Udruga tjelesnih invalida TOMS se priključuje „Kampanji  bijele vrpce“. Riječ je o kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja koja se odvija u razdoblju od 25.studenog do 10.prosinca, što su zapravo datumi Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i Međunarodnog dana ljudskih prava. Ovime se želi istaknuti da  djela uvjetovano rodnog nasilja predstavljaju kršenje ljudskih prava.   Kampanja se održava još od 1991.godine koordiniran od strane Center for women global leadership koji se nalazi u Školi za umjetnost i znanost  na Rutgers sveučilištu u New Yersey-u, SAD. U Kampanju je uključeno preko 5167 organizacija i 187 zemalja. Misija Centra je razviti i omogućiti liderstvo žena za ženska ljudska prava i socijalnu pravdu diljem svijeta.

U 2013-oj godini Kampanja nastavlja temu „Od mira u kući do mira u svijetu:Izazov militarizmu-zaustavimo nasilje nad ženama!“. Ovime se zagovara podizanje svijesti i aktivno djelovanje na rodno uvjetovanom nasilju i militarizmu. Tema se fokusira na militarizam kao stvaranje i prihvaćanje kulture straha podržane korištenjem prijetenje nasiljem, agresijom kao i vojnim intervencijama u odgovoru na političke i društvene sporove ili kako bi se ojačali ekonomski i politički interesi.

Kampanja će se fokusirati na tri prioritetna područja , naglašavajući međusobno djelovanje ekonomskih i društvenih prava s militarizmom i rodno uvjetovanim nasiljem. To su područja nasilja od strane državnih aktera, nasilje u obitelji i uloga lakog oružja te seksualno nasilje tijekom i nakon sukoba.

Categories: 2013

Skip to content