Svrha programa je osigurati izvaninstitucionalni oblik prevencije institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika  te razvijanje novog modela u razvoju socijalnih usluga iz strateških dokumenata usvojenih od strane Vlade Republike Hrvatske „Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske, koji je Vlada RH potpisala s Europskom Komisijom 05. ožujka 2007. godine, a  kroz usluge za djecu i mlade s invaliditetom kroz poludnevni boravak uz kreativan rad i kroz logopedske, rehabilitatorske, fizioterapeutske i psihološke grupne i individualne terapije.

Navedenim ćemo osigurali mogućnost ostvarivanja pozitivnih rezultata, a sve u svrhu kvalitetnijeg življenja djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom i mladih osoba s invaliditetom kroz rad i stručne usluge te prvenstveno dostupnost stručnih rehabilitacijskih, logopedskih i fizioterapeutskih usluga i usluga psihologa koje na području grada Trogira i pripadajućih općina nisu dostupne kroz redovne zdravstvene mjere.

Kroz opći cilj zamišljeno je ostvarivanje napretka na psiho-fizičkom zdravlju korisnika kojima ćemo programom ostvariti lakšu integraciju u društvu, kroz rad na razvijanju sposobnosti komunikacije s drugim osobama, kroz izražavanje kreativnih sposobnosti, osjećaja pripadnosti skupini i osjećaja korisnosti te sigurnosti.

Osim psiho-fizičkog napretka djece i mladih  s teškoćama u razvoju i djece i mladih s invaliditetom raditi ćemo i na razvoju svih korisnika kojima je ova vrsta usluge potrebna.

Program je osmišljen prvenstveno kako bi pomogli djeci i mladima s teškoćama u razvoju i invaliditetom sa područja grada Trogira i pripadajućih općina Seget, Marina i Okrug da u svakodnevnom poludnevnom boravku osnaže i poboljšaju svoje psiho-fizičko stanje, povećaju svoju kreativnost i time poboljšaju motoriku i rade na što boljoj socijalizaciji, a sve kroz korištenje stručnih usluga.

U program će biti uključeni i roditelji, skrbnici ili članovi obitelji kojima će se pružiti pomoć u olakšavanju svakodnevnih obaveza i stjecanju potrebnog znanja koje mogu i trebaju primjeniti s djecom u radu kod kuće, a time se ostvaruje kvalitetno provedeno vrijeme s djecom u njihovom zajedničkom provedenom vremenu.

Ovim programom osiguravamo izvaninstitucionalno korištenje rehabilitacijsko-logopedskih usluga te usluga fizioterapeuta i usluga psihologa, a koje su na području djelovanja Udruge bile zastupljene ili u malom postotku ili nikako te ovim programom nadopunjavamo i unaprijeđujemo usluge nadležnih tijela što na lakše dostupan način i što veći kontinuitet usluge.

 • Terapijske usluge će se vršiti pet dana u tjednu te će se aktivno provodi rehabilitacijsko, logopedske i fizioterapeutske stručne usluge te usluge psihologa
 • Redovito će se provoditi sastanci s roditeljima, skrbnicima i članovima obitelji te provoditi anonimne evaluacije programa s roditeljima
 • Partneri pri programu će obavljati evaluaciju djelatnika kroz rad s djecom i odraslima s invaliditetom i teškoćama u radu te na taj način ispujavati svoje obveze partnera

Osiguravanje kvalitetnijeg življenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i invaliditetom

 • Utvrđivanje broja korisnika, utvrđivanje plana i programa rada terapija/usluga, osiguravanje opreme i pomagala za rad
 • Provođenje logopedskih usluga
 • Provođenje rehabilitatorskih usluga
 • Provođenje fizioterapeutskih usluga
 • Provođenje usluga psihologa
 • Osiguravanje adekvatnog i pristupačnog prostora za pružanje usluga
 • Upoznavanje javnosti s mogućnošću korištenja usluga
 • Vođenje registra korisnika, analiza rezultata, evaluacija i izvješća

Stjecanje znanja članova obitelji djece korisnika koja će primjeniti u radu s djecom kod kuće

 • Edukacijske radionice samo za roditelje i članove obitelji djece i mladih uz stručne djelatnike u kojima će sudjelovati i odrasli članovi s invaliditetom

Uspostavljanje trajne suradnje između Udruge i institucija socijalne skrbi kao  izravnih pružatelja usluga, te lokalne samouprave

 • Svakodnevna komunikacija sa Centrom za socijalnu skrb, redovita komunikacija sa nadležnim službama lokalne zajednice i grada Trogira i Doma za psihički bolesne odrasle osobe grada Trogira
 • Suradnja sa Centrom za socijalnu  skrb, nadležnim službama lokalne samouprave i Grada Trogira u smislu zajedničkog osiguravanja provođenja aktivnosti i usluga programa i Doma za psihički bolesne odrasle osobe grada Trogira

Kontinuirano provođenje nadzora, te izrada pereciznih narativnih i statističkih izvješća o uspješnosti i postignutim rezultatima

 • Nadzor od strane Centra za socijalnu skrb – jednom u mjesec dana
 • Nadzor od strane grada Trogira – jednom u mjesec dana
 • Nadzor od strane Doma za psihički bolesne odrasle osobe
 • Nadzor od strane Voditelj projekta – svakodnevno
 • Izrada narativnih, statističkih i financijskih izvješća – prema Ugovoru

Senzibilizacija javnosti i prezentacija aktivnosti programa

 • Prezentacija aktivnosti i usluga programa putem javnih medija i javnih manifestacija
 • Provođenje aktivnosti kroz druge projekte udruge kojima će se prezentirati ovaj program
 • Dostupnost svim korisnicima
 • Prijevoz korisnika koji nisu u mogućnosti sami pristupiti Udruzi

Ciljane skupine/korisnici

 • Djeca s teškoćama u razvoju, djeca s invaliditetom, mladi osobe s invaliditetom
 • Odrasle osobe s invaliditetom koje će se uključivati u aktivnosti programa kao oblik njihove integracije i socijalizacije

Očekivani rezultati

 • Osiguran dostatan obim logopedski, rehabilitatorskih i fizioterapeutskih usluga te usluga psihologa za sve korisnike ovisno o njihovim potrebama/dijagnozi
 • Osiguran pristupačan prostor za korištenje i provedbu stručnih usluga
 • Integracija i društveno angažiranje odraslih osoba s invaliditetom
 • Integracija, društveno angažiranje i socijalizacija djece i mladih s invaliditetom i teškoćama u razvoju
 • Osiguravanje dostupnosti usluga svim korisnicima/razvijena usluga prijevoza besplatna za korisnike/osobe s invaliditetom
 • Uspostavljena mreža suradnje sa institucijama socijalne skrbi, lokalne samouprave i drugih ustanova koji mogu svojim doprinosom sudjelovati u provedbi programa
 • Uspješno provođenje i pružanje usluga izvan institucija sustava

Ciljana skupina korisnika su djeca i mladi s teškoćama u razvoju kojima je potrebna izvaninstitucionala pomoć, a u svrhu zbrinjavanja korisnika u uslugama koje mogu ostvariti jedino u institucijama i to u udaljenim mjestima od mjesta stanovanja, što za korisnike znači izdvajanje od obiteljskog okruženja roditelja i obitelji te dodatne troškove putovanja.

Categories:

Skip to content