Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

Udruga tjelesnih invalida TOMS, u suradnji s Institutom za razvoj  tržišta rada, započela je s provedbom projekta Edukacijom do aktivacije na tržištu rada.

Navedeni projekt odobren je u okviru natječaja Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, a njegova ukupna vrijednost iznosi 930.547,51 kuna. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj projekta je povećati zapošljivost i smanjiti socijalnu isključenost korisnika zajamčene minimalne naknade s područja grada Trogira i općina Marine, Segeta i Okruga kroz prilagođene programe podrške i obrazovanja.

Predviđeno trajanje projekta je razdoblje od 18 mjeseci u vremenskom periodu od listopada 2019. do travnja 2021. godine.

Aktivnostima projekta Edukacijom do aktivacije na tržištu rada omogućuje se:

  • Individualno karijerno savjetovanje
  • Provedba programa obrazovanja
  • Razvoj mekih i transverzalnih vještina
  • Usluga socijalnog mentorstva
  • Klub za zapošljavanje
  • Mreža podrške za zapošljavanje marginaliziranih skupina društva u lokalnoj zajednici

 

Aktivnosti siječanj 2021. – RADIONICE KLUBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I KARIJERNO SAVJETOVANJE

Radionice Kluba za zapošljavanje održane su 14., 15. i 18. siječnja 2021. u Trogiru. Zbog epidemiološke situacije i propisanih mjera korisnici su bili podijeljeni u skupine pa je prva skupina sastavljena od 6 korisnica. Korisnice su imale priliku slušati o psihosocijalnim posljedicama nezaposlenosti, tržištu rada u Hrvatskoj (osvrt na trenutnu situaciju), potencijalnim kanalima za traženje posla, životopisu i molbi, pripremi i samopredstavljanju putem intervjua, upravljanju vremenom i ciljevima u funkciji traženja posla te mnogim drugim temama iz područja interesa korisnica. Uz teoretski dio, korisnice su imale priliku okušati se i u praktičnom dijelu popunjavajući upitnike, odgovarajući na pitanja i rješavajući jednostavne zadatke s ciljem boljeg upoznavanja sebe, stjecanja motivacije te samopouzdanja. Osim edukativne svrhe, radionice su imale pozitivan utjecaj na socijalni razvoj korisnica koje su se tijekom tri dana intenzivno družile, surađivale i  radile na građenju odnosa.

Karijerno savjetovanje odrađeno je sa šest korisnika telefonskim putem zbog preporučenih epidemioloških mjera. Korisnici su radili na izradi karijernog plana i boljeg upoznavanja s karijernim savjetnikom definiranjem ciljeva i aktivnosti koje vode do ostvarenja tih ciljeva. Karijerni savjetnik je izradio šest karijernih planova za korisnike koji su završili aktivnost karijernog savjetovanja.

Osim navedenih aktivnosti, na preporuku Centra za socijalnu skrb, uključena je još jedna korisnica s područja Grada Trogira koja je trenutno u fazi upoznavanja i građenja odnosa sa socijalnim mentorom.

Aktivnosti prosinac 2020. – OBRAZOVANJE KORISNIKA

Obrazovanje korisnika u fazi je ugovaranja s Pučkim otvorenim učilištem Trogir i Učilištem Virtus u Splitu. S obzirom na trenutne epidemiološke mjere, otežano je ugovaranje obrazovnih programa za korisnike s obzirom da su oni mahom osobe slabog imovinskog statusa, nedovoljnih sredstava za život te većina njih ne posjeduje uređaje preko kojih bi digitalnim platformama mogli pristupiti upisanim programima. Bez obzira na navedeno, dosad su dvije korisnice uključene u obrazovne programe i u fazi su pohađanja praktičnog dijela nastave. Kod ostalih korisnika se javlja interes za obrazovanjem s obzirom na trenutnu situaciju na tržištu rada te predstojnici učilišta, socijalni mentor i voditelj projekta pokušavaju naći adekvatan način za zadovoljenjem tih potreba.

