Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Početkom lipnja 2021. Udruga TOMS počela je s provedbom projekta Zaželi promjenu-idemo dalje! čime su nastavljene aktivnosti  pomoći i podrške u kući za osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju.

U okviru ovog projekta osigurat će se zapošljavanje 25 nezaposlenih žena i omogućiti skrb za 160 korisnika.

Projekt je 100% financiran iz Europskog socijalnog fonda, a udruga ga provodi u partnerstvu s Gradom Trogirom, općinom Marina te  obveznim partnerima Centrom za socijalnu skrb  Trogir i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područna služba Split.

Usluga pomoći u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju podrazumijeva: pomoć u kupovini i dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika, omoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Ukupna vrijednost projekta je 2.210.318,75 kuna.

Kriteriji uključivanja korisnika u program su da je osoba starija od 65 godina (iznimno mlađa od 65 godina ukoliko je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja), da osoba nema osigurano pravo na pomoć u kući po drugoj osnovi, da živi sama ili s drugim ovisnim članom obitelji te da ima teže narušeno zdravstveno stanje i nizak socio-ekonomski status.


PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Srpanj 2002.

Udruga tjelesnih invalida TOMS uspješno je provela i drugu fazu projekta „Zaželi“, nacionalnog programa zapošljavanja.

Kroz 12 mjeseci provedbe zaposleno je 27 žena na mjesto gerontodomaćica, odabranih sukladno uvjetima natječaja, koje su bile podrška i pomoć u kući za ukupno 186 korisnika starije životne dobi na širem trogirskom području.

Iako je „Zaželi“ u proteklim godinama predstavljan kao jedna od perjanica politike aktivnog zapošljavanja kojom koordinira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, odavno nije samo to i vremenom je prerastao u neophodnu socijalnu uslugu. Evaluacija upravo  provedenog projekta ukazuje na isto. Propitivanje iskustva i zadovoljstva, ali i potreba ciljane skupine – žena koje su dobile priliku zasnovati formalni radni odnos i zarađivati kroz cijelu godinu, te nemoćnih osoba kojima je pružena potrebna pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti – ukazuje na jednostavan zaključak: usluga koju su pružale gerontodomaćice je kontinuirano nužna i ne smije ovisiti o projektnom ciklusu.

Iako područja obuhvaćena projektom nisu područja posebne državne skrbi, niti ih se doživljava naročito zabačenim sredinama, mjesta na kojima žive korisnici usluga često nemaju razvijen gotovo nikakav oblik sustavne podrške, ali ni uspostavljene lance opskrbe živežnim namirnicama i lijekovima zbog čega su ovisni o dobroj volji susjeda ili članova obitelji. Mnogi korisnici projekta „Zaželi promjenu – idemo dalje!“ u tom smislu ne mogu računati ni na koga i prepušteni su sami sebi. Mnogi među njima nemaju priliku pojesti kuhani obrok, živjeti u dostojanstvenim uvjetima i urednim domovima ili se opskrbljivati osnovnim potrepštinama što zbog nemoći i oslabljenog zdravlja, što zbog toga što im djeca i unuci ne žive gdje i oni pa im ne mogu biti od pomoći. 27 žena zaposlenih za vrijeme trajanja projekta kroz 12 mjeseci skrbile su o ovim i brojnim drugim potrebama korisnika. Bile su im pomoć u svakodnevnici i obavljanju obaveza, ali i društvo i emocionalna podrška. Tako postavljen odnos prerastao je okvire radnog mjesta zbog čega je završetak projekta svim uključenim sudionicima teško pao iz razloga koji nisu isključivo egzistencijalni. Većina gerontodomaćica koje su u prethodnoj godini bile zaposlene na projektu izražavaju interes i želju za nastavkom pružanja usluga korisnicima o kojima su skrbile, a iako za to trenutno ne postoje sredstva, neke od njih i dalje obilaze one pojedince o kojima osim njih nitko ne vodi računa.  Usprkos činjenici da su i same suočene s teškim životnim okolnostima te teško pronalaze novo zaposlenje od trenutka kada se projekt završi do trenutka kada započne novi projektni ciklus, sklone su se voditi solidarnošću i ljudskošću te pružati usluge i vlastito vrijeme bez da ih naplaćuju. Makar tržište usluga koje gerontodomaćice pružaju – a za koje je njih 7 kroz projekt steklo i formalne kvalifikacije – neupitno postoji, ono povezuje dvije naročito marginalizirane skupine zbog čega je neunovčivo i teško održivo bez uplitanja državnih institucija i lokalne ili regionalne samouprave. Programi poput ovih pokrenuti su kako bi rasteretili postojeći sustav institucionalne skrbi i prevenirali institicionalizaciju ondje gdje je prevencija moguća.

