Putem otvorenog javnog poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III, Udruzi tjelesnih invalida TOMS odobren je projekt pod nazivom Usluga osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom-faza 3.

Nastavak je ovo aktivnosti koje su financirane iz Europskog socijalnog fonda http://www.esf.hr/ i programu udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije te istim omogućavamo daljnje zapošljavanje osobnih asistenata u periodu od 20 mjeseci, jedan asistent po korisniku, koji će svojim radom donijeti pozitivne pomake  korisnicima i  lokalnoj zajednici. Ciljna skupina projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima.

U ovaj projekt je uključena 21 osoba s invaliditetom i isto toliko osobnih asistenata.

Kodni broj: UP.02.2.2.14.0056

Ukupna vrijednost projekta: 1.878.452,49 HRK

Provedbeno tijelo razine 1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike https://mrosp.gov.hr/

Provedbeno tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje https://www.hzz.hr/

 • RUJAN 2022.

Projekt u trajanju od 20 mjeseci uspješno je proveden i završen na veliko zadovoljstvo svih korisnika osobne asistencije i osobnih asistenata te voditeljice i koordinatorice projekta.

Sva dokumentacija je uredno arhivirana te je sve spremno za slanje 8-og završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava, a provedbenom tijelu razine 2., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Projekt je kroz provedbu imao više od 21-og planiranog korisnika, a u odnosu na prijavni obrazac natječaja. Problema kroz projekt, a u odnosu sa korisnicima i asistentima nije bilo te su odnosi koji su izgrađeni kao poslovni kroz kodeks rada uspješno i iznijeli ovaj projekt. Smatramo da su redovni sastanci sa osobnim asistentima, redoviti terenski posjeti te redovita komunikacija telefonom i otvorenost prema korisnicima i asistentima upravo rezultat uspješnog završetka projekta.

Naši korisnici osobne asistencije su nastavili sa svojim osobnim asistentima kroz redovite aktivnosti te se nadamo da će projekt koji trenutno financira Ministartvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike opet biti financirano od strane EU fondova.

 • KOLOVOZ 2022.

Projekt se kroz mjesec kolovoz provodi u pripremama završnog izvješća te koordinatorica i voditeljica projekta provode sve potrebne aktivnosti u kompletiranju dokumentacije koja se odnosi na 20 mjeseci provedbe te izradi 7-og i 8-og zahtjeva za nadoknadom sredstava u svrhu pravovremenog i redovitog arhiviranja kompletne dokumentacije projekta za sve mjesece provedbe.

 • SRPANJ 2022.

Mjesec srpanj obilježava prestanak projekta kroz aktivnosti sa korisnicima osobne asistencije. Svi korisnici projekta sa danom11.07.2022. godine prelaze na projekt financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u trajanju do 31.12.2022. godine. Za sve korisnike osobne asistencije i osobne asistente aktivnosti se nastavljaju bez obzira na izvor financiranja, a što je za njihove potrebe i najvažnije.

 • LIPANJ 2022.

Projekt se provodi kroz redovite aktivnosti. Nema prekida, problema ni smetnji te smo zadovoljni sa osobnim asistentima te odnosom koji imaju sa svojim korisnicima, a kroz sastanke upravo i spominjemo kodeks kojeg se trebaju držati. Ponekad je to Teško primjeniti ali svjesni su da ga se moraju držati i time osigurati odnos između sebe i korisnika osobne asistencije.

 • SVIBANJ 2022.

U mjesecu lipnju, a kao i u svim prijašnjim mjesecima provedbe projekta provedene su terenske posjete korisnicima u njihovim domovima te su provedeni sastanci sa osobnim asistentima u prostorima udruge. Iako se broj oboljelih smanjuje pa tako i epidemiološke mjere, ostajemo na istim aktivnostima te su i nadalje sastanci u dvije grupe, na razdaljini i sa maskama, a preporuke su i osobnim asistentima da svakodnevni rad sa korisnicima nastave provoditi sa maskama, rukavicama te da koriste detinfekcijska sredstva kako bi zaštitili korisnike i sebe.

 • TRAVANJ 2022.

Projekt osobne asistencije provodi se redovito te se sve aktivnosti provode sukladno planu aktivnosti projekta. Obilasci, posjete korisnicima osobne asistencije te sastanci sa osobnim asistentima provode se kroz redoviti plan aktivnosti sukladno projektu i zadanim aktivnostima.

 • OŽUJAK 2022.

I u mjesecu ožujku provele su sve redovite aktivnosti projekta i to od sastanaka sa osobnim asistentima, terenske posjete korisnicima osobne asistencije, edukacije novih osobnih asistenata te novo uključenog korisnika osobne asistencije.

