Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Udruga tjelesnih invalida TOMS, u suradnji sa svojim partnerima Centrom za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Split, Gradom Trogirom te općinom Marina, započela je s provedbom projekta Zaželi promjenu!

Navedeni projekt odobren je u okviru Poziva  „Zaželi – program zapošljavanja žena“, a u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena.

Ukupna vrijednost projekta je 4.125.973,80 HRK i u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, od 06. studenog 2018. do 05. svibnja 2021. godine.

Aktivnostima projekta Zaželi promjenu! omogućuje se:

  • Pružanje potpore i podrške u kućanstvu te skrb o 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Trogira, općina Marina, Okrug i Seget, s posebnim naglaskom na pomoć stanovnicima u ruralnim sredinama zaleđa Trogira, Segeta i Marine, te na otoku Drveniku.
  • Zapošljavanje 25 žena, u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s područja grada Trogira te općina Marina, Okrug i Seget (predviđeno trajanje radnog odnosa je 24 mjeseca uz probni rok od 3 mjeseca)
  • Individualno karijerno savjetovanje te radionice jačanja mekih vještina te vještina za podizanje zapošljivosti za 25 zaposlenih žena
  • Edukacija za 20 žena iz područja od njihovog profesionalnog interesa, u vrijednosti do 7.000,00 HRK po osobi
  • Osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će zaposlene žene skrbiti).

Uvjet kojeg korisnici moraju ispunjavati da bi sudjelovali u projektu jest da im predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora.

Za više informacija kao i za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu: Udruga tjelesnih invalida TOMS – Aleksandra Makrić, voditeljica projekta i Ana Plazonić, koordinator projektnih aktivnosti

_____________________________________________________________________________________________

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

travanj 2021.

Projekt Zaželi promjenu!, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u  iznosu od
4.125.97380 kn, nakon 30 mjeseci provedbe došao je svome kraju. Kroz provedbu projektnih
aktivnost  zaposleno je 29 teže zapošljivih žena, koje su pružile uslugu Pomoći u kući za 147
nemoćnih/starijih korisnika na području grada Trogira i općina Seget, Marina i Okrug.
Nositelj projekta Udruga tjelesnih invalida TOMS, sa svojim projektnim partnerima Gradom
Trogirom te Općinom Marina, uspješno je aplicirala na novi Poziv „Zaželi-program
zapošljavanje žena-faza II“ koji će omogućiti nastavak usluge u lokalnoj zajednici.
Dosadašnjim projektom je osigurano podizanje zapošljivosti za zaposlene žene
omogućavanjem pohađanja obrazovnih programa, što su iskoristile 22 pripadnice ciljne
skupine. 18 pripadnica ciljane skupine završilo je program osposobljavanja za
Gerontodomaćicu, 3 za Pomoćnika u nastavi i 1 za Njegovateljicu.  Također, pri projektu
Zaželi promjenu! su zaposlene dvije žene s invaliditetom, obje s prebivalištem u ruralnom
području, te je jedna od zaposlenih i majka djeteta s teškoćama u razvoju,  lošeg financijskog
statusa. Za nezaposlene žene, kojima se dosadašnji karijerni put svodio uglavnom na
sezonske poslove u turizmu, na žalost često i bez valjane prijave radnog odnosa, rad na
projektu u kojem su jasno definirana prava i obaveze, donio je zaposlenicama mogućnost
nešto dugoročnijeg planiranja, a samim time i bolje financijske prilike i smanjenje siromaštva
te socijalne isključenosti koja je njegov neizostavni pratitelj.
Većina naših korisnika su osobe starije životne dobi, često teške financijske situacije, dok
neki od njih žive i bez osnovnih uvjeta za život, potpuno socijalno isključeni.  U projektne
aktivnosti bilo je uključeno i 5 korisnika, osoba sa stopostotnim invaliditetom, koji žive u
zajedničkom kućanstvu te su u potpunosti ovisni o članovima svoje obitelji. Usluga pomoći u
kući bila je olakšavajuća okolnost i za članove kućanstva, svakodnevno opterećenih brigom
za uzdržavanog člana. Povećanje kvalitete života uključivanjem u projektne aktivnosti
potvrdilo je 86,48% korisnika i to kroz pružanje podrške u svakodnevnom životu, te
smanjenom osjećaju izoliranosti kroz nenametljivu brigu o mentalnom zdravlju korisnika,
kroz podršku i svakodnevne razgovore.
Potreba za nastavkom i kontinuitetom predmetne usluge je svakim danom sve izraženija,
pogotovu u vremenu pandemije koronavirusa. U komunikaciji s djelatnicama koje su vršile
uslugu Pomoći u kući saznajemo da i dalje posjećuju svoje nekadašnje korisnike, koji žive u
samačkim kućanstvima, a s kojima su se u periodu rada povezale i razvile odnos kao s
članovima obitelji.
Iz svega navedenoga proizlazi da su ishodi Poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza
II pozitivno utjecali na niz aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, njihovih obitelji
i lokalnih zajednica te direktno pridonijeli višestrukim ciljevima, zapošljavanju teže
zapošljivih kategorija društva, smanjenju rizika od siromaštva, smanjenju rizika od
institucionalizacije za korisnike te smanjenju socijalne isključenosti kako za pripadnice ciljne
skupine tako i za korisnike o kojima skrbe.

