Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Udruga tjelesnih invalida TOMS, u partnerstvu s Gradom Trogirom, započela je s provedbom projekta Dječji osmijeh – rana i učinkovita podrška obitelji.

Navedeni projekt odobren je u okviru natječaja Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih anglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.967.516,04 kuna. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj projekta je učinkovita podrška obitelji kroz inovativan model podrške za 10 osoba s invaliditetom i 20 djece s teškoćama u razvoju, na lokalnom području, kroz aktivnosti psihosocijalne podrške i rehabilitacije te poludnevnog boravka pri Centru Dječji osmijeh.

Predviđeno trajanje projekta je razdoblje od 20 mjeseci u vremenskom periodu od srpnja 2021. do veljače 2023. godine.

Aktivnostima projekta Dječji osmijeh – rana i učinkovita podrška obitelji omogućuje se:

  • širenje i unaprjeđenje kvalitete socijalih usluga
  • psihosocijalna podrška i rehabilitacija
  • poludnevni boravak pri Centru Dječji osmijeh
  • osiguravanje radne i senzorne terapije za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom
  • jačanje kapaciteta stručnjaka
  • povezivanje pružatelja socijalnih usluga kako bi se osigurao prijelaz s institucionaliziranih socijalnih usluga na usluge u zajednici
  • povećanje socijalne sigurnosti kroz nove oblike sustava skrbi i podrške i prevenciju socijalne isključenosti

Srpanj 2021.

Od 1.07.2021. smo započeli s provedbom projekta „Dječji osmijeh – rana i učinkovita podrška obitelji“ koji je financiran sredstvima ESF. Ovim projektom su osigurane psihosocijalne usluge (boravka, logopeda i fizioterapeuta) za postojeće, ali i nove korisnike. Usluge pruža uhodan tim stručnih suradnika, a također su zaposleni i novi djelatnici  (vozač, njegovateljica). Cilj je zaposliti radnog terapeuta, te do kraja projekta osposobiti jednog stručnjaka za pružanje usluge senzorne terapije.

Fotografije pokazuju naše korisnike starije od 25 godina, s kojima se provode razne edukativne i kreativne aktivnosti tijekom njihovog boravka u centru.

Radionice u srpnju tematski su pratile ljetne aktivnosti i motive.

Categories:

Skip to content