Na području općina Trogir, Okrug, Seget i Marina živi ukupno oko 26.000 stanovnika od kojih je 4.592 osoba starijih od 65 godina – 17,66%. Od ukupnog broja osoba starijih od 65 godina njih 2.065 (45%) su osobe s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.(Popis stanovništva 2011 godine). Osobe  starije od 65 godina, osim što po prihodima spadaju u najsiromašniju dobnu skupinu također su najviše izloženi riziku od socijalne isključenosti.

Osnovni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi koji žive u vlastitim domovima, često u ruralnim područjima općina Trogir, Marina, Seget i Okrug.

Specifični ciljevi projekta su:

organizirati dnevne aktivnosti koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba koji žive na širem trogirskom području

osigurati prijevoz prilagođen za osobe s invaliditetom i uključiti u projektne aktivnosti korisnike iz udaljenijih ruralnih područja

– povećati sigurnost i osnažiti osobe treće dobi kroz aktivnosti informativne i savjetodavne pravne pomoći

doprinijeti boljoj ravnoteži unutar obitelji čiji stariji članovi zahtijevaju povećanu skrb te ujedno pozitivno utjecati na njihovu zapošljivost

inicirati  razvoj lokalnih oblika upravljanja sustavom skrbi za stare

Categories:

Skip to content