siječanj 2021. 

U prosincu je započeo program Individualnog karijernog savjetovanja za žene koje su protekla 24 mjeseca bile zaposlene na projektu. Individualno karijerno savjetovanje organizira se kroz tri susreta:

  • Na prvom susretu definiraju se karijerni ciljevi koji obuhvaćaju tri razvojna područja na koja usmjeravamo sam proces karijernog savjetovanja-osobni razvoj, profesionalni razvoj te traženje posla.
  • Na drugom susretu popunjavamo Obrazac karijernog akcijskog plana u kojem raspisujemo konkretne korake koje nam omogućuju ostvarenje prethodno postavljenih ciljeva.
  • Treći susret se odnosi na aktivno planiranje karijere gdje se dotičemo tema koje su u neposrednoj vezi sa podizanjem zapošljivosti (idealno radno okruženje, osobne i poslovne vrijednosti, nedostaci na kojima se želi poraditi, vještine koje korisnik posjeduje i sl.)

Po završetku karijernog savjetovanja odabiru se programi osposobljavanja za svaku pojedinu zaposlenicu ovisno o osobnim preferencama i vještinama. Od deset žena, koje su do sada prošle kroz aktivnosti individualnog karijernog savjetovanja, devet se odlučilo za osposobljavanje za gerontodomaćicu i rado bi obavljale poslove koje uključuju pomoć u kući i u budućnosti te je zaključeno da će im završavanje navedenog programa osposobljavanja podići razinu zapošljivosti na otvorenom tržištu rada. Jedna od djelatnica se odlučila za osposobljavanje za njegovateljicu te je završila edukaciju, a uz pomoć voditeljice, aplicirala na natječaj za radno mjesto njegovateljice te dobila posao.  Ovakve vijesti nas posebno vesele…

_____________________________________________________________________________________________

prosinac 2020.

Kraj studenog značio je, nažalost, kraj usluge pomoći u kući za većinu naših korisnika. Zaposlenice se, nakon 24 mjeseca rada s korisnicima, uključuju u aktivnosti individualnog karijernog savjetovanja, a nakon toga i u programe obrazovanja i osposobljavanja prema osobnom odabiru, u cilju podizanja razine njihove zapošljivosti.

Program ZAŽELI rezultat je zajedničkog djelovanja Vlade, općina i  gradova, područnih službi za zapošljavanje, centara za socijalnu skrb, organizacija civilnog društva i drugih subjekata koji djeluju na lokalnoj razini i polučio je jako dobre rezultate te je započela i druga faza projekta.  Kao i u prvoj fazi, zapošljavanjem žena ranjivih skupina unaprijedit će se radni potencijal teže zapošljivih žena te povećati socijalna uključenost i kvaliteta života krajnjih korisnika.

Mi, u Trogiru, očekujemo početak novog projektnog ciklusa u svibnju 2021. godine i veselimo se nastavku aktivnosti.

_______________________________________________________________________________________________

listopad 2020.