Usprkos izvrsnim rezultatima i iznimno pozitivnim iskustvima svih koji su projektom obuhvaćeni, njegov nastavak ovisi o nizu vanjskih faktora na koje ne mogu utjecati udruge, ali ni društveno isključene skupine kojima je projekt prvenstveno i namijenjen. Usprkos nastojanjima i podršci onih koji sudjeluju u provedbi, ambiciozni ciljevi zadani ovim programom aktivnog zapošljavanja teško su ostvarivi bez kontinuirane financijske i druge podrške različitih javnih institucija, državne i lokalne vlasti. Dokle ona izostaje, izostajat će i kontinuirana socijalna usluga neophodna sve starijem stanovništvu, baš kao i perspektiva stabilnog zaposlenja ženama koje izvan projektnog ciklusa teško pronalaze stabilne opcije na tržištu rada.

Svibanj 2022

Travanj 2022

Aktivnosti pomoći u kući nastavljene su po uobičajenom rasporedu i kroz mjesec travanj. S dolaskom proljeća i sve ugodnijeg vremena, naše zaposlenice redovito potiču pokretnije korisnike na boravak u prirodi, zajedničku šetnju i opuštanje uz razgovor izvan njihovih kuća. Tjelesna aktivnost je važan faktor očuvanja zdravlja i funkcionalnih sposobnosti osoba starije dobi, a korisnici uživaju u lijepom vremenu I svakoj prilici da izađu iz kuće.

Ožujak 2022

Osim svakodnevnih obaveza, zaposlenice koje pružaju usluge pomoći u kući našim starijim sugrađanima prošle su edukaciju jačanja vještina za izlazak na tržište rada. 7 zaposlenica završilo je osposobljavanje, osnažilo svoje vještine i kompetencije te steklo certifikat o zvanju gerontodomaćica. Usvojene vještine dugoročno pozitivno utječu na njihov položaj na tržištu rada i doprinose šansama za pronalazak zaposlenja po završetku projektnih aktivnosti.

Veljača 2022

Program ZAŽELI, osim što osigurava uslugu pomoći u kući za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju, ima za cilj osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici.
Kako bi povećale svoju zapošljivost i bolje se pozicionirale na tržištu rada, sedam zaposlenica projekta je u veljači 2022. završilo tečaj za zanimanje „gerontodomaćica“. S obzirom na činjenicu da postoji velika potreba i potražnja za socijalnim uslugama potpore i podrške u kućanstvu, kako kod nas, tako i u inozemstvu, sasvim je sigurno da zaposlenice koje su tečaj uspješno završile, ubuduće zaposlenje mogu tražiti i na domaćem i na inozemnom tržištu.
U cilju osiguranja sudjelovanja svih skupina na tržištu rada ovaj projekt razvija vještu radnu snagu koja će odgovarati potrebama tržišta rada te utječe na podizanje opće svijesti o potrebi neprestanog učenja, obrazovanja i fleksibilne promjene kvalifikacija i zanimanja putem stjecanja novih znanja i vještina.

Siječanj 2022 – Izjave korisnika

Prosinac 2021.

Pored uobičajenog rasporeda i radnih obaveza, naše zaposlenice u prosincu čeka početak edukacije za jačanje vještina za izlazak na tržište rada nakon završetka projektnih aktivnosti. Njih 7 sudjelovat će u osposobljavanju koje za cilj ima stjecanje certifikata o završenom obrazovanju te, shodno tome, dalje unaprjeđenje radnog potencijala. Dodatnim osposobljavanjem dugoročno se utječe na povoljniji položaj na tržištu rada i smanjenje rizika od siromaštva.

Studeni 2021.

Dolazak hladnijih dana donio je i pogoršanje epidemiološke situacije koja je još jednom pogodila skupine poput onih u koje spadaju naši korisnici. Još jednom se pokazalo kako je uloga koju naše gerontodomaćice imaju u njihovim životima od presudne važnosti. Izolacija i izbjegavanje kontakata zarad zaštite zdravlja, često imaju posebno štetan utjecaj na starije, a razgovor i druženja s gerontodomaćicama doprinose osjećaju sigurnosti korisnika i socijalne uključenosti.

