeljica i koordinatorica redovito sukladno aktivnostima  projekta obilaze korisnike osobne asistencije u njihovim domovima te se uredno i provode sastanci sa osobnim asistentima. Obilasci korisnika i sastanci sa osobnim asistentima su osmišljeni u svrhu poboljšanja provedbe projekta, uklanjanja nedostataka i/ili rješavanja problema, manjih ili većih. Kroz obilaske korisnika razgovara se sa korisnicima, članovima njihove obitelji te se i gleda rad osobnog asistenta kroz dogovorene aktivnosti i njihov odnos te provođenje kodeksa.

Zadovoljstvo nam je prilikom svakog posjeta korisnika vidjeti dobar i korektan odnos između korisnika i asistenta te svim aktivnostima koje provode i to:

osobna briga,
– higijena pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet,
– odijevanje i svlačenje,
– pomoć pri hranjenju i piću,
– pripremanje obroka,
– davanje lijekova,
pomoć pri sitnim kućnim poslovima (pospremanje stola, papira, knjiga, časopisa, dodavanje pomagala, pri listanju knjige, pisanju, održavanju prostorija),
obavljanje kupovine,
pomoć prema fizičkim potrebama (transfer krevet – kolica, pomoć pri telefoniranju i sl.),
obavljanje administrativnih poslova – odlazak liječniku (uputnice, doznake, recepti), odlazak u      banku, poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije,
pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.


 • RUJAN 2019.

Obilaskom korisnika osobne asistencije te razgovorom sa istima, zadovoljni smo sa provedbom i odnosima korisnika i osobnih asistenata. Kako je još uvijek lijepo vrijeme svi korisnici uglavnom koriste u izlascima, šetnjama i druženju kroz aktivnosti izvan kuće. Sastanak sa osobnim asistentima je proveden kao dio redovitih aktivnosti te su sve promjene i aktivnosti dogovorene.


 • KOLOVOZ 2019.

Mjesec kolovoz je u većini aktivnosti proveden kao i mjesec srpanj, a sve aktivnosti su planirane, organizirane i odrađene kroz jutarnje ili kasnije večernje aktivnosti, a upravo zbog vrućina u ovim mjesecima. Na sastancima s osobnim asistentima koje smo redovito provodili, iako iziskuju pomno planiranje zbog prostora i vremena sastanka tj. organizacije svih asistenata i dolazak u isto vrijeme, svi asistenti su zadovoljni sa aktivnostima koje provode sa korisnicima. Bez obzira na vrućinu, a ako je korisnik u mogućnosti izlaziti provode izvan kuće.


 • SRPANJ 2019.

Kroz mjesec srpanj i obilazak korisnika osobne asistencije moramo zaključiti da je ljeto izuzetno težak period kod svih asistenata. Zbog vrućina, korisnici vrijeme provode unutar domova te asistenti vrijeme s njima provode uglavnom u rano jutarnjim satima, a šetnje, kupanje u moru ili druge aktivnosti na otvorenom uglavnom provode u predvečerje.

Iako je organizacija aktivnosti ponekad balansiranje, moramo zaključiti da su sve obveze provedene na zadovoljstvo korisnika osobne asistencije, korisnika te udruge.


 • LIPANJ 2019.

Sve planirane aktivnosti projekta, obilasci korisnika osobne asistencije i sastanci sa osobnim asistentima provode se redovito uz prijašnju najavu dolaska u dom korisnika/ica te zajedničkim planiranjem i zakazivanjem sastanaka sa osobnim asistentima sukladno njihovim obvezama sa korisnicima te privatnim obvezama.

Sastanci se provode u razgovoru sa osobnim asistentima na kojima se razgovara o poslovima koje provode, načinu na koji provode aktivnosti sa svojim korisnicima osobne asistencije, često se razgovara o odnosu s korisnicima te članovima njihovih obitelji, kodeksu koji mora postojati između asistenta i korisnika te obrnuto, a posebno prema članovima obitelji/ukućanima.

Na sastancima s osobnim asistentima zajednički se dogovaraju i planiraju godišnji odmori te se na taj način svi asistenti izmjenjuju i uredno koriste iste.

Vezano za posjete korisnicima osobne asistencije, moramo zaključiti da se zajednički rad asistenta i korisnika vidi u svakom trenutku što kroz njihov zajednički razgovor, druženje, a posebno aktivnosti koje provode i koje odlično međusobno planiraju.

Kao udruga, a nositelj projekta zadovoljni smo provedbom projekta.


 • SVIBANJ 2019.

Sve aktivnosti projekta provode se sukladno planiranim aktivnostima te se redovito provode sastanci sa osobnim asistentima i terenski posjeti korisnika.


 • TRAVANJ 2019.

