http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

http://www.mspm.hr/

http://www.hzz.hr/

http://www.toms.hr

 

Kroz Europski socijalni fond i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020. Udruga tjelesnih invalida “TOMS” potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratna sredstava za projekt Usluga osobne asistencije za jednake mogućnosti osoba s invaliditetom u visini potpore od 1.975.745,02 kuna. Ukupna vrijednost projekta je 1.975.745,02 kuna.

Razdoblje potpore i provedbe projekta je 24 mjeseca (10.04.2017. do 10.04.2019. godine.).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ugovor je potpisan 10.04.2017. godine sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 i Hrvatski zavod za zapošljavanje kao Posredničko tijelo razine 2.

Projektom je osigurana usluga osobne asistencije za 17 osoba s težim stupnjem invaliditeta, kao i osobama s intelektualnim teškoćama u dobi od 18-65 godina prema vještačenju Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije.

Svrha projekta je povećati kvalitetu života i socijalnu uključenost osoba s najtežim stupnjem i vrstom oštećenja kao i osobama s intelektualnim teškoćama. Projekt će za članove ciljane skupine omogućiti:

 • uslugu samozbrinjavanja i potpore u aktivnostima svakodnevnog života
 • stvaranje mogućnosti za nastavak života u prirodnom okruženju, a da isti nisu isključivo vezani za članove obitelji
 • izbjegavanje smještanja u institucije.

Održana radionica o provedbi projekata u sklopu Poziva za dostavu prijedloga “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”, 12. travnja 2017. godine u hotelu Panorama na adresi Trg Krešimira Ćosića 9 u Zagrebu, dvorana Kaptol 1.

Iz svake organizacije na radionicu su pozvana po 2 predstavnika gdje je bilo bitno sudjelovanje osobe zadužene za vođenje projekta te osobe zadužene za vođenje financijskog poslovanja kako bi se osigurala kvaliteta radionice i komunikacija svih sudionika, a u svrhu kvalitetnije provedbe projekta te pružanja usluge korisnicima.

Raspravljalo se o bitnim stavkama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, načinu izvještavanja i mjerama vidljivosti koje će poduzeti tijekom trajanja provedbe projekta.

POTPISIVANJE UGOVORA SA OSOBNIM ASISTENTIMA I KORISNICIMA OSOBNE ASISTENCIJE

U prostorijama Udruge tjelesnih invalida “TOMS” 10.04.2017. godine održalo se potpisivanje Ugovora s osobnim asistentima i korisnicima usluge osobne asistencije. Potpisani su Ugovori s 16 osobnih asistenata čije je financiranje osigurano putem otvorenog javnog poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” Europskog socijalnog fonda Operativni program, “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020” socijalnog fonda Operativni program, “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020”.

 

EDUKACIJA KORISNIKA OSOBNE ASISTENCIJE I OSOBNIH ASISTENATA

 • 19.04.2017. – korisnici/skrbnici osobne asistencije i osobni asistenti
 • 26.04.2017. – osobni asistenti
 • 27.04.2017. – korisnici/skrbnici osobne asistencije

PODJELA POTVRDA O SUDJELOVANJU SA EDUKACIJE

Edukacija za osobne asistente  i korisnike osobne asistencije održala se 19., 26. i 27.04.2017. godine u prostoru Udruge gdje su bili prisutni voditeljica projekta, koordinatorica osobnih asistenata i predsjednik udruge Ivica Bašić koji je ujedno i održao edukaciju. Edukacija je održana u obliku prezentacije te odgovaranja na pitanja u svrhu kvalitetnijeg pružanja usluga osobne asistencije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 02.05.2017.

