Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

Udruga tjelesnih invalida TOMS, u suradnji sa svojim partnerima Centrom za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Split, Gradom Trogirom te općinom Marina, započela je s provedbom projekta Zaželi promjenu!

Navedeni projekt odobren je u okviru Poziva  „Zaželi – program zapošljavanja žena“, a u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena.

Ukupna vrijednost projekta je 4.125.973,80 HRK i u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, od 06. studenog 2018. do 05. svibnja 2021. godine.

Aktivnostima projekta Zaželi promjenu! omogućuje se:

  • Pružanje potpore i podrške u kućanstvu te skrb o 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Trogira, općina Marina, Okrug i Seget, s posebnim naglaskom na pomoć stanovnicima u ruralnim sredinama zaleđa Trogira, Segeta i Marine, te na otoku Drveniku.
  • Zapošljavanje 25 žena, u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s područja grada Trogira te općina Marina, Okrug i Seget (predviđeno trajanje radnog odnosa je 24 mjeseca uz probni rok od 3 mjeseca)
  • Individualno karijerno savjetovanje te radionice jačanja mekih vještina te vještina za podizanje zapošljivosti za 25 zaposlenih žena
  • Edukacija za 20 žena iz područja od njihovog profesionalnog interesa, u vrijednosti do 7.000,00 HRK po osobi
  • Osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će zaposlene žene skrbiti).

Uvjet kojeg korisnici moraju ispunjavati da bi sudjelovali u projektu jest da im predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora.

Za više informacija kao i za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu: Udruga tjelesnih invalida TOMS – Aleksandra Makrić, voditeljica projekta i Ana Plazonić, koordinator projektnih aktivnosti.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

srpanj 2019.

Osim pomoći u kući, starijim osobama jako su važna druženja i socijalni kontakti jer se u trećoj životnoj dobi često javlja osjećaj izoliranosti i beskorisnosti u društvenoj zajednici. Ovaj osjećaj osobito se pojačava kod onih koji žive sami.

Istraživanja su dokazala da održavanje društvene aktivnosti pomaže u održavanju dobrog emocionalnog i tjelesnog zdravlja, dok izoliranost može uvelike smanjiti kvalitetu života osobe. Socijalni kontakti u izravnoj su vezi s emocionalnim zdravljem. Osobe koje imaju bogat društveni život imaju bolju koncentraciju i pokazuju znatno manje kognitivno propadanje.

Kako bi pomogli svojim korisnicima da vode smislen i angažiran život naše zaposlenice svakodnevno potiču druženja s korisnicima i van njihovih domova kako bi im obogatili društveni život i potaknuli na aktivno sudjelovanje u zajednici. Uz podršku zaposlenica projekta neki korisnici ponovo su se vratili aktivnostima s kojima su već davno bili prestali.

Šetnje gradom, zajedničke proslave rođendana kao i „slučajna druženja“ bez posebnog povoda omiljena su aktivnost u okviru projekta Zaželi promjenu!

 

 

 

 

 

 

 


lipanj 2019.

Među onima kojima je zasigurno teško pronaći mjesto na tržištu rada su svakako i osobe s invaliditetom.

Udruga TOMS u svom svakodnevnom radu promiče aktivno uključivanje i potpuno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu, a posebno čini maksimalne napore kako bi osobama s invaliditetom i posebnim potrebama omogućila zapošljavanje.

Tako je i projekt Zaželi promjenu! omogućio zapošljavanje žena s invaliditetom na poslovima pomoći i podrške u kući.

Zaposlene žene ostvarile su jako dobar kontakt s korisnicima, izuzetno su motivirane za rad, a uz pomoć Koordinatora za osobe s invaliditetom koji je angažiran u sklopu projekta, lakše rješavaju eventualne probleme s kojim se susreću, informiraju se o pravima, povlasticama i mogućnostima koje mogu ostvariti temeljem brojnih zakonskih i podzakonskih propisa, a s kojima često nisu upoznate. Također, s Koordinatorom i Voditeljicom radnih aktivnosti polako prolaze proces individualnog karijernog savjetovanja i pripremaju se za programe osposobljavanja koji su predviđeni u drugoj godini projekta.

Korisnici usluge pomoći i podrške u kući u Vinovcu i Blizni Donjoj kojim uslugu pruža Anita R. koja je i sama osoba s invaliditetom, posvjedočili su nam da su jako zadovoljni uslugom i pozitivnom energijom koju Anita donosi u njihove domove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


svibanj 2019.

U okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije organizira „Dane otvorenih vrata EU projekata” koji se održavaju u razdoblju od 9. do 19. svibnja 2019. godine.

S uspješnim EU projektima koje provodi Udruga tjelesnih invalida TOMS građani su se imali priliku upoznati 10. svibnja na Trgu Ivana Pavla II.

„Dani otvorenih vrata EU projekata” za cilj imaju predstaviti projekte koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što je socijalna uključenost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


svibanj 2019.

9. svibnja 2019. godine, održan je još jedan u nizu sastanaka projektnog tima projekta Zaželi promjenu! i djelatnica zaposlenih u sklopu projekta. Na radnom sastanku su se uz uobičajenu komunikaciju, iznosili i problemi u provedbi te nastojala naći rješenja, planirala savjetovanja s korisnicima i izlasci na teren.

Nakon sastanka započelo se i s drugim ciklusom podjele paketa higijenskih potrepština.

Projekt Zaželi promjenu! sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 


ožujak 2019.

U srijedu, 27.ožujka 2019. u Gradskoj vijećnici održana je prva medijska konferencija projekta Zaželi promjenu!

Na konferenciji su predstavljene aktivnosti projekta koji se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. “Zaželi – Program zapošljavanja žena” prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Na početku konferencije, sve prisutne je pozdravila voditeljica projekta Aleksandra Makrić koja je ukratko iznijela osnovne informacije o projektu, zahvalivši se svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji.