Projekt se provodi prema planu te je zadovoljstvo korisnika osobne asistencije najviša ocjena za uspješnu provedbu.

 • VELJAČA 2022.

Projekt se provodi redovito pa tako i sve aktivnosti projekta uz dogovor i redovito planiranje svih aktivnosti od strane korisnik – osobni asistent te prema korisnicima i asistentima od strane voditeljice i kordinatorice projekta.

 • SIJEČANJ 2022.

Kontinuirano Voditeljica i koordinatorica projekta, sukladno projektnim aktivnostima, obilaze korisnike osobne asistencije u njihovim domovima, a osim toga provode i sastanke s osobnim asistentima.

Obilasci korisnika i sastanci s osobnim asistentima osmišljeni su u svrhu unaprjeđenja provedbe projekta, uočavanja i otklanjanja nedostataka te rješavanja eventualnih, manjih ili većih, problema. Za vrijeme obilazaka korisnika, osim s korisnicima, razgovara se i s članovima njihovih obitelji te se sustavno prati rad osobnog asistenta i odnos s korisnikom u skladu s zajednički dogovorenim aktivnostima te kodeksom ponašanja. Sastanci s osobnim asistentima i dalje se organiziraju i održavaju u manjim grupama ispred prostora ureda u svrhu zaštite osobnih asistenata i djelatnica zaposlenih u provedbi projekta. Posjete korisnicima osobne asistencije održavaju se uz prethodno najavljen dolazak i poduzimanje svih mjera opreza u svrhu zaštite osobnih asistenata, korisnika te njihovih članova obitelji.

 • PROSINAC 2021.

Projekt se provodi sukladno programskim aktivnostima te se redovito održavaju sastanci i terenski posjeti, a sukladno epidemiološkim mjerama te upravo zbog toga se i sastanci održavaju u dvije grupe, a po mogućnosti ispred ureda što ovisi i o vremenskim prilikama.

Pored redovitih sastanaka i terenskih posjeta osobni asistenti i korisnici osobne asistencije kontaktiraju se i telefonskim putem od strane voditeljice i koordinatorice te su isti uvijek slobodni kontaktirati voditeljicu ili koordinatoricu.

 • STUDENI 2021.

Aktivnosti projekta se provode redovito, a uključuju rad osobnih asistenata sa korisnicima osobne asistencije kroz unaprijed dogovoren plan rada aktivnosti.

Jednom mjesečno održavaju se sastanci sa osobnim asistentima i voditeljicom te koordinatoricom, a na istima se dogovaraju i planiraju aktivnosti provedbe projekta.

Terenski posjeti se uredno provode uz prije najavljeni dolazak. Prilikom posjete, teme razgovora su usmjerene na aktivnosti rada osobnih asistenata, zadovoljstvo korisnika osobne asistencije te mogućnosti poboljšanja provedbe projekta.

 • LISTOPAD 2021.

Voditeljica i koordinatorica projekta, sukladno projektnim aktivnostima, obilaze korisnike osobne asistencije u njihovim domovima, a osim toga provode i sastanke s osobnim asistentima.

Obilasci korisnika i sastanci s osobnim asistentima osmišljeni su u svrhu unaprjeđenja provedbe projekta, uočavanja i otklanjanja nedostataka te rješavanja eventualnih, manjih ili većih, problema. Za vrijeme obilazaka korisnika, osim s korisnicima, razgovara se i s članovima njihovih obitelji te se sustavno prati rad osobnog asistenta i odnos s korisnikom u skladu s zajednički dogovorenim aktivnostima te kodeksom ponašanja. Sastanci s osobnim asistentima i dalje se organiziraju i održavaju u manjim grupama ispred prostora ureda u svrhu zaštite osobnih asistenata i djelatnica zaposlenih u provedbi projekta. Posjete korisnicima osobne asistencije održavaju se uz prethodno najavljen dolazak i poduzimanje svih mjera opreza u svrhu zaštite osobnih asistenata, korisnika te njihovih članova obitelji.

Zadovoljstvo nam je prilikom svakog posjeta korisnika vidjeti dobar i korektan odnos između korisnika i asistenta u svim aktivnostima koje se provode, a posebno za vrijeme trajanja preporučenih mjera tijekom pandemije virusa COVID- 19 i to:
– osobna briga
– higijena korisnika
– pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet
– odijevanje i svlačenje
– pomoć pri konzumaciji hrane i pića
– pripremanje obroka
– davanje lijekova
– pomoć pri sitnim kućanskim poslovima (pospremanje stola, papira, knjiga, časopisa, dodavanje pomagala, listanje knjiga, pisanje, održavanje prostorija)
– obavljanje kupovine
– pomoć u skladu s fizičkim potrebama (transfer krevet – kolica, pomoć pri telefoniranju i sl.)
– obavljanje administrativnih poslova (odlazak liječniku, odlazak u  banku, poštu, podizanje i dostavljanje razne dokumentacije)
– pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije
– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

Korisnicima, a i osobnim asistentima, posebno naglašavamo nužnost socijalne distance, potrebu za učestalim pranjem ruku, korištenjem maske i dezinfekcijskih sredstava.