Aktivnosti studeni 2020. – SOCIJALNO MENTORSTVO I MREŽA PODRŠKE

Ovo projektno razdoblje obilježeno je stalnom komunikacijom s predstojnicama i socijalnim radnicima CZSS Trogir i Kaštela s ciljem uključivanja većeg broja korisnika u projektne aktivnosti. Bez obzira na velik broj primatelja zajamčene minimalne naknade u evidenciji CZSS, mali broj istih se spreman odazvati i uključiti u projektne aktivnosti. Socijalni mentor u koordinaciji s socijalnim radnikom pokušava pronaći način motiviranja i uključenja korisnika dok su uključeni korisnici u fazi napredovanja koja je zaokružena izradom SWOT analize i Osobnoga plana. Na korisnicima je vidljiva pozitivna promjena u načinu razmišljanja i djelovanja. Sa socijalnim mentorom, osim fizičkih susreta socijalnog mentorstva,  uspostavljaju komunikaciju i telefonskim putem s ciljem ugovaranja obrazovanja, traženja zaposlenja, traženja savjeta, pomoći, itd…

Sastanak Mreže podrške održan je 30. studenoga 2020. u prostorijama Udruge tjelesnih invalida TOMS. Sastanku su nazočili predstojnici Općine Seget, CZSS Trogir, socijalni mentor te voditelj projekta. Predstavljen je uvid u odrađene aktivnosti s već uključenim korisnicima, plan  nadolazećih aktivnosti poput Karijernog savjetovanja i radionica Kluba za zapošljavanje te potreba za uključenjem novih korisnika.

Aktivnosti listopad 2020. – RADIONICE MEKIH I TRANSVERZALNIH VJEŠTINA I KARIJERNO SAVJETOVANJE

Radionice mekih i transverzalnih vještina održane su 5. i 6. listopada 2020. godine u Trogiru u suradnji s partnerima, Institutom za razvoj tržišta rada. Provedbi radionica odazvalo se pet korisnica, od čega su tri osobe – osobe s invaliditetom. Korisnice su na radionicama razvijale analitičko, logičko, kritičko i kreativno mišljenje, rješavale problemske situacije, radile na organizaciji vremena, planiranju te istaknule važnost brige o drugima. Osim toga, radile su na razvoju interpersonalnih vještina, vještina usmenog komuniciranja, javnog nastupanja, aktivnog slušanja, pregovaranja te organizacijskim vještinama. Nakon održanih radionica karijerni savjetnik je individualno radio sa svakom od korisnica na izradi karijernog plana.

U svrhu prilagodbe načina rada osobama s invaliditetom, nabavljena je oprema za slijepe i slabovidne osobe što uključuje dva računala, magic software i  dvije tipkovnice za slabovidne osobe. Navedena oprema bit će na raspolaganju korisnicima prilikom provedbe planiranog Kluba za zapošljavanje i ostalih aktivnosti koje uključuju korištenje digitalne tehnologije.

Aktivnosti kolovoz i rujan  2020. – SURADNJA S PARTNERIMA, CZSS TROGIR I KAŠTELA TE PREDSTOJNICIMA LOKALNE ZAJEDNICE

Navedeno projektno razdoblje obilježeno je stalnom komunikacijom i suradnjom s predstojnicima i socijalnim radnicima Centara za socijalnu skrb Kaštela i Trogir. U suradnji sa socijalnim radnicima revidirani su popisi korisnika ZMN-a. Pozvani su svi radno sposobni korisnici ZMN-a na uključenje u projektne aktivnosti. Socijalni mentor je predstavnicima Centara za socijalnu skrb Kaštela i Trogir dostavio dopis o angažmanu uključenih korisnika u projektne aktivnosti s ciljem izvještavanja i zaprimanja povratne informacije. U suradnji s Institutom za razvoj tržišta rada izmijenjen je hodogram aktivnosti te izrađen plan provedbe projektnih aktivnosti s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju. Provedene su prilagodbe u načinu rada na način da se, ono što je moguće, odrađuje telefonskim putem ili fizički, ali u znatno manjim skupinama. Takav način rada dodatno naglašava individualan pristup svakom korisniku što oni iznimno cijene, a direktno doprinosi njihovoj motivaciji.

