www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda  u iznosu od 379.858,14 HRK.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

Voditelj projekta i osoba za kontakt: Irena Klarić, 091/414 70 00

****************************************************************************************************************************************************************************************************

Projektne aktivnosti

Dana 28.10.2016. godine potpisan je Esf Ugovor za prijelazni period Pružanja usluge osobnog asistenta do 27.veljače 2017. godine čime našim sedam korisnika osiguravamo još četiri mjeseca osobnu asistenciju te novim projektom od mjeseca ožujka istu na još dvije godine.

Sve projektne aktivnosti sukladno planiranim aktivnostima se provode prema planu u koje su uvršteni redoviti sastanci sa osobnim asistentima, obilasci korisnika te svakodnevna međusobna komunikacija u svrhu pozitivne provedbe projekta i zadovoljstva krajnjih korisnika projekta.

Projektne aktivnosti 

Sukladno projektnim aktivnostima Udruga “TOMS” provodi projekt “Pružanje usluge osobnog asistenta” te je svakodnevno u kontaktu sa korisnicima projekta te njihovim asistentima.

Provode se terenski obilasci korisnika te redoviti jednom mjesečno sastanci sa osobnim asistentima.

Radionica ESF projekta 17.06.2016, Zagreb

Zbog nastalih problema u redovitoj provedbi, voditeljica projekta prisustvovala je Radionici u svrhu pronalaska zajedničkog rješenja, a na nivou cijele države i svih udruga koje provode projekt sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Svrha širenja usluga osobne asistencije za osobe sa invaliditetom, osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama jest pružanje usluge u zajednici i to sukladno principima neovisnog življenja. Korisnici dobijaju mogućnost kontrole i izbora vrsSvrha širenja usluga osobne asistencije za osobe sa invaliditetom, osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama jest pružanje usluge u zajednici i to sukladno principima neovisnog življenja. Korisnici dobijaju mogućnost kontrole i izbora vrste usluge, načina pružanja usluge te vremena i mjesta na kojem će se usluga pružiti. Usluga osobne asistencije fleksibilna je i u potpunosti prilagođena korisnicima osobne asistencije te time pruža najbolji način potpore potrebne za uključivanje u život lokalne zajednice. Ona predstavlja i pružanje potpore u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja.
Projekt Pružanja usluge osobnog asistenta odigrat će značajnu ulogu u procesu deinstitucionalizacije jer će se poboljšati pružanje socijalnih usluga te će pridonijeti većoj socijalnoj uključenosti osoba sa invaliditetom. Ovim projektom će se pružiti usluga osobne asistencije za sedam članova Udruge TOMS, koje su odabrani prema uvjetima natječaja i dobili pozitivnu ocjenu neovisnog Povjerenstva za stručnu procjenu podobnosti korisnika usluge u trajanju od 12 mjeseci.

Usluga osobne asistencije je jedna od najvažnijih socijalnih usluga jer izravno doprinosi poboljšanju kvalitete života i socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom i izravno utječe na pristup obrazovanju, zapošljavanju i društvenom životu osoba sa invaliditetom. Također se omogućuje njihovim obiteljima/skrbnicima lakše zadržavanje posla, pristup zapošljavanju, radu kao i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena te ostalih dnevnih aktivnosti.

Projekt Pružanja usluge osobnog asistenta odigrat će značajnu ulogu u procesu deinstitucionalizacije jer će se poboljšati pružanje socijalnih usluga te će pridonijeti većoj socijalnoj uključenosti osoba sa invaliditetom. Ovim projektom će se pružiti usluga osobne asistencije za sedam članova Udruge TOMS, koje su odabrani prema uvjetima natječaja i dobili pozitivnu ocjenu neovisnog Povjerenstva za stručnu procjenu podobnosti korisnika usluge u trajanju od 12 mjeseci.

Usluga osobne asistencije je jedna od najvažnijih socijalnih usluga jer izravno doprinosi poboljšanju kvalitete života i socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom i izravno utječe na pristup obrazovanju, zapošljavanju i društvenom životu osoba sa invaliditetom. Također se omogućuje njihovim obiteljima/skrbnicima lakše zadržavanje posla, pristup zapošljavanju, radu kao i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena te ostalih dnevnih aktivnosti.