 • RUJAN 2021.

Projekt se provodi i nadgleda redovito kroz mjesečne sastanke koje zbog epidemioloških mjera provodimo u manjim grupama kroz dva dana, dva puta mjesečno, a terenske posjete obavljamo kroz poštivanje epidemioloških mjera te uz prije dogovoreni dolazak provjeravamo dali su korisnici ili netko od njihovih ukućana bolesni. Moramo naglasiti da se svi korisnici i njihovi asistenti paze i pridržavaju epidemioloških mjera što zbog sebe što zbog svojih korisnika.

Na sastancima se dosta razgovara o poboljšanju usluga te se sve veći naglasak stavlja na mogućnosti povećanja pružanja usluge sa 4 na 8 sati jer korisnici stare, njihovi roditelji ili skrbnici oboljevaju te je činjenica da im je potrebna sve veća i kontinuirana pomoć što kroz higijenu, hranjenje i kućanske poslove već i kroz dužinu vremena druženja i socijalizacije.

 • KOLOVOZ 2021.

Projektom se zadovoljavaju svi kriteriji usluga koje se pružaju te se iste mjere zadovoljstvom korisnika, njihovih skrbnika te ujedno i osobnim asistentima. Dolaskom u kuće korisnika vidi se zadovoljstvo njih i njihovih ukućana sa radom osobnih asistenata, a nama kao nositeljima projekta još veće je zadovoljstvo vidjeti  njihovu sinergiju i usklađenost kroz provedbu i odrađivanje aktivnosti u kojima ih zateknemo tokom posjete.

Na sastancima i terenskim posjetima često pričamo o virusu koji je svima promijenio život i životne navike te potičemo zaposlene asistente, a i korisnike na cijepljenje. Za sad je od 21 korisnika 14 cijepljeno jednom ili dvije doze i 10 osobnih asistenata te smo prešli brojku od 50% cijepljenih, a i preostali dio ima u planu što prije se cijepiti.

Nažalost, jedan od korisnika osobne asistencije preminuo je 20.08.2021. godine.

 • SRPANJ 2021.

Aktivnosti projekta provode se po planu te se sastanci provode redovito, a ujedno i terenski posjeti korisnika. Ljeto je u punom jeku, vrućine su svakodnevne te dijelu korisnika paše, a nekima predstavljaju teškoće. Kroz sastanke i posjete vidimo da korisnici, a koji su u mogućnosti više vremena provode vani i to u ranijim jutarnjim i kasnijim večernjim satima, od odlaska na more do šetnje mjestom u kojem žive ili u grad.

Asistenti i korisnici dogovaraju se zajednički za provedbu aktivnosti te uobičajenim aktivnostima dodaju i aktivnosti izvan kuće što korisnicima paše te kako kažu time “pune baterije” za zimu, a neizvjesnost dolaska zime i eventualnog povećanja broja zaraženih te novih mjera ih plaši, a upravo zbog nemogućnosti izlaska i druženja.

Korisnicima osobne asistencije i osobnim asistentima podijelili smo zaštitnu opremu (rukavice, maske i dezinfekcijsku tekućinu) za period od tri mjeseca.

 • LIPANJ 2021.

Projekt se provodi redovito kroz planirane i dogovorene aktivnosti korisnik/ca osobne asistencije i osobni/a asistent/ica, a ujedno uključivanjem i članova obitelji sukladno stupnju invaliditeta te mogućnostima koje korisnik/ca imaju. Isto tako voditeljica i koordinatorica projekta svoje aktivnosti i poslove u projektu dogovaraju sa korisnicima, članovima obitelji te asistentima/cama. Projektom se izvlači sve najbolje u korist korisnika/ca te se time usluga nastoji podiči na najvišu razinu kako bi oni kojima je namijenjena zaista i imali uslugu koju trebaju.

Slijedom poboljšane epidemiološke situacije vezano za Covid-19 virus, korisnici koji su u mogućnosti odlaska u grad, posjećuju nas u prostorijama udruge, pozivaju više na telefon, žele se družiti ili se raspituju o mogućnostima ponovnih organiziranja izleta, druženja te radionica i usluga kroz druge projekte, a kojima se oni mogu priključiti.