Aktivnosti srpanj 2020. – SOCIJALNO MENTORSTVO

U ovoj fazi projektnih aktivnosti osmero je novouključenih korisnika od čega je sedam žena i jedan muškarac. Korisnici su s područja Kaštela, Trogira te Općine Seget. Trenutno su u fazi građenja odnosa, pripreme za izradu SWOT analize i Osobnoga plana. Korisnici su jako motivirani za promjenom te su iskazali interes za što skorijim obrazovanjem i zapošljavanjem. Dosad je u projektne aktivnosti uključeno trinaest korisnika što s novouključenih osam daje brojku od 21 korisnika. Razgovori socijalnog mentora s korisnicima se provode s ciljem održavanja motivacije, planiranja uključivanja u obrazovanje te pripreme za traženjem posla u lokalnoj sredini.

U skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom planira se i obrazovanje korisnika u dogovoru s predstavnicima Pučkog otvorenog učilišta u Trogiru te Učilišta Virtus u Splitu . Zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, korisnici još uvijek nisu započeli obrazovanje u područjima interesa, ali se planira izvođenje teorijskog dijela nastave online putem i praktičnog dijela onda kada epidemiološka situacija to dopusti.

Aktivnosti lipanj 2020. – SASTANAK MREŽE PODRŠKE I KARIJERNO SAVJETOVANJE

Drugom radnom sastanku Mreže podrške prisustvovali su socijalni mentor i voditelj projekta Udruge tjelesnih invalida TOMS, predstavnici Grada Trogira te Općine Seget. Radni sastanak je održan 10. lipnja 2020. u prostorima Udruge tjelesnih invalida TOMS gdje se raspravljalo o dosadašnjim postignućima u radu s korisnicima, planovima za budućnost te novim aktivnostima. Naglasak je bio na potrebi podrške u uključivanju novih, radno sposobnih, korisnika s područja okolnih gradova i općina.

Karijerno savjetovanje za već uključene korisnike održalo se 30. lipnja 2020. u prostorima Udruge tjelesnih invalida TOMS. Korisnici su s karijernim savjetnikom definirali ciljeve i aktivnosti koje vode do ostvarenja zadanih ciljeva, izgradili odnos koji se temelji na povjerenju i poštovanju te dogovorili eventualna dodatna savjetovanja u slučaju potrebe. Karijerni savjetnik je izradio sedam karijernih planova za korisnike koji su završili aktivnost karijernog savjetovanja.

U ovoj projektnoj fazi, šest je novouključenih korisnika koji prisustvuju individualnim sastancima socijalnog mentorstva, a trenutno su u fazi građenja odnosa. Troje novouključenih korisnika je s područja Grada Kaštela, a ostatak korisnika je s šireg Trogirskog područja. Korisnici su otvoreni i iskreni prema socijalnom mentoru, a projektne aktivnosti vide kao priliku za ostvarenje materijalnih i emocijalnih ciljeva koje do sada nisu bili u mogućnosti ostvariti.

