Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

 

Udruga tjelesnih invalida TOMS, u suradnji s Institutom za razvoj  tržišta rada, započela je s provedbom projekta Edukacijom do aktivacije na tržištu rada.

Navedeni projekt odobren je u okviru natječaja Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, a njegova ukupna vrijednost iznosi 930.547,51 kuna. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj projekta je povećati zapošljivost i smanjiti socijalnu isključenost korisnika zajamčene minimalne naknade s područja grada Trogira i općina Marine, Segeta i Okruga kroz prilagođene programe podrške i obrazovanja.

Predviđeno trajanje projekta je razdoblje od 18 mjeseci u vremenskom periodu od listopada 2019. do travnja 2021. godine.

Aktivnostima projekta Edukacijom do aktivacije na tržištu rada omogućuje se:

  • Individualno karijerno savjetovanje
  • Provedba programa obrazovanja
  • Razvoj mekih i transverzalnih vještina
  • Usluga socijalnog mentorstva
  • Klub za zapošljavanje
  • Mreža podrške za zapošljavanje marginaliziranih skupina društva u lokalnoj zajednici

Aktivnosti svibanj 2020. – PROVEDBA RADIONICA RAZVOJA MEKIH I TRANSVERZALNIH VJEŠTINA I KARIJERNO SAVJETOVANJE

U suradnji s partnerima, Institutom za razvoj tržišta rada, 25. i 26. svibnja 2020. provedene su radionice razvoja mekih i transverzalnih vještina u kojima su sudjelovali korisnici zajamčene minimalne naknade s područja grada Trogira i okolnih općina. Provedbi radionica odazvalo se devet korisnika koji su bili u mogućnosti prisustvovati radionicama i raditi na razvoju interpersonalnih vještina, vještina usmenog komuniciranja, javnog nastupanja, aktivnog slušanja, pregovaranja te organizacijskim vještinama. Osim rada na navedenim vještinama, korisnici su razvijali analitičko, logičko, kritičko i kreativno mišljenje, rješavali problemske situacije, radili na organizaciji vremena, planiranju te istaknuli važnost brige o drugima. Nadalje, korisnici su bili u mogućnosti prisustvovati i karijernom savjetovanju koje je, za svakog korisnika zasebno, održao karijerni savjetnik Instituta za razvoj tržišta rada kako bi ih osnažio za traženje posla u lokalnoj sredini i pokazao im put prema mogućnostima. U pauzi od projektnih aktivnosti organiziran je ručak u Buffetu Leptir, socijalnom restoranu koji zapošljava osobe s invaliditetom, za sve sudionike radionica i karijernog savjetovanja kako bi ohrabrili i potaknuli korisnike na promjenu i stvaranje pozitivnih primjera u lokalnoj sredini.  Korisnici su iskazali visoki stupanj motivacije i zadovoljstva nakon održanih radionica i karijernog savjetovanja te izrazili želju za što skorijim nastavkom projektnih aktivnosti. 

Aktivnosti travanj 2020.EDUKACIJA KLUBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 

Edukacija Kluba za zapošljavanje održana je 16. i 17. travnja 2020. putem Zoom web aplikacije kojoj su prisustvovali socijalni radnici CZSS Kaštela i Trogir te stručnjaci Udruge tjelesnih invalida TOMS. Cilj ove edukacije je bio pronaći model podrške putem klubova za zapošljavanje kroz prezentaciju oblika rada, sadržaja i aktivnosti koji će biti prilagođeni korisnicima u lokalnoj sredini. Edukacija je bila interaktivna, a sudionici su rješavanjem određenih zadataka obradili teme psihosocijalnih posljedica nezaposlenosti, osvrta na trenutnu situaciju na tržištu rada u Republici Hrvatskoj, potencijalnih kanala za traženje posla, izrade životopisa i molbe, pripreme i samopredstavljanja putem intervjua, upravljanja vremenom i ciljevima u funkciji traženja posla te znanja i vještina koje karijerni savjetnici trebaju imati.

Aktivnosti ožujak 2020. – MREŽA PODRŠKE ZA ZAPOŠLJAVANJE MARGINALIZIRANIH SKUPINA DRUŠTVA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Prvi radni sastanak Mreže podrške održan je 6. ožujka 2020. u prostorima Udruge tjelesnih invalida TOMS u Trogiru. Sastanku su prisustvovale voditeljica projekta i socijalna mentorica Udruge tjelesnih invalida TOMS, predstavnica Centra za socijalnu skrb Trogir te predstavnici grada Trogira i okolnih općina – Okruga, Marine i Segeta. Predstavnici Udruge TOMS nazočnima su predstavili projekt i uputili ih u aktivnosti provedbe te izvijestili o trenutnoj situaciji na terenu i napretku u radu s korisnicima. Osim toga, pohvaljen je trud i rad Centra za socijalnu skrb koji ima ulogu Voditelja slučaja te radi na inicijalnom informiranju i motiviranju korisnika za sudjelovanjem u projektu. Predstavnici grada Trogira i okolnih općina dali su podršku provođenju projekta i iskazali spremnost za sudjelovanjem u informiranju i motiviranju korisnika kako bi se oni što prije osnažili, aktivirali i na taj način doprinijeli lokalnoj zajednici.