Voditeljica i koordinatorica projekta su u mjesecu svibnju, a kao dio provedbenih aktivnosti projekta obišle sve korisnike osobne asistencije. Obilasci se provode jednom mjesečno, a obilaze se svi korisnici osobne asistencije koji žive na području ne samo grada Trogira već Resnika, Segeta, Vinišća, Seget Vranjice, Prapatnice, Okruga Gornjeg i Mastrinke na otoku Čiovu. Sedamnaest korisnika usluge su punoljetne osobe, a mlađe od 65 godina i osobe su sa tjelesnim invaliditetom ili mentalnim poteškoćama. Ujedno su svi i članovi udruge.

Kućni posjeti, obilasci korisnika osobne asistencije provode se u svrhu nadzora provođenja osobne asistencije te zadovoljstva korisnika istom.

 • 05.06.2017.

Mjesec lipanj protekao je u redovitim obilascima korisnika osobne asistencije u njihovim domovima i razgovoru s njima i njihovim članovima obitelji. Ujedno, proveli su se i sastanci sa osobnim asistentima unutar udruge kao redovita aktivnost projekta. Svi terenski obilasci zapisuju se kao dio dokumentacije te prikupljaju za tromjesečna izvješća i godišnju evaluaciju projekta.

 

 

 

 • 31.07.2017.

Aktivnosti projekta se provode sukladno planu mjesečnih aktivnosti te se kroz mjesec srpanj provela:

 • redovita terenska posjeta svih korisnika osobne asistencije,
 • provedena su dva sastanka sa osobnim asistentima
 • pripremio se i poslao financijski i narativni izvještaj za tromjesečni period provedbe projekta, ZNS 2.

 

 

 • 31.08.2017.

Planirane terenske posjete korisnicima osobne asistencije provele su se sukladno prije najavljenim dolascima te su sve i evidentirane pisanim putem.

Svih sedamnaest korisnika je povećalo kvalitetu života i socijalnu uključenost kroz svakodnevne aktivnosti pružanja usluge osobne asistencije.

Projektne aktivnosti povećale su samopouzdanje i samostalniji život korisnika te uvelike smanjenu potrebu za članovima obitelji. Usluga osobne asistencije doprinosi kvalitetnom zadovoljavanju potreba osobe kojoj se pomaže, a prvenstveno zbog činjenice da osoba kojoj se pomaže samostalno odlučuje o sadržaju posla i načinu na koji asistent obavlja posao. Sve ovo za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta znači veću mogućnost odlučivanja o vlastitom životu.

 • 25.09.2017.

Mjesec rujan za sve korisnike osobne asistencije protekao je (zapažanja sa terenskih posjeta) u promjenama dnevnih aktivnosti zbog prestanka velikih vrućina i turističkih gužvi na cestama i plažama te su u mogućnosti veći dio dnevnih aktivnosti provesti izvan kuće. Aktivnosti se planiraju za tjedni period zajedno sa osobnim asistentom, a eventualne promjene nastupaju zbog zdravstvenog stanja korisnika te se provode sukladno potrebama zbog bolesti ili slabosti korisnika, posjetama liječniku, zubaru i sl.

U prostorijama udruge proveli su se redoviti sastanci sa osobnim asistentima te su zabilježena i njihova zapažanja sa korisnicima, zadovoljstvo, unaprijeđenje življenja korisnika kroz pruženu uslugu, smanjena nervoza korisnika, zadovoljstvo rutinom koju uspostavljaju u zajedničkim druženjima i poslovima te lakše pružanje usluge osobne asistencije jer se unaprijed dogovaraju.

Ujedno, u udruzi se redovito provodi nadzor nad potrošnjom financijskih sredstava za projekt te se redovito vrši arhiviranje dokumentacije za projekt i izvještavanje nadležnim organizacijama.

 • 27.10.2017.

Projekt Usluge osobne asistencije za jednake mogućnosti osoba s invaliditetom provodi se sukladno planiranim aktivnostima projekta što kroz terenske posjete korisnicima osobne asistencije u njihovim domovima i kroz  sastanke sa osobnim asistentima unutar udruge. Zapažanja donesena na osnovu terenskih posjeta korisnika su pozitivna te su ista pozitivna  zapažanja donesena na osnovu sastanaka i konstruktivnih razgovora koji se vode sa osobnim asistentima.

