Putem otvorenog javnog poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III, Udruzi tjelesnih invalida TOMS odobren je projekt pod nazivom Usluga osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom-faza 3.

Nastavak je ovo aktivnosti koje su financirane iz Europskog socijalnog fonda http://www.esf.hr/ i programu udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije te istim omogućavamo daljnje zapošljavanje osobnih asistenata u periodu od 20 mjeseci, jedan asistent po korisniku, koji će svojim radom donijeti pozitivne pomake  korisnicima i  lokalnoj zajednici. Ciljna skupina projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima.

U ovaj projekt je uključena 21 osoba s invaliditetom i isto toliko osobnih asistenata.

Kodni broj: UP.02.2.2.14.0056

Ukupna vrijednost projekta: 1.878.452,49 HRK

Provedbeno tijelo razine 1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike https://mrosp.gov.hr/

Provedbeno tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje https://www.hzz.hr/

  • LIPANJ

Projekt se provodi redovito kroz planirane i dogovorene aktivnosti korisnik/ca osobne asistencije i osobni/a asistent/ica, a ujedno uključivanjem i članova obitelji sukladno stupnju invaliditeta te mogućnostima koje korisnik/ca imaju. Isto tako voditeljica i koordinatorica projekta svoje aktivnosti i poslove u projektu dogovaraju sa korisnicima, članovima obitelji te asistentima/cama. Projektom se izvlači sve najbolje u korist korisnika/ca te se time usluga nastoji podiči na najvišu razinu kako bi oni kojima je namijenjena zaista i imali uslugu koju trebaju.

Slijedom poboljšane epidemiološke situacije vezano za Covid-19 virus, korisnici koji su u mogućnosti odlaska u grad, posjećuju nas u prostorijama udruge, pozivaju više na telefon, žele se družiti ili se raspituju o mogućnostima ponovnih organiziranja izleta, druženja te radionica i usluga kroz druge projekte, a kojima se oni mogu priključiti.

Na sastancima sa osobnim asistentima/cama vidimo i promjene kod njih. Svi jednoglasno iskazuju da popuštanjem mjera, ljepšim vremenskim prilikama i dolasku ljeta, korisnici/ce su optimističniji, žele se družiti, izaći vani, a time su i njihove obveze kroz poslove lakše ako je i korisnik/ca veseli i zadovoljni.

  • SVIBANJ

U provedbi projekta bilježimo pozitivne stavove naših korisnika/ca vezano za epidemiju virusa Covid-19. Korisnici/ce nastoje, a i provode više vremena vani te kako je i dokazano izlascima u šetnje i druženjem s prijateljima (pod mjerama) kod ljudi se podiže optimizam.

Sastancima i terenskim obilascima vidimo pozitivne promjene koje nas ohrabruju i daju pozitivan stav prema dobroj provedbi projekta u smislu zadovoljstva korisnika/ca te ujedno i radom asistenata /ca. Moramo spomenuti i članove obitelji koji su važni faktori u ovom projektu, a olakšavanje njihovih životnih aktivnosti kroz rad asistenata/ica te vrijeme koje imaju za sebe znajući da je njihov član obitelji (korisnik/ca asistencije) u sigurnim rukama.

Kako usluga osobne asistencije kroz projekte traje već godinama i u većini slučajeva su ujedno i dugogodišnji asistenti, članovi obitelji korisnika/ca imaju povjerenje prema njima, asistentima/ma i time projekt ima još pozitivnu stranu. Često na sastancima razgovaramo o Kodeksu i uvijek asistente/ice upozoravamo na osnove kodeksa i ponašanje unutar kuće korisnika/ca te međusobno povjerenje i čuvanje tajni obitelji korisnika/ca.

  • TRAVANJ 2021.

Projekt se provodi redovito pa tako i sve aktivnosti projekta te su u projekt od mjeseca travnja u projekt uključeni svi korisnici/ce (21) te ujedno i njihovi osobni asistenti/ice.

Za sve korisnike/ice projekt je samo nastavak aktivnosti koje provode sa svojim osobnim asistentima/ma  te promjene u njihovim životima nema. Potpisani su ugovori o radu sa korisnicima te su ujedno i potpisani ugovori sa osobnim asistentima/cama, provedene su edukacije sa novim asistentima/ama, provedeni su sastanci te terenski posjeti.

Dolaskom ljepšeg vremena korisnici i osobni asistenti više borave na otvorenom, veliki broj ih se cijepio protiv Covid-19 virusa, osjećaju se sigurnije te se aktivnosti projekta za njih i vraćaju u neku normalniju fazu. Prilikom sastanaka sa asistentima, a i prilikom terenskih posjeta korisnicima, držimo se i nadalje epidemioloških mjera te koristimo priliku upozoriti ih na mjere, a naravno i podijeliti zaštitnu opremu (rukavice, maske i sredstva za dezinfekciju).

Projekt kroz unutarnji nadzor voditeljice i koordinatorice je zadovoljavajući te se istim rezultatima nadamo i u narednom periodu.

  • OŽUJAK 2021.

Aktivnosti projekta redovito se provode kroz sastanke sa osobnim asistentima te se provode terenske posjete korisnika osobne asistencije. Svi terenski obilasci se najavljuju i provode se uz sve mjere sukladno uputama o suzbijanju širenja virusa COVID-19.

  • VELJAČA 2021. 

Kao dio aktivnosti projekta, provedene su edukativne radionice.

Edukacije su provedene kroz 5 dana i to 2 dana za 2 skupine korisnika/skrbnika,

2 dana za dvije skupine osobnih asistenata/ica i 1 dan za skupinu novih korisnika/skrbnika i osobnih asistenata.

Educirani su novi korisnici/skrbnici i novi osobni asistenti/ice, a  i dosadašnji korisnici/skrbnici i osobni asistenti/ice.

Sukladno epidemiološkim mjerama vezano za pojavu virusa COVID-19 svi korisnici/skrbnici i

osobni asistent/ice educirani su o mjerama, a sve u svrhu očuvanja zdravlja te sprječavanja

širenja virusa te je svima podijeljena zaštitna oprema (rukavice, maske i dezinfekcijsko sredstvo).

  • SIJEČANJ 2021.

U mjesecu siječnju potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III, projekt Usluga osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom – faza 3.

U projekt se uključilo 10 korisnika osobne asistencije i 10 osobnih asistenata u trajanju od 20 mjeseci te se sa istima potpisao Ugovor o za navedeni period.

Categories:

Skip to content