Početkom listopada je u sklopu projekta održana radionica na temu Komunikacija s oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

Budući da jedan dio korisnika čine osobe oboljele od demencije te kako je primjetno da se broj dementnih korisnika povećava, Koordinator za osobe s invaliditetom je za  zaposlenice koje imaju dementne korisnike na skrbi održao radionicu.

Smatrali smo da će ovakva radionica osnažiti zaposlenice za ovaj vrlo zahtjevni dio njihovog posla ali i da će smanjiti probleme u provedbi projekta i konfliktne situacije do kojih povremeno dolazi, najčešće zbog neprimjerene komunikacije.

Kao podlogu za radionicu korišten je priručnik Komunikacija s oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, autori: Dr. sc. Marija Kušan Jukić, dr. med. psihijatar, Dinko Štajduhar, dr. med. spec. Psihijatar, Dr.sc. Sanja Devčić dr. med. psihijatar i Dr.sc. Ljubomir Glamuzina dr. med. psihijatar.

Radionici je prisustvovalo 9 zaposlenica koje su iskazale visoku motiviranost  za ovakvom vrstom edukacije posebno za dio vezan za unaprjeđenje vještina komunikacije s oboljelim osobama ali i članovima njihovih obitelji.

Vjerujemo da im je radionica omogućila dodatan izvor praktičnog znanja kojega će i ubuduće moći koristiti u svom svakodnevnom poslu.

_______________________________________________________________________________________________

srpanj 2020.

Aktivnosti pomoći i podrške u kući u okviru projekta Zaželi promjenu! nastavljaju se tijekom ljetnih mjeseci. U vrijeme kada se pandemija koronavirusa nastavlja širiti, najosjetljivija skupina su naši korisnici, osobe starije životne dobi. U uvjetima „novog normalnog“ zaposlenice posebno vode računa o čišćenju i održavanju životnog prostora korisnika kao i održavanju njihove osobne higijene.

U doba pandemije također je od iznimne važnosti držati fokus i na mentalno zdravlje korisnika te zaposlenice posebnu pažnju posvećuju i pružanju psihosocijalne pomoći.

Posebice kad se radi o dementnim korisnicima sa smanjenim sposobnostima razumijevanja i prihvaćanja mjera obrane od koronavirusa, razgovori, jasne i sažete informacije i podrška od velike su važnosti.

Postupanje  s osobama starije životne dobi uz poštivanje njihovog dostojanstva i prava osnovni je imperativ svih koji rade na projektu.

_______________________________________________________________________________________________

svibanj 2020.     # OSTANIMO ODGOVORNI

U uvjetima pandemije COVID-19 promijenila se i rutina pomaganja korisnicima projekta. Tijekom travnja usluge korisnicima pružale su se bez ulaska u kuću i socijalnih kontakata.

U ovoj novnastaloj situaciji trudili smo se pružiti našim korisnicima sve usluge koje su im bile nužne za funkcioniranje svakodnevnog života što podrazumijeva nabavu i dostavu potrebnih namirnica i lijekova, plaćanje računa te zadovoljavanje svih drugih potreba koje su našim korisnicima bile nužne. Naše su zaposlenice svakodnevno bile i u telefonskom kontaktu sa svojim korisnicima pružajući im psihološku potporu i riječ ohrabrenja kad je to bilo potrebno.

S početkom svibnja lagano se vraćamo u normalu ali bez obzira na popuštanje mjera, oprezni smo budući da su korisnici u projektu starije osobe koje spadaju u rizičnu skupinu. Naše su zaposlenice upoznate sa svim mjerama zaštite propisanim od strane Nacionalnog stožera, posjeduju svu potrebnu zaštitnu opremu te konstantno upozoravaju korisnike na pridržavanje mjera.

Iskreno se nadamo da će se situacija i dalje smirivati i da ćemo se ubrzo vratiti ustaljenim projektnim aktivnostima, naravno uz mjere opreza.

_______________________________________________________________________________________________

ožujak 2020.

Unatoč posebnim okolnostima uvjetovanim epidemijom korona virusa nastavljaju se aktivnosti pomoći i podrške u kući u okviru projekta Zaželi promjenu!

Obim pružanja usluga iz projekta privremeno se smanjuje sukladno Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite te će se privremeno vršiti isključivo dostava namirnica, obroka, lijekova, plaćanje režija te unos drva za ogrjev do kućnih vrata.

