adržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Udruga tjelesnih invalida TOMS, u partnerstvu s Gradom Trogirom, započela je s provedbom projekta Dječji osmijeh – rana i učinkovita podrška obitelji.

Navedeni projekt odobren je u okviru natječaja Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih anglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.967.516,04 kuna. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj projekta je učinkovita podrška obitelji kroz inovativan model podrške za 10 osoba s invaliditetom i 20 djece s teškoćama u razvoju, na lokalnom području, kroz aktivnosti psihosocijalne podrške i rehabilitacije te poludnevnog boravka pri Centru Dječji osmijeh.

Predviđeno trajanje projekta je razdoblje od 20 mjeseci u vremenskom periodu od srpnja 2021. do veljače 2023. godine.

Aktivnostima projekta Dječji osmijeh – rana i učinkovita podrška obitelji omogućuje se:

 • širenje i unaprjeđenje kvalitete socijalih usluga
 • psihosocijalna podrška i rehabilitacija
 • poludnevni boravak pri Centru Dječji osmijeh
 • osiguravanje radne i senzorne terapije za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom
 • jačanje kapaciteta stručnjaka
 • povezivanje pružatelja socijalnih usluga kako bi se osigurao prijelaz s institucionaliziranih socijalnih usluga na usluge u zajednici
 • povećanje socijalne sigurnosti kroz nove oblike sustava skrbi i podrške i prevenciju socijalne isključenosti

Siječanj 2023. 

Nakon edukacije djelatnice Udruge i nabave opreme, u centru Dječji osmijeh započela se provoditi terapija senzorne integracije. Sve informacije koje nam osiguravaju primjereno funkcioniranje u svim područjima našega života prolaze kroz naš senzorni/osjetilni sustav. Većina ljudi može nabrojati pet osjeta: vid,
sluh, njuh, okus i dodir, a možemo im dodati još i vestibularno i proprioceptivno osjetilo.

Tipično naš mozak prima te osjetilne podražaje iz našeg tijela i okoline, tumači te poruke i organizira svrhovit odgovor. Poremećaj senzorne integracije, također pod nazivom disfunkcija senzorne integracije ili poremećaj osjetilne obrade, pojavljuje se kada mozak neučinkovito obrađuje te osjetilne poruke koje dolaze iz vlastitog tijela ili okoline. Takva osoba se teže odaziva i prilagođava svakodnevnim podražajima koje drugi jedva da zamjećuju ili ih primaju usput. Općenito, alarm za poremećaj u senzornoj integraciji su neuobičajene reakcije na osjete dodira, ravnoteže ili propriocepcije: osjete opipa i dodira, kretanje ili pomicanje vlastitog tijela nametnutog od strane druge osobe. Također mogu biti uključeni osjeti vida, sluha, njuha i okusa. Poremećaj u senzornoj integraciji složen je izazov. Može utjecati na djetetov razvoj, ponašanje, učenje, komunikaciju, prijateljstva i igru. Može zahvatiti jedan ili sve osjetilne sustave. Može zakočiti razvoj vještina povezanih s osjetilima koje su nužne za svakodnevno učinkovito djelovanje. Terapija senzorne integracije temelji se na principima koje je postavila Jane Ayres, radni terapeut 60-ih godina prošloga stoljeća.

Terapijom senzorne integracije potičemo razvoj neurološkog sustava, uklanjaju se patološki oblici ponašanja osiguravajući zaprimanje neophodnih podražaja i/ili informacija kroz konstruktivne i smislene aktivnosti koje djetetu pružaju izazov. Pod vodstvom terapeuta obučenog za senzornu integraciju dijete na razigran, smislen i prirodan način aktivno usvaja informacije o kretanju i dodiru. Dijete pozitivno reagira na vježbanje senzorne integracije jer mu ono pomaže da uči i uspije, a dijete to voli.

 

 

 

 

Prosinac 2022.