Kroz provedbu projekta zajedničkim dogovorom asistenata i korisnika osobne asistencije, osobni asistenti su sa mjesecom rujnom i listopadom započeli sa korištenjem godišnjih odmora koje sukladno Pravilniku o radu ostvaruju u trajanju od 20 dana. Dio godišnjih odmora provest će se i kroz mjesec studeni.

 • 27.11.2017.

Sve aktivnosti projekta provode se sukladno planiranim aktivnostima te se provode redoviti terenski posjeti korisnicima osobne asistencije i redoviti sastanci sa osobnim asistentima. Ujedno unutar udruge provode se uredno arhiviranje svih dokumenata, financijsko poslovanje projekta i priprema dokumentacije za nove Zahtjeve za nadoknadom sredstava.

Svim navedenim zaključujemo da se projekt provodi sukladno smjernicama te kao najvažniji dio zadovoljstvom korisnika osobne asistencije i njihovim osobnim asistentima.

 

 • 22.12.2017.

Projekt Usluge osobne asistencije za jednake mogućnosti osoba s invaliditetom provodi se sukladno planiranim aktivnostima projekta što kroz terenske posjete korisnicima osobne asistencije u njihovim domovima i kroz  sastanke sa osobnim asistentima unutar udruge. Zapažanja donesena na osnovu terenskih posjeta korisnika su pozitivna te su ista pozitivna  zapažanja donesena na osnovu sastanaka i razgovora koji se vode sa osobnim asistentima.

Od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaprimljeno je Odobrenje Zahtjeva za nadoknadom sredstava br.3. u kojem su sukladno provedenoj kontroli, potraživani troškovi odobreni u cijelosti te će Posredničko tijelo razine 1. izvršiti uplatu sukladno članku 3. Ugovora.

 

 • 29.01.2018.

Sukladno planiranim aktivnostima projekta Usluge osobne asistencije za jednake mogućnosti osoba s invaliditetom voditeljica i koordinatorica projekta provele su terenske posjete korisnika unutar njihovih domova u svrhu redovitih zapažanja aktivnosti koje provode osobni asistenti sa korisnicima osobne asistencije te dva mjesečna sastanka unutar udruge sa osobnim asistentima u svrhu razgovora o aktivnostima koje provode a u svrhu unapređenja projekta i usluga koje projekt ima za zadaću.

Posredničkom tijelu razine 2. poslan je Zahtjev za nadoknadom sredstava br.4. u kojem se traže troškovi za period od 01. listopada do 31. prosinca 2017. godine.

 

 • 26.02.2018.
 • Aktivnosti iz projekta provode se redovito od kojih su:
 • sastanci sa osobnim asistentima
 • terenski obilasci korisnika
 • evidencija dokumentacije
 • financijsko praćenje troškova projekta.

Ujedno, prati se zadovoljstvo korisnika osobne asistencije te se na temelju navedenog priprema evaluacija projekta u svrhu izvještavanja Posredničkom tijelu razine 2.

 

 • 26.03.2018.

Mjesec ožujak za sve korisnike osobne asistencije protekao je (zapažanja sa terenskih posjeta) u promjenama dnevnih aktivnosti zbog ljepšeg vremena te su u mogućnosti veći dio dnevnih aktivnosti provesti izvan kuće. Aktivnosti se planiraju za tjedni period zajedno sa osobnim asistentom, a eventualne promjene nastupaju zbog zdravstvenog stanja korisnika te se provode sukladno potrebama zbog bolesti ili slabosti korisnika, posjetama liječniku, zubaru i sl.

U prostorijama udruge proveli su se redoviti sastanci sa osobnim asistentima te su zabilježena i njihova zapažanja sa korisnicima, zadovoljstvo, unaprjeđenje življenja korisnika kroz pruženu uslugu, smanjena nervoza korisnika, zadovoljstvo rutinom koju uspostavljaju u zajedničkim druženjima i poslovima te lakše pružanje usluge osobne asistencije jer se unaprijed dogovaraju.

