Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na sudjelovanje na Seminaru na temu „Kako ostvariti socijalna prava oboljelih od multiple skleroze-umrežavanje s pružateljima socijalnih usluga u RH“ koji će se održati 27.svibnja 2013. godine u UDRUZI TJELESNIH INVALIDA TOMS-TROGIR, Ribarska 3 u Trogiru, s početkom u 12:00 h.
Na Seminaru ćete saznati sve specifičnosti života oboljelih od multiple skleroze u vašem mjestu, županiji i na nacionalnoj razini.

Savez društava multiple skleroze Hrvatske u svom radu, kroz 20 MS županijske udruge okuplja preko 2.500 osoba oboljelih od multiple skleroze i predstavlja svoje članice u promicanju, unapređenju kvalitete liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze u Hrvatskoj i svijetu, što predstavlja VIZIJU Saveza.

Savez društava multiple skleroze Hrvatske punopravna je članica Zajednice Saveza osoba s invaliditetom i Europske MS Platforme.
Strateški plan Saveza društava multiple skleroze Hrvatske daje naglasak aktivnostima kojima će promovirati i unaprijediti aktivno uključivanje osoba s MS-om u kreiranju javnih politika, s ciljem unaprjeđivanja njihovog zdravstvenog i socioekonomskog statusa, a svojim Operativnim planom za 2013. godinu, između ostalog, radi na kontinuiranoj provedbi svih postojećih projekata i programa, pa tako i trogodišnjeg programa „SOS-MS telefon, Baza podataka-umrežavanje s pružateljima socijalnih usluga“

Aktivnosti koje prate ovaj trogodišnji program odnose se na kontinuirano pružanje podrške osobama s MS i njihovim obiteljima, kroz uslugu SOS MS telefona, bez obzira na članstvo u MS udrugama, umrežavanje i razvijanje nacionalno reprezentativne Baze podataka SDMSH, upoznavanje i educiranje predstavnika lokalnih institucija i suradnika na programu o socioekonomskom položaju osoba s MS-om, neurologa iz klinika i županijskih bolnica, ravnatelje i djelatnike Centara za socijalnu skrb o mogućnostima korištenja Baze podataka SDMSH, učiniti dostupnim informacije na WEB stranicama SDMSH o oboljelim od MS-a, prikupljenim u Bazi Saveza i putem SOS-MS telefona, tiskanje Glasila Saveza „Možemo sve“ u kojem sadržajno su uključene aktivnosti svih Udruga članica, pomoć Udrugama MS u realizaciji njihovih programa i projekata, kao i svim zainteresiranim za socijalno uključivanje socijalno osjetljivih i marginaliziranih skupina društva.
Savez je aktivno uključen kao partner i s Europskom MS Platformom na radu na jedinstvenom Registru oboljelih od MS-a u Europi.
Preduvjet snaženju osoba oboljelih od MS-a je njihovo socijalno uključivanje, omogućavanje pristupa tržištu rada, odnosno zadržavanje radnog mjesta, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, te jačanje pristupa socijalnim uslugama koje doprinose općoj zapošljivosti i senzibiliziranju zajednice za poteškoće ove ranjive skupine.
Savez je zainteresiran za uključivanje i povezivanje sa svim jedinicama lokalne i područne samouprave, pružateljima medicinskih i socijalnih usluga, što će pridonijeti samostalnijem životu pojedinaca unutar ove socijalno osjetljive skupine, kao što su oboljeli od MS-a, kao i svih osoba s invaliditetom, a s druge strane pomoći će pri usklađivanju radne i obiteljske uloge u onim obiteljima koji brinu o članovima ovisnima o skrbi drugih.

Radujemo se Vašem odazivu i zajedničkoj suradnji !

Categories: 2013

Skip to content