U mjesecu travnju, a završetkom I faze projekta svih 20 korisnika osobne asistencije uključili su se u projekt Pružanje usluge osobne asistencije za kvalitetniji život”

Potpisani su ugovori sa korisnicima i sa osobnim asistentima te su projektne aktivnosti nastavljene kao i do sada, redovitim sastancima i redovitim terenskim posjetama korisnika osobne asistencije. Mjesec travanj je mjesec kada moramo zaključiti većina korisnika osobne asistencije svoje vrijeme, a i prema svojim mogućnostima koriste izvan svojih domova te ističemo kako je upravo taj izlazak najviše osiguran svakodnevno upravo zbog mogućnosti pružanja usluge osobnog asistenta.


 • OŽUJAK 2019.

Redovitim praćenjem projektnih aktivnosti projekt Usluge osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom provodi se redovito kroz mjesečne sastanke i redovite posjete korisnika unutar njihovih domova te praćenjem financijskih troškova projekta.

Do kraja mjeseca poslati će se i ZNS br. 2. sa opisom svih provedenih aktivnosti za mjesec siječanj i veljaču te ujedno i sva financijska dokumentacija u svrhu kontinuiranog praćenja projekta.


 • VELJAČA 2019.

Projektom usluge osobne asistencije u koji je uključeno deset osoba s invaliditetom s najtežim stupnjem invaliditeta i osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama podignuta je ljestvica samostalnost istih, povećana je količina aktivnosti unutar i izvan doma, svakodnevni život im je podignut na veću ljestvicu te su i članovi obitelji dobili vremena za sebe. Na sastancima sa osobnim asistentima koji se provode dva puta mjesečno, osobni asistenti ističu pozitivne promjene kod svojih korisnika te rade s njima na poboljšanju i unaprjeđenju svakodnevnih aktivnosti. Kroz terenske posjete korisnika osobne asistencije, a koji se provode redovito od strane voditeljice i koordinatorice projekta uočene su pozitivne promjene kod korisnika osobne asistencije i njihovih članova obitelji, a ujedno vidi se i kroz aktivnosti koje osobni asistenti provode unutar doma svih korisnika.


 • SIJEČANJ 2019.

Projekt Usluge osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom provodi se kontinuirano kroz pružanje osobne asistencije desetorici korisnika s najtežom vrstom invaliditeta.

Unutar udruge redovito se dva puta mjesečno provode sastanci sa osobnim asistentima u svrhu poboljšanja pružanja usluge osobne asistencije te razmjene iskustava dobre prakse. Ujedno, redovito se provode i terenske posjete korisnika kako bi se sa korisnicima i njihovim članovima obitelji razgovaralo te na taj način procijenilo zadovoljstvo istih i unijelo u provedbu aktivnosti unaprjeđenja provedbe projekta.

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje poslan je ZNS br.1. sa opisom svih provedenih aktivnosti te financijskom dokumentacijom utrošenih sredstava.


 • PROSINAC 2018.

U skladu sa planiranim aktivnostima projekta, zaposleno je svih deset osobnih asistenata te je na taj način uspostavljena i osobna asistencija za deset korisnika osobne asistencije. Provedeni su sastanci sa osobnim asistentima i terenske posjete korisnicima osobne asistencije, a 20. i 21.12.2018. godine  provedena je edukacija korisnika usluge osobne asistencije/skrbnika i edukacija osobnih asistenata u prostoru prilagođenom za osobe s invaliditetom. Među važnim točkama edukacije govorilo se o međusobnoj komunikaciji korisnika/skrbnika, osobnog/e asistenta/ice te udruge (voditelja projekta, koordinatora i predsjednika udruge) a u svrhu što bolje asistencije. Ujedno, naglasak je stavljen na potrebe sigurnosti korisnika, posebno medicinskih. Svi korisnici/skrbnici te osobni asistenti i osobne asistentice su primili i potvrdu o završenoj edukaciji.

 

Od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 18.12.2018. godine voditeljica projekta prisustvovala je Radionici za projekt koja se održala u Zagrebu.


 • STUDENI 2018.

Studeni 2018. godine obilježen je nastavkom provedbe redovitih aktivnosti projekta kroz sastanke s osobnim asistentima dva puta na mjesec te redovitim terenskim posjetama korisnika osobne asistencije. U projekt je za sad uključeno sedam korisnika osobne asistencije, a tri korisnika će se uključiti u mjesecu prosincu.


 • LISTOPAD 2018.

U mjesecu listopadu, zaposleni osobni asistenti potpisali su Ugovor o radu te korisnici osobne asistencije potpisali su  Ugovor o suradnji sa udrugom za period od 24 mjeseca.

Sve ostale aktivnosti su se provodile sukladno planiranim aktivnostima projekta.