Svečana dodjela diploma za ECDL operatera održana je 19. svibnja 2015. godine u knjižnici SSŠ Blaž Jurjev Trogiranin. Spomenuta škola svoje je prostorije ustupila za vrijeme trajanja tečaja. Diplome je dobilo 14 članova Udruge tjelesnih invalida TOMS. Program informatičkog usavršavanja provodila je Algebra, a sastojao se od četiri modula: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel i Internet. Program informatičkog usavršavanja počeo je 19. ožujka, a završio je 01. svibnja.
Program informatičkog usavršavanja organizirao je Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize. Savez je u suradnji sa Udrugom tjelesnih invalida TOMS organizirao program informatičkog usavršavanja u sklopu trogodišnjeg programa koji se provodi uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Cilj projekta je omogućiti osobama sa dječjom i cerebralnom paralizom i drugim invaliditetom da steknu znanja i vještine koje će im otvoriti veću konkurentnost na tržištu rada. Vrijednost projekta je oko 70.000 kuna.
Na dodjeli diploma prisustvovao je gradonačelnik grada Trogira Ante Stipčić, njegov zamjenik Radovan Slade Šilović, dopredsjednik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječije paralize Mario Stančić, te ravnateljica SSŠ Blaž Jurjev Trogiranin Karmen Sinanović.
Udruga tjelesnih invalida TOMS je dugogodišnji član Hrvatskog saveza udruga osoba dječje i cerebralne paralize i kroz suradnju Savez je prepoznao rad Udruge. Predsjednik Udruge tjelesnih invalida TOMS zahvaljuje se gradu Trogiru, i ravnateljici SSŠ Blaž Jurjev Trogiranin za potporu prilikom provedbe navedene edukacije.
Polaznici informatičkog usavršavanja zadovoljni su organizacijom i provedbom edukacije. Na ovoj edukaciji polaznici su se naučili koristiti osnovnim računalnim programima, a te vještine će im pomoći prilikom zapošljavanja.

Categories: 2015

Skip to content