Od samog početka projekta u Centru “Dječji osmijeh“ kod uključenih korisnika provodi se EMMETT tehnika pod vodstvom fizioterapeuta koji se kontinuirano educira u tom području. Primjenjuje se kod svih poteškoća motorike odnosno senzomotorike bilo da se radi o problemima mišićno-koštanog ili neurološkog sustava.

EMMETT tehniku je razvio Ross Emmett koji dolazi iz Australije. Vrlo je brza metoda koja pri aktivaciji pravog mišića daje učinkovite rezultate čim se korekcija mišića provede. Učinak provedenog rada može se neposredno testirati – mjerenjem snage, gibljivosti ili balansa. Mjesta na kojima se radi pritisak su tzv. EMMETT točke (mjesta preklapanja senzornih ili receptornih i mišićnih točaka). EMMETT tehnikom aktiviraju se pohranjeni loši uzorcipokretanja i/ili ravnoteže, te se njihovim otklanjanjem preko rada različitih struktura središnjeg živčanog sustava, stvaraju na licu mjesta novi obrasci kretanja, bez boli i s boljom ravnotežom – ovisno o kliničkoj slici i poteškoćama koje nam prezentira pacijent. Osim neposrednog učinka na korekciju mišića (koji bude facilitiran ili relaksiran ovisno o stanju mišića, odnosno ovisno o odgovoru pripadajućih proprioceptora), primjenom ove metodenastoji se djelovati i na dugoročniji boljitak pacijenta preko otpuštanja mišićne i fascijalne napetosti, te na poticanje lučenja prirodnih endorfina, poboljšanja cirkulacije i limfne drenaže. Terapeuta EMMETT tehnike se može promatrati poput električara koji posjeduje znanje i vještine za pronalaženje i vraćanje kritičnih točaka tijela u prvobitno stanje (Npr. lagani dodir malog zupčanika može zaustaviti najveći motor). Primateljev živčani sustav registrira stimulaciju, a mozak reagira slanjem na periferiju nove upute koja će utjecati na stanje zahvaćenog dijela tijela. Rezultat je često trenutačna tjelesna promjena. Posebne jezične vještine uključene su u tretman kako bi učvrstile i usidrile pozitivne tjelesne promjene što
uvelike pojačava terapijski ishod. EMMETT terapeut vješt je u primjeni potrebne količine pritiska, potrebnog smjera, u potrebnom vremenskom trajanju. Za vrijeme tretmana koristi se kombinacija pritisaka pri čemu se primjenjuju ciljani terapijski elementi koji čine željenu tjelesnu promjenu jedinstvenu za svakog pojedinca. Iako se često primjenjuje u kombinaciji s drugim tehnikama, EMMETT tehnika je učinkovita i djelotvorna terapija ako se primjenjuje i sama za sebe, izravno na koži pacijenta ili preko odjeće. Pacijenti mogu biti tretirani u sjedećem, stojećem ili ležećem položaju. Trajanje tretmana može biti od 10 do 30 minuta ovisno o tome je li se primjenjuje samostalno ili u kombinaciji s drugim tehnikama.

Studeni 2022.

Mjesec studeni obilježile su edukacije djelatnika centra Dječji osmijeh. Početkom mjeseca kolegice iz poludnevnog boravka sudjelovale su na trećem, završnom modulu Senzorne integracije na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Dobivene informacije i nova saznanja zasigurno će omogućiti kolegicama lakše  prepoznavanje određene poteškoće kod djece, razumijevanje pojedinog ponašanja te prilagodbu određene aktivnosti pojedincu. Na samom kraju mjeseca, u centru Dječji osmijeh organizirana je i održana edukacija BrainGym. Na edukaciji su sudjelovale djelatnice Udruge za koje je procijenjeno da će im dobivena znanja biti od koristi u radu s djecom. Kreativna, motivirajuća i svakako primjenjiva edukacija, kroz priču i pokret, podsjetila nas je koliko igra može biti ozbiljno učenje. 

 

Listopad 2022.

