Putem otvorenog javnog poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 2” (UP.02.2.2.09), Udruzi tjelesnih invalida TOMS odobren je projekt pod nazivom  Usluga osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom.

Riječ je o  programu udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Projekt će omogućiti zapošljavanje osobnih asistenata u periodu od 24 mjeseca – jedan asistent po korisniku, koji će svojim radom donijeti pozitivne pomake kućanstvima, krajnjim korisnicima i ujedno lokalnoj zajednici.

Ciljna skupina projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, a žive na području Grada Trogira i pripadajućih općina.

Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci.

 

20 KORISNIKA – 20 OSOBNIH ASISTENATA

 

Kodni broj: UP.02.2.2.09.0025

Razdoblje provedbe: 29.11.2018.-31.03.2021.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi: 2.316.474,94 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose: 2.316.474,94 HRK

Provedbeno tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Provedbeno tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

https://mdomsp.gov.hr/

 

http://www.hzz.hr/

 

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS.

 


PROJEKTNE AKTIVNOSTI

  • LISTOPAD 2018.

U mjesecu listopadu, zaposleni osobni asistenti potpisali su Ugovor o radu te korisnici osobne asistencije potpisali su  Ugovor o suradnji sa udrugom za period od 24 mjeseca.

Sve ostale aktivnosti su se provodile sukladno planiranim aktivnostima projekta.


  • STUDENI 2018.

Studeni 2018. godine obilježen je nastavkom provedbe redovitih aktivnosti projekta kroz sastanke s osobnim asistentima dva puta na mjesec te redovitim terenskim posjetama korisnika osobne asistencije. U projekt je za sad uključeno sedam korisnika osobne asistencije, a tri korisnika će se uključiti u mjesecu prosincu.


  • PROSINAC 2018.

U skladu sa planiranim aktivnostima projekta, zaposleno je svih deset osobnih asistenata te je na taj način uspostavljena i osobna asistencija za deset korisnika osobne asistencije. Provedeni su sastanci sa osobnim asistentima i terenske posjete korisnicima osobne asistencije, a 20. i 21.12.2018. godine  provedena je edukacija korisnika usluge osobne asistencije/skrbnika i edukacija osobnih asistenata u prostoru prilagođenom za osobe s invaliditetom. Među važnim točkama edukacije govorilo se o međusobnoj komunikaciji korisnika/skrbnika, osobnog/e asistenta/ice te udruge (voditelja projekta, koordinatora i predsjednika udruge) a u svrhu što bolje asistencije. Ujedno, naglasak je stavljen na potrebe sigurnosti korisnika, posebno medicinskih. Svi korisnici/skrbnici te osobni asistenti i osobne asistentice su primili i potvrdu o završenoj edukaciji.

 


Od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 18.12.2018. godine voditeljica projekta prisustvovala je Radionici za projekt koja se održala u Zagrebu.

 


  • SIJEČANJ 2019.

Projekt Usluge osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom provodi se kontinuirano kroz pružanje osobne asistencije desetorici korisnika s najtežom vrstom invaliditeta.

Unutar udruge redovito se dva puta mjesečno provode sastanci sa osobnim asistentima u svrhu poboljšanja pružanja usluge osobne asistencije te razmjene iskustava dobre prakse. Ujedno, redovito se provode i terenske posjete korisnika kako bi se sa korisnicima i njihovim članovima obitelji razgovaralo te na taj način procijenilo zadovoljstvo istih i unijelo u provedbu aktivnosti unaprjeđenja provedbe projekta.

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje poslan je ZNS br.1. sa opisom svih provedenih aktivnosti te financijskom dokumentacijom utrošenih sredstava.


  • VELJAČA 2019.

Projektom usluge osobne asistencije u koji je uključeno deset osoba s invaliditetom s najtežim stupnjem invaliditeta i osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama podignuta je ljestvica samostalnost istih, povećana je količina aktivnosti unutar i izvan doma, svakodnevni život im je podignut na veću ljestvicu te su i članovi obitelji dobili vremena za sebe. Na sastancima sa osobnim asistentima koji se provode dva puta mjesečno, osobni asistenti ističu pozitivne promjene kod svojih korisnika te rade s njima na poboljšanju i unaprjeđenju svakodnevnih aktivnosti. Kroz terenske posjete korisnika osobne asistencije, a koji se provode redovito od strane voditeljice i koordinatorice projekta uočene su pozitivne promjene kod korisnika osobne asistencije i njihovih članova obitelji, a ujedno vidi se i kroz aktivnosti koje osobni asistenti provode unutar doma svih korisnika.


  • OŽUJAK 2019.

Redovitim praćenjem projektnih aktivnosti projekt Usluge osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom provodi se redovito kroz mjesečne sastanke i redovite posjete korisnika unutar njihovih domova te praćenjem financijskih troškova projekta.

Do kraja mjeseca poslati će se i ZNS br. 2. sa opisom svih provedenih aktivnosti za mjesec siječanj i veljaču te ujedno i sva financijska dokumentacija u svrhu kontinuiranog praćenja projekta.


  • TRAVANJ 2019.

U mjesecu travnju, a završetkom I faze projekta svih 20 korisnika osobne asistencije uključili su se u projekt Pružanje usluge osobne asistencije za kvalitetniji život”

Potpisani su ugovori sa korisnicima i sa osobnim asistentima te su projektne aktivnosti nastavljene kao i do sada, redovitim sastancima i redovitim terenskim posjetama korisnika osobne asistencije. Mjesec travanj je mjesec kada moramo zaključiti većina korisnika osobne asistencije svoje vrijeme, a i prema svojim mogućnostima koriste izvan svojih domova te ističemo kako je upravo taj izlazak najviše osiguran svakodnevno upravo zbog mogućnosti pružanja usluge osobnog asistenta.


  • SVIBANJ 2019.

Sve aktivnosti projekta provode se sukladno planiranim aktivnostima te se redovito provode sastanci sa osobnim asistentima i terenski posjeti korisnika.