Sklopljen ugovor o nastavku financiranja – 2022

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Udruga tjelesnih invalida TOMS 01.01.2022. potpisali su ugovor o financiranju institucionalne podrške za treću i posljednju godinu provedbe. U programskom području “Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom (19_4_OSI)” Nacionalna zaklada će isplatiti Udruzi sredstva predviđena u privremenom Financijskom planu za 2022. godinu u iznosu do 262.030,00 kuna za treću godinu provedbe s rokom izvršenja do 31. prosinca 2022. godine.
Institucionalna potpora Udruzi pruža materijalnu sigurnost s obzirom da pokriva troškove koji ne predstavljaju izravne troškove vezane uz provođenje projekata. Iz sredstava institucionalne potpore moguće je financirati režijske troškove, troškove edukacije djelatnika i članova, udio u plaćama i sl.
Zahvaljujući institucionalnoj potpori Udruga razvija organizacijske i financijske kapacitetešto rezultira sve većim brojem projekata koje Udruga provodi te boljim umrežavanjem s domaćim i međunarodnim srodnim organizacijama.

________________________________________________________________________________________________

Sklopljen ugovor o nastavku financiranja – 2021

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Udruga tjelesnih invalida TOMS iz Trogira 01.01.2021. potpisali su ugovor o financiranju institucionalne podrške. U programskom području “Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom (19_4_OSI)” Nacionalna zaklada će isplatiti Udruzi sredstva predviđena u privremenom Financijskom planu za 2021. godinu u iznosu do 262.030,00 kuna za drugu godinu provedbe s rokom izvršenja do 31. prosinca 2021. godine te mogućnošću produljenja i potpisivanja Ugovora o višegodišnjem financiranju do 31. prosinca 2022. godine.

________________________________________________________________________________________________

Institucionalna podrška udruzi tjelesnih invalida TOMS od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva – Prva godina provedbe 2020

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva odobrila je Udruzi tjelesnih invalida TOMS institucionalnu potporu za stabilizaciju i razvoj udruge u razdoblju 2020.-2023.

Institucionalna potpora Udruzi pruža materijalnu sigurnost  s obzirom da pokriva troškove koji ne predstavljaju izravne troškove vezane uz provođenje projekata.

Iz sredstava institucionalne potpore moguće je financirati  režijske troškove, troškove edukacije djelatnika i članova, udio u plaćama i sl.

Zahvaljujući institucionalnoj potpori Udruga razvija organizacijske i financijske kapacitete što rezultira sve većim brojem projekata koje Udruga provodi  te boljim umrežavanjem s domaćim i međunarodnim srodnim organizacijama.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Udruzi tjelesnih invalida TOMS isplatit će za 2020. godinu 263.030,00 kuna.

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/nacionalna-zaklada-objavila-rezultate-natjecaja-u-2019-godini/2019-12-05

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/odrzana-svecana-dodjela-ugovora-o-financiranju-te-izobrazba-o-provedbi-institucionalne-podrske/2020-01-20

________________________________________________________________________________________________

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva odobrila je financijska sredstva za institucionalne podrške udrugama u programskom području-institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini. Udruzi tjelesnih invalida TOMS  odobreno je 262.030,00 kuna za prvu godinu provedbe. Financijska sredstva odobrena su u prosincu 2019. s rokom izvršenja od 01. 01. do 31. 12. 2020 godine.

Opstanak Udruge ovisi o angažiranosti  na većem broju projekata. Potrebno je raditi na jačanju vlastitih kapaciteta i daljnjem usavršavanju djelatnika ureda i administracije kao i osigurati sredstva za njihovo dugoročno zapošljavanje koje ne bi ovisilo o projektnim ciklusima. Jedan od glavnih problema s kojima se Udruga suočava je periodični  nedostatak financijskih sredstava za plaće djelatnika. Udruga ovisi o sredstvima iz javnog proračuna, a sve je veći broj udruga koje se natječu za sve manji raspoloživi iznos javnih sredstava. Slijedom toga, sve je teže osigurati dugoročnu održivost, a zapošljavanje osoblja isključivo na projektnoj osnovi ne doprinosi ostvarenju kontinuiteta projekata ni stabilnost radnih mjesta. Najveći problem udruge je nedostatak kontinuiteta u financiranju odnosno dug period od raspisivanja natječaja do početka provedbe projekata.

Institucionalna podrška, osim članarina, trenutno je jedini oblik neprojektnog financiranja udruge. Institucionalna podrška pruža materijalnu sigurnost potrebnu za daljnji razvoj udruge i pokriva troškove koji ne predstavljaju direktne troškove vezane uz provođenje projekata kao što su režijski troškovi, udio u plaćama osoblja ureda i administracije, troškove održavanja vozila, edukacije, troškove uredskog materijala i poštarine, troškove nabave i održavanja informatičke opreme, održavanja čistoće prostora i slično.

Institucionalnom podrškom financiraju se plaće: Tajnice udruge koja obavlja administrativne i uredske poslove,  knjigovođe udruge koji obavlja financijsko poslovanje neprofitnih organizacija, suradnika na projektima koji  radi na pripremi projektnih prijedloga i provedbi projekata, vozača koji obavlja vožnju djece i mladih s invaliditetom.

Institucionalna podrška osigurala je materijalnu sigurnost za daljnji razvoj organizacije u smislu kreiranja i provođenja novih projekata te namicanja novih financijskih sredstava za njihovu provedbu.  Zahvaljujući odobrenoj institucionalnoj podršci od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Udruzi tjelesnih invalida TOMS omogućen je daljnji razvoj i u području poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom.

________________________________________________________________________________________________

Categories:

Skip to content