Aktivnosti svibanj 2020. – PROVEDBA RADIONICA RAZVOJA MEKIH I TRANSVERZALNIH VJEŠTINA I KARIJERNO SAVJETOVANJE

U suradnji s partnerima, Institutom za razvoj tržišta rada, 25. i 26. svibnja 2020. provedene su radionice razvoja mekih i transverzalnih vještina u kojima su sudjelovali korisnici zajamčene minimalne naknade s područja grada Trogira i okolnih općina. Provedbi radionica odazvalo se devet korisnika koji su bili u mogućnosti prisustvovati radionicama i raditi na razvoju interpersonalnih vještina, vještina usmenog komuniciranja, javnog nastupanja, aktivnog slušanja, pregovaranja te organizacijskim vještinama. Osim rada na navedenim vještinama, korisnici su razvijali analitičko, logičko, kritičko i kreativno mišljenje, rješavali problemske situacije, radili na organizaciji vremena, planiranju te istaknuli važnost brige o drugima. Nadalje, korisnici su bili u mogućnosti prisustvovati i karijernom savjetovanju koje je, za svakog korisnika zasebno, održao karijerni savjetnik Instituta za razvoj tržišta rada kako bi ih osnažio za traženje posla u lokalnoj sredini i pokazao im put prema mogućnostima. U pauzi od projektnih aktivnosti organiziran je ručak u Buffetu Leptir, socijalnom restoranu koji zapošljava osobe s invaliditetom, za sve sudionike radionica i karijernog savjetovanja kako bi ohrabrili i potaknuli korisnike na promjenu i stvaranje pozitivnih primjera u lokalnoj sredini.  Korisnici su iskazali visoki stupanj motivacije i zadovoljstva nakon održanih radionica i karijernog savjetovanja te izrazili želju za što skorijim nastavkom projektnih aktivnosti.

Aktivnosti travanj 2020.EDUKACIJA KLUBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 

Edukacija Kluba za zapošljavanje održana je 16. i 17. travnja 2020. putem Zoom web aplikacije kojoj su prisustvovali socijalni radnici CZSS Kaštela i Trogir te stručnjaci Udruge tjelesnih invalida TOMS. Cilj ove edukacije je bio pronaći model podrške putem klubova za zapošljavanje kroz prezentaciju oblika rada, sadržaja i aktivnosti koji će biti prilagođeni korisnicima u lokalnoj sredini. Edukacija je bila interaktivna, a sudionici su rješavanjem određenih zadataka obradili teme psihosocijalnih posljedica nezaposlenosti, osvrta na trenutnu situaciju na tržištu rada u Republici Hrvatskoj, potencijalnih kanala za traženje posla, izrade životopisa i molbe, pripreme i samopredstavljanja putem intervjua, upravljanja vremenom i ciljevima u funkciji traženja posla te znanja i vještina koje karijerni savjetnici trebaju imati.

Aktivnosti ožujak 2020. – MREŽA PODRŠKE ZA ZAPOŠLJAVANJE MARGINALIZIRANIH SKUPINA DRUŠTVA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Prvi radni sastanak Mreže podrške održan je 6. ožujka 2020. u prostorima Udruge tjelesnih invalida TOMS u Trogiru. Sastanku su prisustvovale voditeljica projekta i socijalna mentorica Udruge tjelesnih invalida TOMS, predstavnica Centra za socijalnu skrb Trogir te predstavnici grada Trogira i okolnih općina – Okruga, Marine i Segeta. Predstavnici Udruge TOMS nazočnima su predstavili projekt i uputili ih u aktivnosti provedbe te izvijestili o trenutnoj situaciji na terenu i napretku u radu s korisnicima. Osim toga, pohvaljen je trud i rad Centra za socijalnu skrb koji ima ulogu Voditelja slučaja te radi na inicijalnom informiranju i motiviranju korisnika za sudjelovanjem u projektu. Predstavnici grada Trogira i okolnih općina dali su podršku provođenju projekta i iskazali spremnost za sudjelovanjem u informiranju i motiviranju korisnika kako bi se oni što prije osnažili, aktivirali i na taj način doprinijeli lokalnoj zajednici.

Aktivnosti veljača 2020. – USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA

Aktivnost socijalnog mentorstva jedna je od ključnih aktivnosti projekta Edukacijom do aktivacije na tržištu rada. U ovoj aktivnosti sudjeluje socijalni mentor koji individualno i intenzivno radi s korisnicima na građenju odnosa povjerenja, otkrivanju snaga, slabosti, prilika i prijetnja na putu do uspjeha, postavljanju ciljeva i izradi Osobnog plana, provođenju aktivnosti koje vode do ostvarenja postavljenih ciljeva te podršci u procesu napredovanja.

