Program „OSOBNI ASISTENT“ u Udruzi tjelesnih invalida provodi se od 2007. godine i financiran je od strane

 • Ministarstva obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti do 2011. godine,
 • Ministarstva socijalne politike i mladih do 2016 godine,
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalu politiku do 2021 i
 • Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 2021. godine.

Iznos financiranih sredstava je:

 • 2021. 374.491,00 kn
 • 2020. 374.491,00 kn
 • 2019. 374.491,00 kn
 • 2018. 299.562,00 kn
 • 2017. 299.562,00 kn
 • 2016. 299.562,00 kn
 • 2015. 299.563,00 kn
 • 2014. 299.563,00 kn
 • 2015. 299.563,00 kn
 • 2013. 288.501,00 kn
 • 2012. 250.017,00 kn
 • 2011. 263.100,54 kn
 • 2010. 275.934,00 kn
 • 2009. 350.495,00 kn
 • 2008. 245.725,64 kn
 • 2007. 102.777,60 kn

Ministarstva  a ima zadaću direktno djelovati na rješavanju specifičnih individualnih potreba osoba s invaliditetom iz Trogira i okolice tj. okolnih općina i to općine Marina, Seget i Okrug, ali i djelovati na kulturu življenja i edukaciju sudionika na lokalnoj razini, počevši od institucija do građana.

U program je uključeno 6 osoba s invaliditetom u program korištenja usluge osobne asistencije i koji zadovoljavaju propisane kriterije, od kojih su dva najznačajnija – da se radi o osobama s najtežim tjelesnim  invaliditetom kojima se može osigurati najviše 80 sati pomoći mjesečno za obavljanje osobnih životnih aktivnosti, te da su na takvom intelektualnom stupnju da su shvatile i prihvatile filozofiju ne ovisnog življenja, da je mogu provoditi u praksi i biti odgovorni poslodavci.

Od 2019. godine programom je prihvaćena asistencija za dva korisnika u asistenciji od 8 sati dnevno dok preostala četiri korisnika imaju asistenciju od četiri sata dnevno.

Trening i edukacija bili su suštinski preduvjeti ovog programa kako za osobe s invaliditetom, tako i za osobne asistente, a smisao im je  da osobama s invaliditetom i osobnim asistentima pruže neophodna znanja, vještine i doprinesu usvajanju stavova za razumijevanje filozofije i principa neovisnog življenja i njezino provođenje u praksi. Program obuke i treninga za osobe s invaliditetom – korisnike usluga osobnih asistenata provođeni su kroz sljedeća područja:

 • Upoznavanje s različitim vrstama invalidnosti i razumijevanje socijalnog modela
 • Filozofija i principa neovisnog življenja
 • Komunikacija i vještine komunikacija
 • Dužnosti i odgovornosti korisnika kao poslodavaca
 • Etički kodeks u odnosu korisnik – osobni asistent i obratno
 • Primjeri prakse neovisnog življenja
 • Zdravlje, higijena i suglasnost

Prikupljeni su brojni podaci kako su druge zemlje razvile program osobnih asistenata i prikupili informacije kakav je taj servis imao utjecaj na osobe s invaliditetom koje su koristile osobnog asistenta u tim zemljama.

Uz već navedeno dobivena je i prva projekcija očekivanih rezultata, koji su unatoč nedostatcima u potpunoj primjeni modela vrlo podudarni s iskustvima drugih zemalja.

Predloženi program osobnih asistenata daje korisne rezultate na tri razine:

 • Na individualnoj razini

Program u velikoj mjeri poboljšava kvalitetu života osoba s invaliditetom koje su u njega uključene. Mnoge osobe s invaliditetom u stanju su nastaviti kontrolirati svoje živote i donositi odluke i imati pravo izbora. Postaju manje ovisni od tradicionalnih pružatelja njege i staratelja, obitelji, prijatelja i ustanova. Ne moraju više moliti za pomoć, već uživaju pravo i asistenciju, tj. vode neovisan život.

 • Na profesionalnoj razini

U svim zemljama o kojima imamo podatke registriran je značajan utjecaj osobnih asistenata na profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Stoga se očekuje da će osobe s invaliditetom – korisnici imati veću mogućnost završavanja fakulteta, nekih stručnih obrazovanja, te zapošljavanja. Uvođenje osobnih asistenata pospješuje se razvoj pokreta neovisnog življenja osoba s invaliditetom i uspostavljanje Centra neovisnog življenja. Time će se stvoriti i preduvjeti za otvaranje novih radnih mjesta za osobe s invaliditetom kao eksperte u službama podrške. Valja smatrati značajnim i utjecaj osobnih asistenata na zapošljavanje osoba koje će raditi kao osobni asistenti.

 • Na makro razini

Na makro razini razvoj osobnih asistenata promovira se  novi alternativni oblik pružanja  usluga i novi model u strategiji rješavanja problematike osoba s invaliditetom. Očekuje se takođe da će socijalni model pristupa invaliditetu biti u potpunosti promoviran kao alternativa postojećem medicinsko-socijalnom  modelu. To bi značilo da će se problemi koje donosi invalidnost sve manje i manje vezivati za pojedinca i njegovu obitelj, a sve više za fizičke barijere u okolišu i socio-ekonomsko okruženje osoba s invaliditetom, te društva u cjelini prema osobama s invaliditetom.  Program osobnog asistenata doprinosi razvoju pokreta za samostalno življenje pružajući osobama s invaliditetom neophodnu podršku za prelazak iz podređenog u ravnopravni položaj u društvu i  promovirati invalidnost kao ljudsko pravo.

Categories:

Skip to content