Molimo sve korisnike i zaposlenice projekta da paze jedni na druge i poštuju preventivne mjere i Upute nadležnih tijela kako bismo na najbolji mogući način omogućili zadovoljavanje potreba korisnika uz maksimalnu sigurnost za sve.

Koristite zaštitnu opremu, poštujte minimalni razmak od 2 metra i ne zadržavajte se u dugim razgovorima! Ostanite doma i budite dobro, a mi ćemo se pobrinuti da Vam pritom ništa ne nedostaje.

_______________________________________________________________________________________________

siječanj 2020.

Projekt Zaželi promjenu! ušao je u drugu godinu provedbe. Na sastanku održanom početkom siječnja na kojem su sudjelovali predstavnici Udruge TOMS, Grada Trogira Općina Marina i Seget razgovaralo se o dosadašnjim iskustvima u provedbi i potrebama za uslugom pomoći u kući na području svake pojedine općine. Zaključeno je da su projektne aktivnosti doprinijele povećanju kvalitete života velikog broja korisnika, ali i  da potrebe nisu u potpunosti zadovoljene te da je još jedan broj korisnika na listi čekanja. Svaka zaposlenica u projektu brine o najmanje 4 korisnika; taj broj bi u pojedinim slučajevima mogao biti i veći ali problem je loša prometna povezanost i činjenica da većina žena ne vozi pa dosta vremena troše na putovanje od jednog do drugog korisnika. U okviru projekta zaposlenicama će biti omogućeno pohađanje različitih programa osposobljavanja, između ostalih osposobljavanje za poslove gerontodomaćice kao i polaganje vozačkog ispita što će onim zaposlenicama koje se ubuduće odluče ostati u ovom poslu omogućiti bolje kompetencije i lakše obavljanje posla, a korisnicima veću kvalitetu usluge.

_______________________________________________________________________________________________

studeni 2019.

Sve veći interes korisnika za projekt pomoći u kući

Projekt Zaželi promjenu! provodi se već godinu dana i svakim danom interes korisnika za uslugu pomoći u kući je sve veći. Trenutno na projektu rade 23 žene i skrbe o 119 korisnika s područja Trogira, Marine, Segeta i Okruga.

Projektni tim redovito posjećuje korisnike, razgovara s njima, rješava eventualne probleme i procjenjuje zadovoljstvo korisnika pruženom uslugom. Korisnici su izuzetno zadovoljni uslugom, dobro surađuju s djelatnicama i cijene pomoć i razumijevanje koje im pružaju.

Pozitivna iskustva korisnika doprinijela su tome da se u Udrugu svakodnevno javljaju novi potencijalni korisnici ili članovi njihovih obitelji. Nažalost, broj djelatnica zaposlenih na projektu ne može se povećavati zbog ograničenja projektnih sredstava ali se nastoji osigurati uslugu korisnicima za koje projektni tim procijeni da su u posebno teškoj situaciji. Sve češće se događa da zaposlenice skrbe o više od 4 korisnika, a koordinatorica aktivnosti ulaže maksimalne napore kako bi ukupan fond sati svake zaposlenice na najbolji mogući način raspodijelila prema postojećim potrebama.

_______________________________________________________________________________________________

listopad 2019.

ZAŽELI u Vinišću – Roza i Mare

_______________________________________________________________________________________________

rujan 2019. – Drvenik Veliki

Iako život na otoku, za njegove starije stanovnike, donosi brojne prednosti, zna biti i izuzetno težak, pogotovo za ljude koji ostanu sami. Izoliranost, loša zdravstvena zaštita, slaba povezanost s kopnom, posebice u vansezoni, skupoća života na otoku samo su neki problemi s kojim se suočavaju stariji otočani.

Projekt Zaželi promjenu! doista je donio promjenu u živote starijih stanovnika Malog i Velikog Drvenika i po prvi puta omogućio socijalnu uslugu pomoći u kući za ljude koji žive na ovim trogirskim otocima.  Dvije zaposlenice projekta skrbe o 9 korisnika pomažući im u njihovim svakodnevnim potrebama.  Korisnici su posebno zadovoljni svakodnevnim obilaskom i druženjem jer za mnoge od njih zaposlenice projekta su i jedini preostali socijalni kontakt.

