Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Početkom lipnja 2021. Udruga TOMS počela je s provedbom projekta Zaželi promjenu-idemo dalje! čime su nastavljene aktivnosti  pomoći i podrške u kući za osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju.

U okviru ovog projekta osigurat će se zapošljavanje 25 nezaposlenih žena i omogućiti skrb za 160 korisnika.

Projekt je 100% financiran iz Europskog socijalnog fonda, a udruga ga provodi u partnerstvu s Gradom Trogirom, općinom Marina te  obveznim partnerima Centrom za socijalnu skrb  Trogir i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područna služba Split.

Usluga pomoći u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju podrazumijeva: pomoć u kupovini i dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika, omoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Ukupna vrijednost projekta je 2.210.318,75 kuna.

Kriteriji uključivanja korisnika u program su da je osoba starija od 65 godina (iznimno mlađa od 65 godina ukoliko je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja), da osoba nema osigurano pravo na pomoć u kući po drugoj osnovi, da živi sama ili s drugim ovisnim članom obitelji te da ima teže narušeno zdravstveno stanje i nizak socio-ekonomski status.


PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Prosinac 2021.

Pored uobičajenog rasporeda i radnih obaveza, naše zaposlenice u prosincu čeka početak edukacije za jačanje vještina za izlazak na tržište rada nakon završetka projektnih aktivnosti. Njih 7 sudjelovat će u osposobljavanju koje za cilj ima stjecanje certifikata o završenom obrazovanju te, shodno tome, dalje unaprjeđenje radnog potencijala. Dodatnim osposobljavanjem dugoročno se utječe na povoljniji položaj na tržištu rada i smanjenje rizika od siromaštva.

Studeni 2021.

Dolazak hladnijih dana donio je i pogoršanje epidemiološke situacije koja je još jednom pogodila skupine poput onih u koje spadaju naši korisnici. Još jednom se pokazalo kako je uloga koju naše gerontodomaćice imaju u njihovim životima od presudne važnosti. Izolacija i izbjegavanje kontakata zarad zaštite zdravlja, često imaju posebno štetan utjecaj na starije, a razgovor i druženja s gerontodomaćicama doprinose osjećaju sigurnosti korisnika i socijalne uključenosti.

Listopad 2021.

Projektne aktivnosti nastavljaju se po već uhodanom modelu i u jesensko vrijeme. Novo godišnje doba donijelo je i niže temperature, a samim time i pojačane potrebe korisnika. Mnogi naši sugrađani i dalje sa zadovoljstvom koriste usluge koje su im omogućene projektom, a do kojih bi inače zbog različitih socio – ekonomskih, zdravstvenih i sličnih uvjeta teško dolazili.

Ranije prepoznate višestruke koristi po naše korisnike naročito dolaze do izražaja u pandemijskoj stvarnosti u kojoj svi živimo. Usluge pomoći u kući, posredovanje u ostvarivanju raznih prava i izvršavanja obaveza te nabava namirnica, lijekova i sličnih za život neophodnih potrepština pokazuju se iznimno važnima u situacijama zdravstvene krize koja posebno pogađa starije osobe i kronične bolesnike.


Rujan 2021.


Na redovnom mjesečnom sastanku sa zaposlenicama na projektu Zaželi promjenu-idemo dalje! predstavljen je Priručnik Hrvatskog psihološkog društva «Psihološki osjetljiva skrb o starijim osobama u vrijeme pandemije COVID-19» namijenjen svima koji pomažu i skrbe o starijim osobama te je preporučeno da se i zaposlenice ali i članovi obitelji korisnika detaljnije upoznaju s njim.
Priručnik sadrži tekstove namijenjene svima koji pomažu starijim osobama na način prilagođen situaciji pandemije, a nastavit će skrbiti o njima i kad ona prođe, na uobičajen način. Glavni je cilj ovih stručnih tekstova, autori koji su psihologinje i psiholozi, pružiti tim pomagačima upute:

  • o oblicima podrške starijim osobama s obzirom na neke njihove specifične psihološke potrebe,
  • o načinima olakšavanja života u uvjetima pandemije starijim pojedincima i njihovim obiteljima te stručnom i ostalom osoblju koje skrbi o njima.

Ovaj priručnik još je jedna u nizu javno dostupnih psihologijskih publikacija kojima Hrvatsko psihološko društvo podupire sve one koji ulažu svoje stručna znanja i osobne snage, kako bi se čim uspješnije suočili s ovom izvanrednom situacijom.

Kolovoz 2021.


Aktivnosti pomoći u kući nastavljene su tijekom ljeta. S obzirom da velike vrućine najčešće pogađaju starije osobe i kronične bolesnike, u vrijeme vrućih ljetnih mjeseci posebice je važno učestalije kontaktiranje i posjete starijim osobama. Vrućine mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar te mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti. Naše gerontodomaćice upućene su u preporuke NZJZ Splitsko-dalmatinske županije za zaštitu zdravlja u vrijeme velikih vrućina te su i svoje korisnike informirale o mjerama zaštite od vrućina i važnosti pridržavanja istih. Također je dogovoreno da će se pojedini korisnici češće obilaziti,
i kontaktirati čak i više puta dnevno, kako bi im se povećao osjećaj sigurnosti.

Srpanj 2021.

Od lipnja 2021. na širem trogirskom području ponovo se provode aktivnosti pomoći i podrške u kući. Korisnici usluga, kako oni koji su navedene usluge imali u prvoj fazi provedbe programa Zaželi, tako i novi koji  su ušli u projekt s početkom faze II, izuzetno su zadovoljni. Iako se razlikuju prema svojim potrebama, interesima i mogućnostima, svi korisnici ističu važnost ove usluge koja im omogućava da zadrže neovisnost, žive u  vlastitom domu i imaju osjećaj kontrole nad svojim životom.

Projekt Zaželi promjenu-idemo dalje! svakako doprinosi razvoju  izvaninstitucionalne skrbi dostupne starijima u skladu s njihovim potrebama, kod korisnika pojačava osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici i smanjuje osjećaj  društvene izolacije.

Categories:

Skip to content