Prisutne je zatim pozdravio Predsjednik Udruge tjelesnih invalida TOMS koji je izrazio posebno zadovoljstvo činjenicom da su u sklopu projekta zaposlene dvije žene s invaliditetom.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici partnera, načelnik Općine Marina Ante Mamut i zamjenik gradonačelnika Grada Trogira Viktor Novak kao i predstavnica Centra za socijalnu skrb Trogir Alenka Guina.

Svi prisutni složili su se kako je riječ o projektu koji ima višestruku korist, s obzirom da su trenutno zaposlene 24 žene iz kategorije teže zapošljivih, te da svojim radom direktno doprinose povećanju kvalitete života za oko 100 krajnjih korisnika projekta, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom. Posebno su naglasili značaj projekta za korisnike u ruralnim područjima i otocima Drvenik Mali i Drvenik Veliki.

Na konferenciji su bile prisutne i sve zaposlene žene kao i nekoliko korisnika u projektu koji su podijelili svoje dojmove nakon 4 mjeseca provedbe projekta.

 


ožujak 2019.

U petak 15. ožujka 2019. za sve zaposlenice u projektu Zaželi promjenu! održano je predavanje na temu Nesvjesna diskriminacija u interpersonalnoj komunikaciji, odnosima s osobama s invaliditetom. S obzirom na činjenicu da su u projektu zaposlene osobe s invaliditetom kao i da se veći broj korisnika nosi s nekim oblikom invaliditeta smatrali smo važnim skrenuti pozornost na primjere svjesne ili nesvjesne diskriminacije na osnovi invaliditeta.

Nažalost, slučajevi diskriminacije na osnovi invaliditeta dosta su česti jer se vrlo često diskriminacija ni ne prepoznaje kao takva. Postojanje svijesti da određeno postupanje predstavlja diskriminaciju te da je neprihvatljivo jako je važno.

Predavanje je imalo za cilj pridonijeti prepoznavanju i češćem prijavljivanju štetnih postupanja prema osobama s invaliditetom. Također se, kroz primjere iz prakse, nastojalo  zaposlenicama približiti zakonodavne odredbe kojima se uređuju prava osoba s invaliditetom i njihova zaštita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


veljača 2019.

Svim korisnicima u projektu Zaželi promjenu! početkom veljače podijeljeni su paketi higijenskih potrepština koji sadrže osnovne higijenske artikle, koji na zadovoljstvo korisnika, ali i na zadovoljstvo zaposlenih žena, olakšavaju održavanje domova krajnjih korisnika čistim i ugodnim za život.

Cjelokupni iznos za higijenske  potrepštine, kao i sve druge stavke projekta, financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

 

 

 

 


siječanj 2019.

Projekt Zaželi promjenu! doista je donio željene promjene u živote starijih osoba trogirskog područja. Uz podršku žena zaposlenih na projektu osobe starije životne dobi aktivnije se uključuju u život zajednice, međusobno se druže, sigurni su da netko misli na njih i da nisu prepušteni sebi.

Projektne aktivnosti osim što osiguravaju pomoć u svakodnevnim kućanskim poslovima, potiču izgradnju i održavanje pozitivnih odnosa među korisnicima, održavaju im samopouzdanje i osjećaj da su važni i da nisu sami.

 

 

siječanj 2019.

Sredinom siječnja održan je drugi sastanak zaposlenica na projektu Zaželi promjenu!

Na sastanku su razmijenjena iskustva o dosadašnjem radu između zaposlenica i projektnog tima, analizirana je stvarna situacija na terenu i provedene aktivnosti kao i stupanj zadovoljstva korisnika.

Drugi dio sastanka odnosio se na upute vezane za popunjavanje dnevnika rada s naglaskom na greške koje su uočene u dosadašnjem radu zaposlenica, a koje su predstavljale poteškoću prilikom izrade tablica radnih sati za svaku od zaposlenica. Koordinatorica je, također,  dala upute vezano uz podjelu higijenskih potrepština te upute o evidentiranju podataka vezanih uz to u dnevnicima rada.


prosinac 2018. 

Početkom prosinca održan je prvi sastanak svih zaposlenica na projektu Zaželi promjenu! s voditeljicom i koordinatoricom projekta.

Voditeljica projekta prezentirala je projekt sa svim detaljima provedbe te iznijela podatke o broju korisnika po naseljenim mjestima, obrazložila napravljeni raspored korisnika i razjasnila kriterije o pravu na korištenje usluga iz projekta, a vezano uz doplatak za pomoć i njegu.

Koordinatorica je zaposlenicama prezentirala upute o vođenju dnevnika rada i popunjavanju tablice radnih sati.

Tijekom sastanka provjereni su podaci iz obrazaca za prikupljanje podataka i izvještavanje o pokazateljima.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

studeni 2018.

Danas, 30.11.2018. su u sklopu projekta Zaželi promjenu! 24 žene potpisale ugovor o radu na određeno vrijeme i od ponedjeljka počinju pružati pomoć u kućanstvu za 96 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijem djelatnica na određeno vrijeme za obavljanje poslova pomoći u kući, donesena je odluka o zapošljavanju 25 kandidatkinja s područja grada Trogira te općina Marina, Seget i Okrug.

Kako bi se osiguralo da zaposlenice u projektu nakon njegova završetka budu konkurentnije na tržištu rada, omogućit će im se dodatno obrazovanje i osposobljavanje kroz verificirane programe sukladno s potrebama tržišta rada i njihovim individualnim karijernim planovima.

Putem programa Zaželi na području Republike Hrvatske planira se zaposliti preko 3000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Riječ je o projektu koji se financira  u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

toms letak