Udruga tjelesnih invalida “TOMS” i ove 2016.  otvara svoja vrata za sve zainteresirane građane u svrhu prezentacije svojih djelatnosti, Vrata udruge poludnevnog boravka dječjeg centra Dječji osmijeh na adresi Dr. Franje Tuđmana 7, Trogir su otvorena od 10.00 do 16.00 sati u ponedjeljak, utorak i srijedu (23, 24 i 25.05.2016.). Ovo je prilika da građani sudjeluju u kreativnim radionicama, akcijama, te se upoznaju s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udruzi. Pozivamo sve zainteresirane koji žele upoznati rad Udruge TOMS, koja provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora da nas navedene dane posjete, pri čemu će imati priliku vidjeti rad i djelovanje udruge.

m1

https://www.udruge.hr/#!pocetna

Skip to content