Aktivnosti veljača 2020. – USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA

Aktivnost socijalnog mentorstva jedna je od ključnih aktivnosti projekta Edukacijom do aktivacije na tržištu rada. U ovoj aktivnosti sudjeluje socijalni mentor koji individualno i intenzivno radi s korisnicima na građenju odnosa povjerenja, otkrivanju snaga, slabosti, prilika i prijetnja na putu do uspjeha, postavljanju ciljeva i izradi Osobnog plana, provođenju aktivnosti koje vode do ostvarenja postavljenih ciljeva te podršci u procesu napredovanja.

Trenutno je u aktivnost socijalnog mentorstva uključeno sedam korisnika koji se nalaze u fazi napredovanja što znači da su prošli proces građenja odnosa sa socijalnim mentorom, boljeg upoznavanja sebe, izradu Osobnog plana te su spremni napredovati uz čvrstu potporu socijalnog mentora. Visoko motivirani korisnici svakodnevno rade na ostvarivanju postavljenih ciljeva te iščekuju radionice mekih i transverzalnih vještina kao i Individualno karijerno savjetovanje koje će provesti stručnjaci Instituta za razvoj tržišta rada, individualno, sa svakim korisnikom.

Aktivnosti siječanj 2020. – INFORMATIVNO-MOTIVACIJSKA RADIONICA

Informativno-motivacijska radionica održana je 16. siječnja 2020. u organizaciji Udruge tjelesnih invalida TOMS te partnera Instituta za razvoj tržišta rada. Radionici su prisustvovali socijalni radnici CZSS Kaštela i Trogir, voditelj projekta i socijalni mentor Udruge tjelesnih invalida TOMS, stručnjaci Instituta za razvoj tržišta rada te korisnici zajamčene minimalne naknade. Korisnicima je predstavljen projekt Edukacijom do aktivacije na tržištu rada, model socijalnog mentorstva te uloga socijalnog mentora i karijernog savjetnika u samom projektu. Navedeno je trajanje projekta,  trajanje socijalnog mentorstva te broj i  individualnih sastanaka sa stručnjacima, socijalnim mentorom i karijernim savjetnikom. Naglašeno je da je uključivanje u projekt dobrovoljno i da se sudjelovanjem u projektu ne gube prava iz sustava socijalne skrbi. S predstavnicima CZSS Kaštela i Trogir dogovoren je sastanak u Centrima za socijalnu skrb u svrhu potpisivanja privole za sudjelovanje u projektu te dogovora o individualnom sastanku korisnika sa socijalnim mentorom.

 

Aktivnosti prosinac 2019. – EDUKACIJA ZA SOCIJALNO MENTORSTVO

U sklopu projekta Edukacijom do aktivacije na tržištu rada organiziraju se edukacije za pružanje usluge socijalnog mentorstva. Cilj edukacije je osnaživanje stručnjaka koji rade s korisnicima zajamčene minimalne naknade za pružanje kvalitetne usluge individualnog savjetovanja te korištenje modela i alata socijalnog mentorstva. Edukacija se provodi u tri modula: Vještina i tehnike savjetodavnog rada, Model i alati usluge socijalnog mentorstva te Trening trenera.

Prvi modul edukacije, Vještina i tehnike savjetodavnog rada, održan je 16. i 17. prosinca 2019. godine. Cilj prvog modula je unaprjeđenje kompetencija stručnjaka koji rade s korisnicima zajamčene minimalne naknade i ostalim marginaliziranim skupinama za ulogu savjetovanja polaznika te uvježbavanje alata koji će im pomoći da vode kvalitetne savjetodavne usluge.

Drugi modul socijalnog mentorstva, Model i alati usluge socijalnog mentorstva, održan je 16. i 17. siječnja 2020. Cilj drugog modula je predstavljanje programa socijalnog mentorstva polaznicima edukacije, definiranje koraka te aktivnosti socijalnog mentorstva kao i rad na osmišljavanju praktičnih rješenja studija slučaja.

Treći modul edukacije, Trening trenera i komunikacijsko-motivacijske vještine, održan je 5. i 6. veljače 2020., a za cilj ima produbljivanje znanja o motivaciji i njenom prisustvu u svim segmentima ljudskog života, stjecanje znanja o razinama osobnosti i hijerarhiji potreba te razmišljanje o svim oblicima komunikacije i utjecaju različitih oblika komunikacije na sudionike tog procesa.