Iako smo kalendarski u listopadu već trebali osjetiti čari jeseni i baviti se jesenskom tematikom, vrijeme nas je poslužilo te smo se tim motivima bavili samo na papiru, u likovnim i kreativnim radionicama. U stvarnosti, vrijeme je bilo prekrasno, toplo i sunčano, te smo ga iskoristili za izlazak iz prostora Centra. Šetnja gradom Trogirom, kratko razgledavanje i odlazak na sladoled s korisnicima svima je bio pravi užitak.


 

Rujan 2022.

Udruga tjelesnih invalida TOMS obilježila je Međunarodni dan fizioterapije. Terapeuti Mira Buble Ćudina i Teo Radić su na trogirskoj rivi pokazali vježbe zagrijavanja i razgibavanja, nakon čega su uslijedili plesni koraci zumbe te na kraju vježbe istezanja. Cilj ove manifestacije je bio da se probudi svjesnost građana o tome koliko je bitno kretati se svaki dan i biti što aktivniji kako bi se spriječile mnoge bolesti i deformacije koje mogu nastati uslijed neaktivnosti i pasivnosti.

 

Kolovoz 2022.

Visoke temperature i toplinski valovi koji su nas pogodili iskoristili smo te krenuli s uvođenjem
prihvatljivih životnih navika. Živjeti održivo ljeti ne mora biti teško. Poanta održivog načina života je mijenjanje osobne svijesti, radu na sebi i stvaranju održive okoline. Osim podrške, individualnih i grupnih terapija, radionica, raznih akcija korisnici su se družili, igrali društvene igre, slušali glazbu te dijelili međusobna iskustva u boravku. Za vrijeme druženja korisnici su uživali u cappuccinu te vaflima koje su samostalno uz nadzor odgajateljica pripremili. Osnovno obilježje ovog vremena u odnosu prema osobama s invaliditetom jest kriterij različitosti i posebnosti. Socijalizacija je važan dio za osobe s poteškoćama.

Srpanj 2022.

Tijekom srpnja, osim svakodnevnih razgovora o ljetnim aktivnostima, naglasak smo
stavili na brigu o prehrani, odnosno o namirnicama koje unosimo u svoj organizam. Razgovarali
smo o važnosti raznolike prehrane te o razlikama prehrane ljeti i zimi.
Istraživali smo koje namirnice bi bilo dobro konzumirati kako bismo jeli raznovrsnu
hranu, a opet unijeli dovoljno tekućine u organizam u ovim ljetnim mjesecima. Složili smo se da
bi uvijek prednost trebalo dati svježim sezonskim namirnicama, jesti lagane obroke bez puno
masnoće, konzumirati puno voća i povrća
te piti dovoljno tekućine.

Razmjenjivali smo ideje o tome kako sastaviti ljetni jelovnik te kako potaknuti i zainteresirati korisnike da sudjeluju u pripremi obroka. Također, ukazivali smo na važnost razvijanja navika jedenja za stolom, kao i pravilnog serviranja stola prilikom jela.

Lipanj 2022.

Tijekom lipnja tema kreativno- likovnih radionica bilo je ljeto. Izrađivali su se razni morski motivi u
raznim tehnikama (ribe od kolaža, bojanje školjki). S izrađenim radovima ukrasili smo pano Centra te
vrata terapeutskih prostorija.
Kreativne aktivnosti kombinirali smo s raznim radnim listićima kojima korisnici usvajaju nova znanja
uz održavanje već postojećih.
Grupni rad pozitivno utječe ne samo na motivaciju korisnika već potiče i razvoj njihovih socijalnih
vještina.

Svibanj 2022.

U radu s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom uvijek je potrebna stručna osposobljenost kadra kako bi potrebe korisnika bile zadovoljene na najbolji mogući način, te kako bismo njihove potencijale iskoristili maksimalno. Nova znanja i vještine uvijek su dobrodošle i prijeko potrebne. Time postojeće i dostupne usluge u Centru podižemo na višu razinu.