Završetkom ljetnih gužvi, projektni tim Udruge TOMS posjetio je korisnike na Drveniku Velikom u svrhu procjene zadovoljstva uslugom. Dan je prošao u ugodnom druženju s djelatnicom koja skrbi o najugroženijim stanovnicima i korisnicima usluge. Uz brigu o korisnicima koja uključuje dostavu namirnica, lijekova, čišćenje stambenog prostora, korisnici ističu kako im je najvažniji razgovor i druženje. Imati nekoga na koga se mogu osloniti i obratiti za pomoć, zasigurno je jedan od najvažnijih aspekata projektnih aktivnosti čime se u velikoj mjeri poboljšava kvaliteta života korisnika u specifičnoj otočkoj sredini.

_______________________________________________________________________________________________

kolovoz 2019.

Projektne aktivnosti provode se prema planu provedbe. U ovom trenutku pri projektu Zaželi promjenu! zaposlene su 23 djelatnice koje skrbe o 95 korisnika, svojih sugrađana u nepovoljnom položaju na području grada Trogira, općine Marina, Seget, Okrug te otoka Drvenik Mali i Drvenik Veliki.

Zbog velikog interesa sugrađana za uslugom pomoći u kući formirana je lista čekanja. Trenutno se na listi čekanja nalazi 25 naših sugrađana, te prema odluci projektnog tima, a po izlasku korisnika iz projektnih aktivnosti, u projektne aktivnosti ulaze korisnici s liste čekanja po sljedećim kriterijima: neodgodiva potreba za uslugom, stupanj socijalne isključenosti, zdravstveno i financijsko stanje korisnika.

Sa zaposlenicama projekta otpočelo je i planirano Individualno karijerno savjetovanje na kojem se postavljaju karijerni ciljevi u skladu s kojima će zaposlene djelatnice odabrati osposobljavanje s ciljem podizanja njihove zapošljivosti na tržištu rada.

U suradnji s projektnim partnerima Centrom za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Split, gradom Trogirom te općinom Marina, udruga TOMS svjedoči višestrukoj koristi, kako za tešku zapošljivu skupinu žena, tako i za najugroženije korisnike kojima program Zaželi promjenu! osigurava minimalne uvjete za dostojanstven život u zajednici.

_______________________________________________________________________________________________

srpanj 2019.

Osim pomoći u kući, starijim osobama jako su važna druženja i socijalni kontakti jer se u trećoj životnoj dobi često javlja osjećaj izoliranosti i beskorisnosti u društvenoj zajednici. Ovaj osjećaj osobito se pojačava kod onih koji žive sami.

Istraživanja su dokazala da održavanje društvene aktivnosti pomaže u održavanju dobrog emocionalnog i tjelesnog zdravlja, dok izoliranost može uvelike smanjiti kvalitetu života osobe. Socijalni kontakti u izravnoj su vezi s emocionalnim zdravljem. Osobe koje imaju bogat društveni život imaju bolju koncentraciju i pokazuju znatno manje kognitivno propadanje.

Kako bi pomogli svojim korisnicima da vode smislen i angažiran život naše zaposlenice svakodnevno potiču druženja s korisnicima i van njihovih domova kako bi im obogatili društveni život i potaknuli na aktivno sudjelovanje u zajednici. Uz podršku zaposlenica projekta neki korisnici ponovo su se vratili aktivnostima s kojima su već davno bili prestali.

Šetnje gradom, zajedničke proslave rođendana kao i „slučajna druženja“ bez posebnog povoda omiljena su aktivnost u okviru projekta Zaželi promjenu!

_______________________________________________________________________________________________

lipanj 2019.

Među onima kojima je zasigurno teško pronaći mjesto na tržištu rada su svakako i osobe s invaliditetom.

Udruga TOMS u svom svakodnevnom radu promiče aktivno uključivanje i potpuno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu, a posebno čini maksimalne napore kako bi osobama s invaliditetom i posebnim potrebama omogućila zapošljavanje.

Tako je i projekt Zaželi promjenu! omogućio zapošljavanje žena s invaliditetom na poslovima pomoći i podrške u kući.

