Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

Udruga tjelesnih invalida TOMS, u suradnji sa svojim partnerima Centrom za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Split, Gradom Trogirom te općinom Marina, započela je s provedbom projekta Zaželi promjenu!

Navedeni projekt odobren je u okviru Poziva  „Zaželi – program zapošljavanja žena“, a u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena.

Ukupna vrijednost projekta je 4.125.973,80 HRK i u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, od 06. studenog 2018. do 05. svibnja 2021. godine.

Aktivnostima projekta Zaželi promjenu! omogućuje se:

  • Pružanje potpore i podrške u kućanstvu te skrb o 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Trogira, općina Marina, Okrug i Seget, s posebnim naglaskom na pomoć stanovnicima u ruralnim sredinama zaleđa Trogira, Segeta i Marine, te na otoku Drveniku.
  • Zapošljavanje 25 žena, u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s područja grada Trogira te općina Marina, Okrug i Seget (predviđeno trajanje radnog odnosa je 24 mjeseca uz probni rok od 3 mjeseca)
  • Individualno karijerno savjetovanje te radionice jačanja mekih vještina te vještina za podizanje zapošljivosti za 25 zaposlenih žena
  • Edukacija za 20 žena iz područja od njihovog profesionalnog interesa, u vrijednosti do 7.000,00 HRK po osobi
  • Osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će zaposlene žene skrbiti).

Uvjet kojeg korisnici moraju ispunjavati da bi sudjelovali u projektu jest da im predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora.

Za više informacija kao i za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu: Udruga tjelesnih invalida TOMS – Aleksandra Makrić, voditeljica projekta i Ana Plazonić, koordinator projektnih aktivnosti.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

veljača 2019.

Svim korisnicima u projektu Zaželi promjenu! početkom veljače podijeljeni su paketi higijenskih potrepština koji sadrže osnovne higijenske artikle, koji na zadovoljstvo korisnika, ali i na zadovoljstvo zaposlenih žena, olakšavaju održavanje domova krajnjih korisnika čistim i ugodnim za život.

Cjelokupni iznos za higijenske  potrepštine, kao i sve druge stavke projekta, financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

 

 

 

 

 

siječanj 2019.

Projekt Zaželi promjenu! doista je donio željene promjene u živote starijih osoba trogirskog područja. Uz podršku žena zaposlenih na projektu osobe starije životne dobi aktivnije se uključuju u život zajednice, međusobno se druže, sigurni su da netko misli na njih i da nisu prepušteni sebi.

Projektne aktivnosti osim što osiguravaju pomoć u svakodnevnim kućanskim poslovima, potiču izgradnju i održavanje pozitivnih odnosa među korisnicima, održavaju im samopouzdanje i osjećaj da su važni i da nisu sami.

 

 

11. siječnja 2019.

Sredinom siječnja održan je drugi sastanak zaposlenica na projektu Zaželi promjenu!

Na sastanku su razmijenjena iskustva o dosadašnjem radu između zaposlenica i projektnog tima, analizirana je stvarna situacija na terenu i provedene aktivnosti kao i stupanj zadovoljstva korisnika.

Drugi dio sastanka odnosio se na upute vezane za popunjavanje dnevnika rada s naglaskom na greške koje su uočene u dosadašnjem radu zaposlenica, a koje su predstavljale poteškoću prilikom izrade tablica radnih sati za svaku od zaposlenica. Koordinatorica je, također,  dala upute vezano uz podjelu higijenskih potrepština te upute o evidentiranju podataka vezanih uz to u dnevnicima rada.

3. prosinca 2018. 

Početkom prosinca održan je prvi sastanak svih zaposlenica na projektu Zaželi promjenu! s voditeljicom i koordinatoricom projekta.

Voditeljica projekta prezentirala je projekt sa svim detaljima provedbe te iznijela podatke o broju korisnika po naseljenim mjestima, obrazložila napravljeni raspored korisnika i razjasnila kriterije o pravu na korištenje usluga iz projekta, a vezano uz doplatak za pomoć i njegu.

Koordinatorica je zaposlenicama prezentirala upute o vođenju dnevnika rada i popunjavanju tablice radnih sati.

Tijekom sastanka provjereni su podaci iz obrazaca za prikupljanje podataka i izvještavanje o pokazateljima.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

30. studenog 2018.

Danas su u sklopu projekta Zaželi promjenu! 24 žene potpisale ugovor o radu na određeno vrijeme i od ponedjeljka počinju pružati pomoć u kućanstvu za 96 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijem djelatnica na određeno vrijeme za obavljanje poslova pomoći u kući, donesena je odluka o zapošljavanju 25 kandidatkinja s područja grada Trogira te općina Marina, Seget i Okrug.

Kako bi se osiguralo da zaposlenice u projektu nakon njegova završetka budu konkurentnije na tržištu rada, omogućit će im se dodatno obrazovanje i osposobljavanje kroz verificirane programe sukladno s potrebama tržišta rada i njihovim individualnim karijernim planovima.

Putem programa Zaželi na području Republike Hrvatske planira se zaposliti preko 3000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Riječ je o projektu koji se financira  u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

toms letak