Na sastancima sa osobnim asistentima/cama vidimo i promjene kod njih. Svi jednoglasno iskazuju da popuštanjem mjera, ljepšim vremenskim prilikama i dolasku ljeta, korisnici/ce su optimističniji, žele se družiti, izaći vani, a time su i njihove obveze kroz poslove lakše ako je i korisnik/ca veseli i zadovoljni.

 • SVIBANJ 2021.

U provedbi projekta bilježimo pozitivne stavove naših korisnika/ca vezano za epidemiju virusa Covid-19. Korisnici/ce nastoje, a i provode više vremena vani te kako je i dokazano izlascima u šetnje i druženjem s prijateljima (pod mjerama) kod ljudi se podiže optimizam.

Sastancima i terenskim obilascima vidimo pozitivne promjene koje nas ohrabruju i daju pozitivan stav prema dobroj provedbi projekta u smislu zadovoljstva korisnika/ca te ujedno i radom asistenata /ca. Moramo spomenuti i članove obitelji koji su važni faktori u ovom projektu, a olakšavanje njihovih životnih aktivnosti kroz rad asistenata/ica te vrijeme koje imaju za sebe znajući da je njihov član obitelji (korisnik/ca asistencije) u sigurnim rukama.

Kako usluga osobne asistencije kroz projekte traje već godinama i u većini slučajeva su ujedno i dugogodišnji asistenti, članovi obitelji korisnika/ca imaju povjerenje prema njima, asistentima/ma i time projekt ima još pozitivnu stranu. Često na sastancima razgovaramo o Kodeksu i uvijek asistente/ice upozoravamo na osnove kodeksa i ponašanje unutar kuće korisnika/ca te međusobno povjerenje i čuvanje tajni obitelji korisnika/ca.

 • TRAVANJ 2021.

Projekt se provodi redovito pa tako i sve aktivnosti projekta te su u projekt od mjeseca travnja u projekt uključeni svi korisnici/ce (21) te ujedno i njihovi osobni asistenti/ice.

Za sve korisnike/ice projekt je samo nastavak aktivnosti koje provode sa svojim osobnim asistentima/ma  te promjene u njihovim životima nema. Potpisani su ugovori o radu sa korisnicima te su ujedno i potpisani ugovori sa osobnim asistentima/cama, provedene su edukacije sa novim asistentima/ama, provedeni su sastanci te terenski posjeti.

Dolaskom ljepšeg vremena korisnici i osobni asistenti više borave na otvorenom, veliki broj ih se cijepio protiv Covid-19 virusa, osjećaju se sigurnije te se aktivnosti projekta za njih i vraćaju u neku normalniju fazu. Prilikom sastanaka sa asistentima, a i prilikom terenskih posjeta korisnicima, držimo se i nadalje epidemioloških mjera te koristimo priliku upozoriti ih na mjere, a naravno i podijeliti zaštitnu opremu (rukavice, maske i sredstva za dezinfekciju).

Projekt kroz unutarnji nadzor voditeljice i koordinatorice je zadovoljavajući te se istim rezultatima nadamo i u narednom periodu.

 • OŽUJAK 2021.

Aktivnosti projekta redovito se provode kroz sastanke sa osobnim asistentima te se provode terenske posjete korisnika osobne asistencije. Svi terenski obilasci se najavljuju i provode se uz sve mjere sukladno uputama o suzbijanju širenja virusa COVID-19.

 • VELJAČA 2021. 

Kao dio aktivnosti projekta, provedene su edukativne radionice.

Edukacije su provedene kroz 5 dana i to 2 dana za 2 skupine korisnika/skrbnika,

2 dana za dvije skupine osobnih asistenata/ica i 1 dan za skupinu novih korisnika/skrbnika i osobnih asistenata.

Educirani su novi korisnici/skrbnici i novi osobni asistenti/ice, a  i dosadašnji korisnici/skrbnici i osobni asistenti/ice.

Sukladno epidemiološkim mjerama vezano za pojavu virusa COVID-19 svi korisnici/skrbnici i

osobni asistent/ice educirani su o mjerama, a sve u svrhu očuvanja zdravlja te sprječavanja

širenja virusa te je svima podijeljena zaštitna oprema (rukavice, maske i dezinfekcijsko sredstvo).

 • SIJEČANJ 2021.

U mjesecu siječnju potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III, projekt Usluga osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom – faza 3.

U projekt se uključilo 10 korisnika osobne asistencije i 10 osobnih asistenata u trajanju od 20 mjeseci te se sa istima potpisao Ugovor o za navedeni period.

Categories:

Skip to content