Zaposlene žene ostvarile su jako dobar kontakt s korisnicima, izuzetno su motivirane za rad, a uz pomoć Koordinatora za osobe s invaliditetom koji je angažiran u sklopu projekta, lakše rješavaju eventualne probleme s kojim se susreću, informiraju se o pravima, povlasticama i mogućnostima koje mogu ostvariti temeljem brojnih zakonskih i podzakonskih propisa, a s kojima često nisu upoznate. Također, s Koordinatorom i Voditeljicom radnih aktivnosti polako prolaze proces individualnog karijernog savjetovanja i pripremaju se za programe osposobljavanja koji su predviđeni u drugoj godini projekta.

Korisnici usluge pomoći i podrške u kući u Vinovcu i Blizni Donjoj kojim uslugu pruža Anita R. koja je i sama osoba s invaliditetom, posvjedočili su nam da su jako zadovoljni uslugom i pozitivnom energijom koju Anita donosi u njihove domove.

_______________________________________________________________________________________________

svibanj 2019.

U okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije organizira „Dane otvorenih vrata EU projekata” koji se održavaju u razdoblju od 9. do 19. svibnja 2019. godine.

S uspješnim EU projektima koje provodi Udruga tjelesnih invalida TOMS građani su se imali priliku upoznati 10. svibnja na Trgu Ivana Pavla II.

„Dani otvorenih vrata EU projekata” za cilj imaju predstaviti projekte koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što je socijalna uključenost.

_______________________________________________________________________________________________

svibanj 2019.

9. svibnja 2019. godine, održan je još jedan u nizu sastanaka projektnog tima projekta Zaželi promjenu! i djelatnica zaposlenih u sklopu projekta. Na radnom sastanku su se uz uobičajenu komunikaciju, iznosili i problemi u provedbi te nastojala naći rješenja, planirala savjetovanja s korisnicima i izlasci na teren.

Nakon sastanka započelo se i s drugim ciklusom podjele paketa higijenskih potrepština.

Projekt Zaželi promjenu! sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

_______________________________________________________________________________________________

ožujak 2019.

U srijedu, 27.ožujka 2019. u Gradskoj vijećnici održana je prva medijska konferencija projekta Zaželi promjenu!

Na konferenciji su predstavljene aktivnosti projekta koji se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. “Zaželi – Program zapošljavanja žena” prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Na početku konferencije, sve prisutne je pozdravila voditeljica projekta Aleksandra Makrić koja je ukratko iznijela osnovne informacije o projektu, zahvalivši se svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji.

Prisutne je zatim pozdravio Predsjednik Udruge tjelesnih invalida TOMS koji je izrazio posebno zadovoljstvo činjenicom da su u sklopu projekta zaposlene dvije žene s invaliditetom.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici partnera, načelnik Općine Marina Ante Mamut i zamjenik gradonačelnika Grada Trogira Viktor Novak kao i predstavnica Centra za socijalnu skrb Trogir Alenka Guina.

Svi prisutni složili su se kako je riječ o projektu koji ima višestruku korist, s obzirom da su trenutno zaposlene 24 žene iz kategorije teže zapošljivih, te da svojim radom direktno doprinose povećanju kvalitete života za oko 100 krajnjih korisnika projekta, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom. Posebno su naglasili značaj projekta za korisnike u ruralnim područjima i otocima Drvenik Mali i Drvenik Veliki.

Na konferenciji su bile prisutne i sve zaposlene žene kao i nekoliko korisnika u projektu koji su podijelili svoje dojmove nakon 4 mjeseca provedbe projekta.

_______________________________________________________________________________________________

ožujak 2019.

U petak 15. ožujka 2019. za sve zaposlenice u projektu Zaželi promjenu! održano je predavanje na temu Nesvjesna diskriminacija u interpersonalnoj komunikaciji, odnosima s osobama s invaliditetom. S obzirom na činjenicu da su u projektu zaposlene osobe s invaliditetom kao i da se veći broj korisnika nosi s nekim oblikom invaliditeta smatrali smo važnim skrenuti pozornost na primjere svjesne ili nesvjesne diskriminacije na osnovi invaliditeta.