Projektne aktivnosti

22. veljača 2016. Edukacija korisnika i osobnih asistenata

U organizaciji SOIH-a, a u prostorijama Udruge tjelesnih invalida “TOMS” održala se druga po redu edukacija osobnih asistenata i korisnika asistencije. Razmjenjena su iskustva korisnika i asistenata, sveukupno zadovoljstvo, što bi mijenjali, čime bi projekt unaprijedili, kako su se snašli u provedbi, poslovima i kako su prihvatili jedni druge.

Nakon edukacije osobnim asistentima i korisnicima uručene su Potvrde.

Projektne aktivnosti

12. prosinca 2015., Edukacija osobnih asistenata, Split

Sedam osobnih asistenata zaposlenih u okviru projekta „Pružanje usluge osobnog asistenta“ sudjelovalo je u edukaciji osobnih asistenata organiziranoj od strane Zajednice saveza udruga osoba sa invaliditetom Hrvatske. Asistenti su dobili informacije o principima pružanja usluga, pravima i obavezama osobnog asistenta. Razgovaralo se o specifičnostima pojedinih vrsta invaliditeta, ulogama i zadacima te načinima komunikacije osobnih asistenata i korisnika, mobilnosti, osnovama prve pomoći, zaštite na radu i etičkom kodeksu. Planirana je još jedna edukacija koja će se održati u vremenu trajanja projekta te će osobni asistenti nakon završene edukacije dobiti Potvrdu o sudjelovanju.

Projektne aktivnosti

11. studenoga 2015. Edukacija korisnika usluge osobne asistencije, Split

U organizaciji Saveza udruga sa invaliditetom Hrvatske, provedena je edukacija korisnika usluge osobne asistencije o Primjeni Konvenciji UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, principima samostalnog življenja, ulozi korisnika (za osobe s intelektualnim teškoćama skrbnika), komunikaciji, vođenju intervjua sa potencijalnim osobnim asistentom i prikazu potreba za uslugom osobne asistencije, vođenju evidencije o radu, pravima, etičkom kodeksu i sl.. Također će se korisnike educirati o upravljanju vremenom, odnosu poslodavac-zaposlenik. Nakon završene edukacije korisnicima usluge dodjeljene su potvrde o završenoj edukaciji.

 Projektne aktivnosti

05.11.2015. Potpisivanje Ugovora o suradnji za osiguravanje osobnog asistenta

Na poziv voditelja i koordinatora projekta pozvani su korisnici/skrbnici te su u prostoru udruge na adresi Ribarska 3. potpisali Ugovore o suradnji za osiguravanje osobnog asistenta u trajanju 12 mjeseci.

29. listopada 2015. Potpisivanje i uručivanje ugovora za projekt “Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“

U organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih, 29. listopada 2015., održalo se svečano potpisivanje i uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ESF natječaja „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“. Među 44 potpisana ugovora, udruga TOMS iz Trogira, uspješno apliciranim projektom, dobila je bespovratna sredstva iz ovog programa. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda  u iznosu od 379.858,14 HRK. Projekt će se odvijati u trajanju od 12 mjeseci. Svrha širenja usluga osobne asistencije za osobe sa invaliditetom, osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama jest pružanje usluge u zajednici i to sukladno principima neovisnog življenja. Važno je naglasiti da se projektom pomaže i drugoj ciljnoj skupini projekta, a to su dugotrajno nezaposlene osobe, prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje, također poštujući kategorije uvjetovane natječajem, a nalaze se u nepovoljnijem položaju od ostalih nezaposlenih.

Veljača 2015. – Ocjena Povjerenstva za stručnu procjenu podobnosti korisnika usluge

Udruga Toms provela je analizu potreba potencijalnih korisnika, članova Udruge kako bi se odabrali oni koji imaju najveću potrebu za pružanjem usluge osobnog asistenta. Prema težini invaliditeta te ovisnosti osobe o pomoći druge osobe (osobna higijena, kućanski poslovi, kretanje, hranjenje, rukovanje pomagalima, njega, obavljanje aktivnosti poput odlazaka liječniku ili plaćanje računa) sastavila se lista potencijalnih korisnika usluge osobne asistencije. Kako bi se širenjem mreže usluge osobne asistencije obuhvatile one osobe kojima je usluga neophodna neovisno Povjerenstvo je, nakon ocjene podobnosti korisnika, poslalo Uvjerenje neovisnog povjerenstva s popisom kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja za primanje usluge osobne asistencije.

Categories:

Skip to content