Na poziv Ministarstva socijalne politike i mladih na edukaciju o transformaciji i deinstitucionalizaciji domova socijalne skrbi za psihički bolesne odrasle osobe, odazvao se predsjednik Udruge TOMS Ivica Bašić, dr.Mladen Pavić, ravnatelj Doma za psihički bolesne odrasle osobe Trogir i 4 djelatnika Doma. Kao nastavak provedbe EU projekta “Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga” Modul 1 edukacije održan je od09-11.listopada u Hotelu Panorama u Zagrebu. Edukacija se odnosi na aktivnost 2.4. u sklopu komponente 2:”Provedba edukacije(treninga) o procesu transformacija ustanova”.

Edukacija je započela 09.listopada upoznavanjem sudionika,njihovim upoznavanjem sa samom svrhom edukacije(pružanje intenzivne podrške procesu transformacije, deinstitucionalizacije i razvoju alternativnih usluga u zajednici) i modulima edukacije.  Za izlaganje prvog dana edukacije zadužena je bila Radmila Stojanović Babić NKE koja se u prvom dijelu dotakla tema u okviru pojma Deinstitucionalizacije; počevši od same terminologije, preko tema:Politička obveza razvoja skrbi u zajednici kao alternative institucionalnoj skrbi, Kršenja ljudskih prava u institucionalnoj skrbi, Štetnih učinaka institucionalizacije, Korištenja financijskih sredstava u zajednici do Ishoda institucionalizacije te otpora u samom procesu.  Drugi dio izlaganja odnosio se na cjelinu “Pravo na život u zajednici”, a obuhvatio je slijedeće teme: Modeli u rehabilitaciji, Normalizacija i DVU, Filozofija inkluzija, Osobno usmjeren pristup.

Predavanje drugog dana edukacije započeto je s pravnim okvirom govornika Ureda pravobraniteljice za OSI obuhvativši teme Međunarodnih dokumenata, Nacionalnog zakonodavstva i UNCRPD. Nakon toga je u okviru cjeline “Samoodređenje i samozastupanje” gost predavač održao predavanje pod nazivom “Tko živi u mojim cipelama?”.  Ostatak dana izlagala je Radmila Stojanović Babić govoreći o Službama podrške u zajednici. Riječi je bilo o vrstama usluge u zajednici, organiziranom stanovanju, patronaži, obiteljskom domu, osobnom asistentu i udomitljstvu. Nakon ručka izlaganju se pridružio i gost predavač, a predavanje je nastavljeno na prethodnu temu dotičući se dnevnih centara, zapošljavanja uz podršku, radnih centara, socijalnog poduzetništva te zaštitne radionice.

Posljednji, 3.dan Modula 1 edukacije započeo je predavanjem Mirjane Radovan, voditeljice službe za međunarodnu suradnju i programe Europske unije(MSPM), koja je govorila o EU fondovima, detaljnije o EU i pripremi projektne dokumentacije. Daljnja izlaganja pripala su Radmili Stojanović Babić koja je ostatak dana govorila o samom procesu transformacije. U izlaganju je kao početna točka procesa transformacije navedena procjena postojećeg stanja od strane tima za transformaciju, a ona obuhvaća slijedeće: analiza sustava, socijalnih planova, procjena resursa, procjena potreba lokalne zajednice, potrebne proširene ili dodatne usluge, podaci o postojećim uslugama u zajednici, identifikacija korisnika s potrebom za dugotrajnom primarno zdrastvenom zdrastvenom skrbi, podaci o osoblju,  financiranje i distribucija troškova ustanove.  Ovaj modul edukacije završen je radionicom “Vizija-misija”.

Modul 2 edukacije održati će se u razdoblju od 26. do 28. studenog 2013.godine.

Categories: 2013

Skip to content