Trenutno je u aktivnost socijalnog mentorstva uključeno sedam korisnika koji se nalaze u fazi napredovanja što znači da su prošli proces građenja odnosa sa socijalnim mentorom, boljeg upoznavanja sebe, izradu Osobnog plana te su spremni napredovati uz čvrstu potporu socijalnog mentora. Visoko motivirani korisnici svakodnevno rade na ostvarivanju postavljenih ciljeva te iščekuju radionice mekih i transverzalnih vještina kao i Individualno karijerno savjetovanje koje će provesti stručnjaci Instituta za razvoj tržišta rada, individualno, sa svakim korisnikom.

Aktivnosti siječanj 2020. – INFORMATIVNO-MOTIVACIJSKA RADIONICA

Informativno-motivacijska radionica održana je 16. siječnja 2020. u organizaciji Udruge tjelesnih invalida TOMS te partnera Instituta za razvoj tržišta rada. Radionici su prisustvovali socijalni radnici CZSS Kaštela i Trogir, voditelj projekta i socijalni mentor Udruge tjelesnih invalida TOMS, stručnjaci Instituta za razvoj tržišta rada te korisnici zajamčene minimalne naknade. Korisnicima je predstavljen projekt Edukacijom do aktivacije na tržištu rada, model socijalnog mentorstva te uloga socijalnog mentora i karijernog savjetnika u samom projektu. Navedeno je trajanje projekta,  trajanje socijalnog mentorstva te broj i  individualnih sastanaka sa stručnjacima, socijalnim mentorom i karijernim savjetnikom. Naglašeno je da je uključivanje u projekt dobrovoljno i da se sudjelovanjem u projektu ne gube prava iz sustava socijalne skrbi. S predstavnicima CZSS Kaštela i Trogir dogovoren je sastanak u Centrima za socijalnu skrb u svrhu potpisivanja privole za sudjelovanje u projektu te dogovora o individualnom sastanku korisnika sa socijalnim mentorom.

 

Aktivnosti prosinac 2019. – EDUKACIJA ZA SOCIJALNO MENTORSTVO

U sklopu projekta Edukacijom do aktivacije na tržištu rada organiziraju se edukacije za pružanje usluge socijalnog mentorstva. Cilj edukacije je osnaživanje stručnjaka koji rade s korisnicima zajamčene minimalne naknade za pružanje kvalitetne usluge individualnog savjetovanja te korištenje modela i alata socijalnog mentorstva. Edukacija se provodi u tri modula: Vještina i tehnike savjetodavnog rada, Model i alati usluge socijalnog mentorstva te Trening trenera.

Prvi modul edukacije, Vještina i tehnike savjetodavnog rada, održan je 16. i 17. prosinca 2019. godine. Cilj prvog modula je unaprjeđenje kompetencija stručnjaka koji rade s korisnicima zajamčene minimalne naknade i ostalim marginaliziranim skupinama za ulogu savjetovanja polaznika te uvježbavanje alata koji će im pomoći da vode kvalitetne savjetodavne usluge.

Drugi modul socijalnog mentorstva, Model i alati usluge socijalnog mentorstva, održan je 16. i 17. siječnja 2020. Cilj drugog modula je predstavljanje programa socijalnog mentorstva polaznicima edukacije, definiranje koraka te aktivnosti socijalnog mentorstva kao i rad na osmišljavanju praktičnih rješenja studija slučaja.

Treći modul edukacije, Trening trenera i komunikacijsko-motivacijske vještine, održan je 5. i 6. veljače 2020., a za cilj ima produbljivanje znanja o motivaciji i njenom prisustvu u svim segmentima ljudskog života, stjecanje znanja o razinama osobnosti i hijerarhiji potreba te razmišljanje o svim oblicima komunikacije i utjecaju različitih oblika komunikacije na sudionike tog procesa.

Categories:

Skip to content