Listopad 2021.

Projektne aktivnosti nastavljaju se po već uhodanom modelu i u jesensko vrijeme. Novo godišnje doba donijelo je i niže temperature, a samim time i pojačane potrebe korisnika. Mnogi naši sugrađani i dalje sa zadovoljstvom koriste usluge koje su im omogućene projektom, a do kojih bi inače zbog različitih socio – ekonomskih, zdravstvenih i sličnih uvjeta teško dolazili.

Ranije prepoznate višestruke koristi po naše korisnike naročito dolaze do izražaja u pandemijskoj stvarnosti u kojoj svi živimo. Usluge pomoći u kući, posredovanje u ostvarivanju raznih prava i izvršavanja obaveza te nabava namirnica, lijekova i sličnih za život neophodnih potrepština pokazuju se iznimno važnima u situacijama zdravstvene krize koja posebno pogađa starije osobe i kronične bolesnike.


Rujan 2021.


Na redovnom mjesečnom sastanku sa zaposlenicama na projektu Zaželi promjenu-idemo dalje! predstavljen je Priručnik Hrvatskog psihološkog društva «Psihološki osjetljiva skrb o starijim osobama u vrijeme pandemije COVID-19» namijenjen svima koji pomažu i skrbe o starijim osobama te je preporučeno da se i zaposlenice ali i članovi obitelji korisnika detaljnije upoznaju s njim.
Priručnik sadrži tekstove namijenjene svima koji pomažu starijim osobama na način prilagođen situaciji pandemije, a nastavit će skrbiti o njima i kad ona prođe, na uobičajen način. Glavni je cilj ovih stručnih tekstova, autori koji su psihologinje i psiholozi, pružiti tim pomagačima upute:

  • o oblicima podrške starijim osobama s obzirom na neke njihove specifične psihološke potrebe,
  • o načinima olakšavanja života u uvjetima pandemije starijim pojedincima i njihovim obiteljima te stručnom i ostalom osoblju koje skrbi o njima.

Ovaj priručnik još je jedna u nizu javno dostupnih psihologijskih publikacija kojima Hrvatsko psihološko društvo podupire sve one koji ulažu svoje stručna znanja i osobne snage, kako bi se čim uspješnije suočili s ovom izvanrednom situacijom.

Kolovoz 2021.


Aktivnosti pomoći u kući nastavljene su tijekom ljeta. S obzirom da velike vrućine najčešće pogađaju starije osobe i kronične bolesnike, u vrijeme vrućih ljetnih mjeseci posebice je važno učestalije kontaktiranje i posjete starijim osobama. Vrućine mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar te mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti. Naše gerontodomaćice upućene su u preporuke NZJZ Splitsko-dalmatinske županije za zaštitu zdravlja u vrijeme velikih vrućina te su i svoje korisnike informirale o mjerama zaštite od vrućina i važnosti pridržavanja istih. Također je dogovoreno da će se pojedini korisnici češće obilaziti,
i kontaktirati čak i više puta dnevno, kako bi im se povećao osjećaj sigurnosti.

Srpanj 2021.

Od lipnja 2021. na širem trogirskom području ponovo se provode aktivnosti pomoći i podrške u kući. Korisnici usluga, kako oni koji su navedene usluge imali u prvoj fazi provedbe programa Zaželi, tako i novi koji  su ušli u projekt s početkom faze II, izuzetno su zadovoljni. Iako se razlikuju prema svojim potrebama, interesima i mogućnostima, svi korisnici ističu važnost ove usluge koja im omogućava da zadrže neovisnost, žive u  vlastitom domu i imaju osjećaj kontrole nad svojim životom.

Projekt Zaželi promjenu-idemo dalje! svakako doprinosi razvoju  izvaninstitucionalne skrbi dostupne starijima u skladu s njihovim potrebama, kod korisnika pojačava osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici i smanjuje osjećaj  društvene izolacije.

Lipanj 2021.

Udruga tjelesnih invalida TOMS potpisala je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i
socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. čime je
započela druga faza provedbe programa ZAŽELI na sveopće zadovoljstvo dosadašnjih ali i novih korisnika
usluga. Novi projekt pod nazivom Zaželi promjenu-idemo dalje! počeo je s provedbom krajem svibnja
2021., a zaposlenice su od 01. lipnja ponovo na terenu.

Categories:

Skip to content