Ujedno, u udruzi se redovito provodi nadzor nad potrošnjom financijskih sredstava za projekt te se redovito vrši arhiviranje dokumentacije za projekt i izvještavanje nadležnim organizacijama.

 

 • 24.04.2018. 

Sukladno planiranim aktivnostima projekta Usluge osobne asistencije za jednake mogućnosti osoba s invaliditetom voditeljica i koordinatorica projekta provele su terenske posjete korisnika unutar njihovih domova u svrhu redovitih zapažanja aktivnosti koje provode osobni asistenti sa korisnicima osobne asistencije te dva mjesečna sastanka unutar udruge sa osobnim asistentima u svrhu razgovora o aktivnostima koje provode, a u svrhu unapređenja projekta i usluga koje projekt ima za zadaću.

 

 • 28.05.2018.

Projekt Usluge osobne asistencije za jednake mogućnosti osoba s invaliditetom provodi se sukladno planiranim aktivnostima projekta što kroz terenske posjete korisnicima osobne asistencije u njihovim domovima i kroz  sastanke sa osobnim asistentima unutar udruge. Zapažanja donesena na osnovu terenskih posjeta korisnika su pozitivna te su ista pozitivna  zapažanja donesena na osnovu sastanaka i razgovora koji se vode sa osobnim asistentima.

Od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaprimljeno je Odobrenje Zahtjeva za nadoknadom sredstava br.5. u kojem su sukladno provedenoj kontroli, potraživani troškovi odobreni su u cijelosti te će Posredničko tijelo razine 1. izvršiti uplatu sukladno članku 3. Ugovora.

 • 26.06.2018.

Mjesec lipanj za sve korisnike osobne asistencije protekao je (zapažanja sa terenskih posjeta) u promjenama dnevnih aktivnosti zbog ljepšeg vremena te su u mogućnosti veći dio dnevnih aktivnosti provesti izvan kuće. Aktivnosti se planiraju za tjedni period zajedno sa osobnim asistentom, a eventualne promjene nastupaju zbog zdravstvenog stanja korisnika te se provode sukladno potrebama zbog bolesti ili slabosti korisnika, posjetama liječniku, zubaru i sl.

U prostorijama udruge proveli su se redoviti sastanci sa osobnim asistentima te su zabilježena i njihova zapažanja sa korisnicima, zadovoljstvo, unaprjeđenje življenja korisnika kroz pruženu uslugu, smanjena nervoza korisnika, zadovoljstvo rutinom koju uspostavljaju u zajedničkim druženjima i poslovima te lakše pružanje usluge osobne asistencije jer se unaprijed dogovaraju.

Ujedno, u udruzi se redovito provodi nadzor nad potrošnjom financijskih sredstava za projekt te se redovito vrši arhiviranje dokumentacije za projekt i izvještavanje nadležnim organizacijama.

 • 31.07.2018.

Svi korisnici usluge osobne asistencije, a zabilježeno kroz terenske posjete i radne liste osobnih asistenata proveli su mjesec srpanj u aktivnostima izvan kuće kroz druženje s prijateljima, članovima obitelji i osobnim asistentima koliko unutar kuće tako i izvan nje u šetnjama i kupanju u moru. Ujedno, kao dio redovitih aktivnosti, proveli su se redoviti sastanci s osobnim asistentima unutar prostora udruge u svrhu poboljšanja pružanja usluge osobne asistencije.

 

 • 28.08.2018.

Projektne aktivnosti (terenski posjeti korisnika osobne asistencije i sastanci sa osobnim asistentima) i kroz mjesec kolovoz povećale su samopouzdanje i samostalniji život korisnika te uvelike smanjenu potrebu za članovima obitelji, a što je i jedan od ciljeva projekta Usluge osobne asistencije te je doprinjela  kvalitetnom zadovoljavanju potreba osobe kojoj se pomaže, a prvenstveno zbog činjenice da osoba kojoj se pomaže samostalno odlučuje o sadržaju posla i načinu na koji asistent obavlja posao.