Nažalost, slučajevi diskriminacije na osnovi invaliditeta dosta su česti jer se vrlo često diskriminacija ni ne prepoznaje kao takva. Postojanje svijesti da određeno postupanje predstavlja diskriminaciju te da je neprihvatljivo jako je važno.

Predavanje je imalo za cilj pridonijeti prepoznavanju i češćem prijavljivanju štetnih postupanja prema osobama s invaliditetom. Također se, kroz primjere iz prakse, nastojalo  zaposlenicama približiti zakonodavne odredbe kojima se uređuju prava osoba s invaliditetom i njihova zaštita.

_______________________________________________________________________________________________

veljača 2019.

Svim korisnicima u projektu Zaželi promjenu! početkom veljače podijeljeni su paketi higijenskih potrepština koji sadrže osnovne higijenske artikle, koji na zadovoljstvo korisnika, ali i na zadovoljstvo zaposlenih žena, olakšavaju održavanje domova krajnjih korisnika čistim i ugodnim za život.

Cjelokupni iznos za higijenske  potrepštine, kao i sve druge stavke projekta, financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

_______________________________________________________________________________________________

siječanj 2019.

Projekt Zaželi promjenu! doista je donio željene promjene u živote starijih osoba trogirskog područja. Uz podršku žena zaposlenih na projektu osobe starije životne dobi aktivnije se uključuju u život zajednice, međusobno se druže, sigurni su da netko misli na njih i da nisu prepušteni sebi.

Projektne aktivnosti osim što osiguravaju pomoć u svakodnevnim kućanskim poslovima, potiču izgradnju i održavanje pozitivnih odnosa među korisnicima, održavaju im samopouzdanje i osjećaj da su važni i da nisu sami.

_______________________________________________________________________________________________

siječanj 2019.

Sredinom siječnja održan je drugi sastanak zaposlenica na projektu Zaželi promjenu!

Na sastanku su razmijenjena iskustva o dosadašnjem radu između zaposlenica i projektnog tima, analizirana je stvarna situacija na terenu i provedene aktivnosti kao i stupanj zadovoljstva korisnika.

Drugi dio sastanka odnosio se na upute vezane za popunjavanje dnevnika rada s naglaskom na greške koje su uočene u dosadašnjem radu zaposlenica, a koje su predstavljale poteškoću prilikom izrade tablica radnih sati za svaku od zaposlenica. Koordinatorica je, također,  dala upute vezano uz podjelu higijenskih potrepština te upute o evidentiranju podataka vezanih uz to u dnevnicima rada.

_______________________________________________________________________________________________

prosinac 2018. 

Početkom prosinca održan je prvi sastanak svih zaposlenica na projektu Zaželi promjenu! s voditeljicom i koordinatoricom projekta.

Voditeljica projekta prezentirala je projekt sa svim detaljima provedbe te iznijela podatke o broju korisnika po naseljenim mjestima, obrazložila napravljeni raspored korisnika i razjasnila kriterije o pravu na korištenje usluga iz projekta, a vezano uz doplatak za pomoć i njegu.

Koordinatorica je zaposlenicama prezentirala upute o vođenju dnevnika rada i popunjavanju tablice radnih sati.

Tijekom sastanka provjereni su podaci iz obrazaca za prikupljanje podataka i izvještavanje o pokazateljima.

_______________________________________________________________________________________________

studeni 2018.

Danas, 30.11.2018. su u sklopu projekta Zaželi promjenu! 24 žene potpisale ugovor o radu na određeno vrijeme i od ponedjeljka počinju pružati pomoć u kućanstvu za 96 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijem djelatnica na određeno vrijeme za obavljanje poslova pomoći u kući, donesena je odluka o zapošljavanju 25 kandidatkinja s područja grada Trogira te općina Marina, Seget i Okrug.

Kako bi se osiguralo da zaposlenice u projektu nakon njegova završetka budu konkurentnije na tržištu rada, omogućit će im se dodatno obrazovanje i osposobljavanje kroz verificirane programe sukladno s potrebama tržišta rada i njihovim individualnim karijernim planovima.

Putem programa Zaželi na području Republike Hrvatske planira se zaposliti preko 3000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Riječ je o projektu koji se financira  u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

toms letak

Categories:

Skip to content