Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Udruga tjelesnih invalida TOMS, u partnerstvu s Gradom Trogirom, započela je s provedbom projekta Dječji osmijeh – rana i učinkovita podrška obitelji.

Navedeni projekt odobren je u okviru natječaja Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih anglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.967.516,04 kuna. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj projekta je učinkovita podrška obitelji kroz inovativan model podrške za 10 osoba s invaliditetom i 20 djece s teškoćama u razvoju, na lokalnom području, kroz aktivnosti psihosocijalne podrške i rehabilitacije te poludnevnog boravka pri Centru Dječji osmijeh.

Predviđeno trajanje projekta je razdoblje od 20 mjeseci u vremenskom periodu od srpnja 2021. do veljače 2023. godine.

Aktivnostima projekta Dječji osmijeh – rana i učinkovita podrška obitelji omogućuje se:

 • širenje i unaprjeđenje kvalitete socijalih usluga
 • psihosocijalna podrška i rehabilitacija
 • poludnevni boravak pri Centru Dječji osmijeh
 • osiguravanje radne i senzorne terapije za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom
 • jačanje kapaciteta stručnjaka
 • povezivanje pružatelja socijalnih usluga kako bi se osigurao prijelaz s institucionaliziranih socijalnih usluga na usluge u zajednici
 • povećanje socijalne sigurnosti kroz nove oblike sustava skrbi i podrške i prevenciju socijalne isključenosti

Studeni 2021.

U Centru Dječji osmijeh svakodnevno se provodi fizioterapija s djecom s teškoćama u razvoju te odraslim osobama s invaliditetom.

Fizioterapijske usluge obuhvaćaju individualne tertmane i grupne vježbe s manjim brojem korisnika (ista ili slična dijagnoza stanja/bolesti).

Fizioterapeut, ovisno o potrebama korisnika, provodi različite tehnike i elemente iz fizioterapije kao što su:

 • manualna terapija (DNS, Kaltenborn/Evjeth koncept, Emmett tehnika, neurodinamika)
 • neurorehabilitacija (elementi Bobath terapije, PNF i sl.)
 • kineziotaping
 • kineziterapija
 • korektivna gimnastika

Terapije se provode kod različitih dijagnoza kao što su:

 • cerebralna paraliza
 • mišićna distrofija
 • problemi grube i fine motorike
 • senzomotorika
 • poteškoće u koordinaciji pokreta, ravnoteži i snalaženju u prostoru
 • nepravilno držanje tijela
 • deformiteti kralježnice (kifoze, skolioze, lordoze)
 • traumatološke ozljede

Svakodnevno se, telefonskim putem ili osobno, u Centru komunicira s roditeljima/skrbnicima u vidu savjetovanja kako provoditi terapiju sa svojom djecom/skrbnikom kod kuće te ih uključiti u njihove aktivnosti u svakodnevnom životu.

Listopad 2021.

Jesen je stigla u naš centar, iako dnevne temperature i sunčano vrijeme to ne potvrđuju. Dio naših korisnika, osoba s invaliditetom, uživa u malim kulinarskim pothvatima. Ovaj put smo se odlučili za pripremu vafli. Male „radionice kuhanja“ su sastavni dio našeg plana rada. Cilj nam je da naše mlade osobe s invaliditetom razvijaju osnovne životne vještine kao što je priprema jednostavnih obroka.

Kreativne likovne aktivnosti odražavale su rani početak jeseni, berbu grožđa i ostalih jesenskih plodova, kao i promjene u prirodi koje obilježavaju ovo godišnje doba. 

Rujan 2021.
Početak rujna obilježile su promjene rasporeda nakon ljetnog perioda. Zbog početka školskih i ostalih obaveza korisnika, bilo je potrebno prilagoditi termine dolazaka. Termini dolazaka podijeljeni su na dva dijela – prvi dio termina namijenjen je starijim korisnicima, dok je drugio dio rezerviran za mlađu dobnu skupinu.
S obzirom da se radi o korisnicima različitih dobnih skupina, aktivnosti u boravku uvijek su prilagođene interesima, potrebama i mogućnostima svake od njih. Kad god okolnosti dozvoljavaju, s korisnicima se provodi grupni rad u kojem korisnici uvijek rado sudjeluju.
Početak jeseni obilježili su jesenski motivi, a početak nove školske godine u boravak je donio i domaće zadatke koji se po potrebi s korisnicima rješavaju uz pomoć djelatnika.

Kolovoz 2021.
Tijekom kolovoza s korisnicima su se provodile različite aktivnosti. Naglasak je stavljen na socio- emocionalni razvoj, ali i na govor i kreativno stvaranje. U svakodnevnom radu je uvijek prisutno učenje kroz simboličku igru te likovne aktivnosti popraćene glazbom u čemu korisnici uvijek rado i veselo sudjeluju.
Aktivnosti u kolovozu uglavnom tematski prate ljeto, a najčešći motivi su, očekivano, brodovi i plaže, morski svijet i slično.

Srpanj 2021.

Od 1.07.2021. smo započeli s provedbom projekta „Dječji osmijeh – rana i učinkovita podrška obitelji“ koji je financiran sredstvima ESF. Ovim projektom su osigurane psihosocijalne usluge (boravka, logopeda i fizioterapeuta) za postojeće, ali i nove korisnike. Usluge pruža uhodan tim stručnih suradnika, a također su zaposleni i novi djelatnici  (vozač, njegovateljica). Cilj je zaposliti radnog terapeuta, te do kraja projekta osposobiti jednog stručnjaka za pružanje usluge senzorne terapije.

Fotografije pokazuju naše korisnike starije od 25 godina, s kojima se provode razne edukativne i kreativne aktivnosti tijekom njihovog boravka u centru.

Radionice u srpnju tematski su pratile ljetne aktivnosti i motive.

Categories:

Skip to content