Putem otvorenog javnog poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III, Udruzi tjelesnih invalida TOMS odobren je projekt pod nazivom Usluga osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom-faza 3.

Nastavak je ovo aktivnosti koje su financirane iz Europskog socijalnog fonda http://www.esf.hr/ i programu udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije te istim omogućavamo daljnje zapošljavanje osobnih asistenata u periodu od 20 mjeseci, jedan asistent po korisniku, koji će svojim radom donijeti pozitivne pomake  korisnicima i  lokalnoj zajednici. Ciljna skupina projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima.U ovaj projekt je uključena 21 osoba s invaliditetom i isto toliko osobnih asistenata.

Kodni broj: UP.02.2.2.14.0056

Ukupna vrijednost projekta: 1.878.452,49 HRK

Provedbeno tijelo razine 1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike https://mrosp.gov.hr/

Provedbeno tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje https://www.hzz.hr/

Categories:

Skip to content