Iz tog razloga, zaposlenici koji rade u Centru “Dječji osmijeh” kontinuirano su posvećeni stručnom usavršavanju. Naši stručni suradnici (logopetkinja, fizioterapeut), kao i odgojiteljice, u proteklom su razdoblju bili uključeni u niz  edukacija. Edukacije na kojima smo sudjelovali su: Nove Reynell razvojne jezične ljestvice – NRDLS-HR (Naklada Slap, Zagreb), Emmett Technique Professional Level 3 (Emmett Hrvatska, Zagreb), Senzorna integracija – Modul I (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb).

Veselimo se novim edukacijama i prilikama da obogatimo svoja znanja te da suradnju stručnjaka i odgojitelja učinimo još kvalitetnijom.

Travanj 2022.

Tijekom travnja prizivali smo proljeće te smo uživali u izradi likovnih radova. Korisnici su rado sudjelovali u provedbi istih na navedenu temu. Također, obilježili smo nadolazeće blagdane Uskrsa izradom dekorativnih plakata i čestitki, koje su naši korisnici nosili svojim obiteljima i prijateljima. Od srca svima želimo sretan Uskrs!

Ožujak 2022.

U okviru provedbe projekta Dječji osmijeh – rana i učinkovita podrška obitelji 11.03.2022. održan je okrugli stol pružatelja socijalnih usluga s područja urbane aglomeracije Split.

Okrugli stol je organiziran s ciljem povezivanja, razmjene iskustava pružanja socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Pozivu su se odazvali predstavnici Grada Trogira, CZSS Trogir, Centra Mir, Udruge Anđeli, Centra Juraj Bonači i OŠ Petra Berislavića.

Analizirale su se socijalne usluge koje su dostupne, ali i one koje nedostaju na području aglomeracije, uloga obrazovnog sustava, te uloga obrazovnih institucija. Sudionici su se osvrnuli na novi zakonodavni okvir te su razmijenili iskustva o položajima organizacija iz kojih dolaze. Razgovorom se stiglo do novih saznanja o drugim pružateljima usluga, podijeljeni su primjeri dobre prakse i načini rješavanja određenih izazova u daljem radu, a upoznavanje i dijalog pružili su osnovu za buduću suradnju i zajedničko djelovanje.

Veljača 2022.

Tijekom veljače obilježili smo Valentinovo. Likovne i kreativne radionice bile su popraćene motivima ljubavi. Izrađivali smo čestitke, buketiće od papira, slušali prigodnu glazbu i spremali kolače. Korisnici su, kao i uvijek, uživali u zajedničkim aktivnostima. Uz poticaje i pohvale za izvršavanje ponuđenih aktivnosti, korisnici su motivirani za rad, jako ponosni na svoje radove i zadovoljni kada radove izložimo na pano. Vrijeme u boravku često obogatimo životno-praktičnim aktivnostima poput pripreme kolača, čišćenja prostorije, pranja posuđa, pripremanja stolova za ručak te održavanjem osnovnih higijenskih navika. 

Prosinac 2021.

U prosincu svakodnevno sprovođenje logoterapije postalo je lakše I zanimljivije uz novi aparat po imenu vibrofon. On nam služi kao pomoćno sredstvo za korekciju izgovora glasova I skoro sve govorne poremećaje. Omogućava nesmetan rad I izvanredne rezultate. Vibrofon proizvodi vibracije I uz upotrebu 6 različitih sondi pomaže nam u terapiji izgovora glasova. Također, u terapiji korekcije izgovora glasova koristimo digitalni logopedski set, koji u kombinaciji sa vibrofonom daje odlične rezultate.

Studeni 2021.

U Centru Dječji osmijeh svakodnevno se provodi fizioterapija s djecom s teškoćama u razvoju te odraslim osobama s invaliditetom.

Fizioterapijske usluge obuhvaćaju individualne tertmane i grupne vježbe s manjim brojem korisnika (ista ili slična dijagnoza stanja/bolesti).