 

 • 28.09.2018.

U mjesecu rujnu, sukladno održanim sastancima sa osobnim asistentima i terenskim posjetima korisnicima osobne asistencije, zaključujemo da je ovo mjesec u kojem  korisnici provedu i odrade najviše aktivnosti izvan kuće, naravno, oni korisnici koji su u mogućnosti zbog zdravstvenog stanja, a u koje ubrajamo dosta druženja sa prijateljima i šetnje.

Ujedno, u ovom tromjesečnom periodu udruga je poslala novu dokumentaciju na natječaj za dosadašnjih 17 korisnika te za uključivanje nova tri korisnika u projekt, a u svrhu nastavka pružanja osobne asistencije čime se osigurava kontinuirano pružanje osobne asistencije na novi period od dvije godine. Svi korisnici i osobni asistenti su obaviješteni o statusu poslane dokumentacije projekta te se krajem mjeseca listopada očekuje potpisivanje ugovora s Posredničkim tijelima i naravno sa svim korisnicima i osobnim asistentima.

Dokumentacija projekta se redovito priprema, a financijski poslovi se provode u skladu sa provedbom projekta u svrhu pripreme novog Zahtjeva za nadoknadom sredstava te je slijedeći Zahtjev broj 7 koji dostavljamo do 25.10.2018. godine.

 • 29.10.2018.

Mjesec listopad prošao je u redovitim aktivnostima koje su se provele sa osobnim asistentima unutar udruge i terenskim posjetama korisnicima osobne asistencije. Sve aktivnosti se provode redovito sukladno unaprijed dogovorenim aktivnostima korisnika osobne asistencije ili skrbnika i osobnih asistenata. Sve aktivnosti povećale su samopouzdanje i samostalniji život korisnika, a na taj način smanjena je potreba za članovima obitelji.

Svim aktivnostima svakodnevno se ostvaruje jedan od ciljeva projekta i time se kvalitetno zadovoljavaju potrebe osoba kojima se i pruža usluga osobne asistencije.

 

 • 26.11.2018. 

Sve aktivnosti projekta provode se sukladno planiranim aktivnostima te se provode redoviti terenski posjeti korisnicima osobne asistencije i redoviti sastanci sa osobnim asistentima. Ujedno unutar udruge provode se uredno arhiviranje svih dokumenata, financijsko poslovanje projekta i priprema dokumentacije za nove Zahtjeve za nadoknadom sredstava.

Svim navedenim zaključujemo da se projekt provodi sukladno smjernicama te kao najvažniji dio zadovoljstvom korisnika osobne asistencije i njihovim osobnim asistentima.

 

 • 21.12.2018.

Projekt Usluge osobne asistencije za jednake mogućnosti osoba s invaliditetom provodi se sukladno planiranim aktivnostima projekta što kroz terenske posjete korisnicima osobne asistencije u njihovim domovima i kroz  sastanke sa osobnim asistentima unutar udruge. Zapažanja donesena na osnovu terenskih posjeta korisnika su pozitivna te su ista pozitivna  zapažanja donesena na osnovu sastanaka i razgovora koji se vode sa osobnim asistentima.

 

 • 25.01.2019.

Početkom nove radne godine proveli smo zajedničke sastanke sa osobnim asistentima uključenima u projekt, proveli su se terenski posjeti korisnicima osobne asistencije te se poslao novi Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 8.

 

 • 28.02.2019.

Mjesec veljača prošao je u redovitim aktivnostima koje su se provele sa osobnim asistentima unutar udruge i terenskim posjetama korisnicima osobne asistencije.

Sve aktivnosti se provode redovito, sukladno unaprijed dogovorenim aktivnostima korisnika osobne asistencije ili skrbnika i osobnih asistenata.

Sve aktivnosti povećale su samopouzdanje i samostalniji život korisnika, a na taj način smanjena je potreba za članovima obitelji.

Svim aktivnostima svakodnevno se ostvaruje jedan od ciljeva projekta i time se kvalitetno zadovoljavaju potrebe osoba kojima se i pruža usluga osobne asistencije.

 

 • 29.03.2019.

Mjesec ožujak za sve korisnike osobne asistencije protekao je  u promjenama dnevnih aktivnosti zbog ljepšeg vremena te su u mogućnosti veći dio dnevnih aktivnosti provesti izvan kuće. Aktivnosti se planiraju za tjedni period zajedno sa osobnim asistentom, a eventualne promjene nastupaju zbog zdravstvenog stanja korisnika te se provode sukladno potrebama zbog bolesti ili slabosti korisnika, posjetama liječniku, zubaru i sl.

U prostorijama udruge proveli su se redoviti sastanci sa osobnim asistentima te su zabilježena i njihova zapažanja sa korisnicima, zadovoljstvo, unaprjeđenje življenja korisnika kroz pruženu uslugu, smanjena nervoza korisnika, zadovoljstvo rutinom koju uspostavljaju u zajedničkim druženjima i poslovima te lakše pružanje usluge osobne asistencije jer se unaprijed dogovaraju.

Ujedno, u udruzi se redovito provodi nadzor nad potrošnjom financijskih sredstava za projekt te se redovito vrši arhiviranje dokumentacije za projekt i izvještavanje nadležnim organizacijama.

 

 • 09.04.2019.

Sa današnjim datumom projekt Usluge osobne asistencije za  jednake mogućnosti osoba s invaliditetom je završio, a iz kojeg su korisnici osobne asistencije i njihovi osobni asistenti prešli u drugi projekt, “Usluga osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom” u kojem je sa 17 korisnika uključeno 20 korisnika osobne asistencije.

Projekt je ponovno donio veliki broj primjera dobre prakse za prvenstveno korisnike, članove njihovih obitelji i prijatelje što smo se uvjerili kroz redovite terenske posjete korisnicima.

Kroz projekt je kroz planirane aktivnosti ostvareno.

 • 1 vanjski stručnjak angažiran preko ugovora o djelu koji je proveo uslugu edukacije osobnim asistentima, korisnicima osobne asistencije te članovima obitelji,
 • 17 korisnika usluge osobne asistencije educirano o principima pružanja i primanja usluge,
 • 17 osobnih asistenata educirano o principima pružanja i primanja usluge i
 • 17 korisnika i 17 asistenata dobilo potvrdu o završenoj edukaciji osobne asistencije.
 • Pruženo  je ukupno 32640 sata usluge osobne asistencije tijekom 24 mjeseca provedbe.
 • Dostavljeno je 408 mjesečnih izvješća o radu OA.
 • Obavljena 72 terenska posjeta koordinatora i voditelja projekta.
 • Dostavljena 2 godišnja izvješća koordinatora o zadovoljstvu korisnika pruženom uslugom.
 • Tiskan je i distibuiran projektni plakat – 20 kom.
 • Ažurirana web pod stranica projekta jednom mjesečno i time je osigurana vidljivost EU financiranja sukladno smjernicama , a ujedno su i dane sve informacije o provedbi projekta.
 • Izrađen je traženi broj projektnih izvješća, podaci o korisnicima  dostavljeni su nadležnim tijelima sa Rješenjima sa postotkom invaliditeta osobe sa invaliditetom, Uvjerenjem odbora za utvrđivanje  potrebe za uslugom osobne asistencije i osobne iskaznice korisnika.
 • Ujedno je i odrađena odlična komunikacija sa djelatnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Zagreb, Odjel  za pripremu natječaja i provedbu ugovora tehničke pomoći , Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.
Categories:

Skip to content