Fizioterapeut, ovisno o potrebama korisnika, provodi različite tehnike i elemente iz fizioterapije kao što su:

 • manualna terapija (DNS, Kaltenborn/Evjeth koncept, Emmett tehnika, neurodinamika)
 • neurorehabilitacija (elementi Bobath terapije, PNF i sl.)
 • kineziotaping
 • kineziterapija
 • korektivna gimnastika

Terapije se provode kod različitih dijagnoza kao što su:

 • cerebralna paraliza
 • mišićna distrofija
 • problemi grube i fine motorike
 • senzomotorika
 • poteškoće u koordinaciji pokreta, ravnoteži i snalaženju u prostoru
 • nepravilno držanje tijela
 • deformiteti kralježnice (kifoze, skolioze, lordoze)
 • traumatološke ozljede

Svakodnevno se, telefonskim putem ili osobno, u Centru komunicira s roditeljima/skrbnicima u vidu savjetovanja kako provoditi terapiju sa svojom djecom/skrbnikom kod kuće te ih uključiti u njihove aktivnosti u svakodnevnom životu.

Listopad 2021.

Jesen je stigla u naš centar, iako dnevne temperature i sunčano vrijeme to ne potvrđuju. Dio naših korisnika, osoba s invaliditetom, uživa u malim kulinarskim pothvatima. Ovaj put smo se odlučili za pripremu vafli. Male „radionice kuhanja“ su sastavni dio našeg plana rada. Cilj nam je da naše mlade osobe s invaliditetom razvijaju osnovne životne vještine kao što je priprema jednostavnih obroka.

Kreativne likovne aktivnosti odražavale su rani početak jeseni, berbu grožđa i ostalih jesenskih plodova, kao i promjene u prirodi koje obilježavaju ovo godišnje doba. 

Rujan 2021.
Početak rujna obilježile su promjene rasporeda nakon ljetnog perioda. Zbog početka školskih i ostalih obaveza korisnika, bilo je potrebno prilagoditi termine dolazaka. Termini dolazaka podijeljeni su na dva dijela – prvi dio termina namijenjen je starijim korisnicima, dok je drugio dio rezerviran za mlađu dobnu skupinu.
S obzirom da se radi o korisnicima različitih dobnih skupina, aktivnosti u boravku uvijek su prilagođene interesima, potrebama i mogućnostima svake od njih. Kad god okolnosti dozvoljavaju, s korisnicima se provodi grupni rad u kojem korisnici uvijek rado sudjeluju.
Početak jeseni obilježili su jesenski motivi, a početak nove školske godine u boravak je donio i domaće zadatke koji se po potrebi s korisnicima rješavaju uz pomoć djelatnika.

Kolovoz 2021.
Tijekom kolovoza s korisnicima su se provodile različite aktivnosti. Naglasak je stavljen na socio- emocionalni razvoj, ali i na govor i kreativno stvaranje. U svakodnevnom radu je uvijek prisutno učenje kroz simboličku igru te likovne aktivnosti popraćene glazbom u čemu korisnici uvijek rado i veselo sudjeluju.
Aktivnosti u kolovozu uglavnom tematski prate ljeto, a najčešći motivi su, očekivano, brodovi i plaže, morski svijet i slično.

Srpanj 2021.

Od 1.07.2021. smo započeli s provedbom projekta „Dječji osmijeh – rana i učinkovita podrška obitelji“ koji je financiran sredstvima ESF. Ovim projektom su osigurane psihosocijalne usluge (boravka, logopeda i fizioterapeuta) za postojeće, ali i nove korisnike. Usluge pruža uhodan tim stručnih suradnika, a također su zaposleni i novi djelatnici  (vozač, njegovateljica). Cilj je zaposliti radnog terapeuta, te do kraja projekta osposobiti jednog stručnjaka za pružanje usluge senzorne terapije.

Fotografije pokazuju naše korisnike starije od 25 godina, s kojima se provode razne edukativne i kreativne aktivnosti tijekom njihovog boravka u centru.

Radionice u srpnju tematski su pratile ljetne aktivnosti i motive.

 

 

Categories:

Skip to content