Putem otvorenog javnog poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 2” (UP.02.2.2.09), Udruzi tjelesnih invalida TOMS odobren je projekt pod nazivom  Usluga osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom.

Riječ je o  programu udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Projekt će omogućiti zapošljavanje osobnih asistenata u periodu od 24 mjeseca – jedan asistent po korisniku, koji će svojim radom donijeti pozitivne pomake kućanstvima, krajnjim korisnicima i ujedno lokalnoj zajednici.

Ciljna skupina projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, a žive na području Grada Trogira i pripadajućih općina.

Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci.

 

20 KORISNIKA – 20 OSOBNIH ASISTENATA

 

Kodni broj: UP.02.2.2.09.0025

Razdoblje provedbe: 29.11.2018.-31.03.2021.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi: 2.316.474,94 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose: 2.316.474,94 HRK

Provedbeno tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Provedbeno tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

https://mdomsp.gov.hr/

 

http://www.hzz.hr/

 

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS.

 


PROJEKTNE AKTIVNOSTI

  • LISTOPAD 2018.

U mjesecu listopadu, zaposleni osobni asistenti potpisali su Ugovor o radu te korisnici osobne asistencije potpisali su  Ugovor o suradnji sa udrugom za period od 24 mjeseca.

Sve ostale aktivnosti su se provodile sukladno planiranim aktivnostima projekta.

  • STUDENI 2018.

Studeni 2018. godine obilježen je nastavkom provedbe redovitih aktivnosti projekta kroz sastanke s osobnim asistentima dva puta na mjesec te redovitim terenskim posjetama korisnika osobne asistencije. U projekt je za sad uključeno sedam korisnika osobne asistencije, a tri korisnika će se uključiti u mjesecu prosincu.

 

  • PROSINAC 2018.

U skladu sa planiranim aktivnostima projekta, zaposleno je svih deset osobnih asistenata te je na taj način uspostavljena i osobna asistencija za deset korisnika osobne asistencije. Provedeni su sastanci sa osobnim asistentima i terenske posjete korisnicima osobne asistencije, a 20. i 21.12.2018. godine  provedena je edukacija korisnika usluge osobne asistencije/skrbnika i edukacija osobnih asistenata u prostoru prilagođenom za osobe s invaliditetom. Među važnim točkama edukacije govorilo se o međusobnoj komunikaciji korisnika/skrbnika, osobnog/e asistenta/ice te udruge (voditelja projekta, koordinatora i predsjednika udruge) a u svrhu što bolje asistencije. Ujedno, naglasak je stavljen na potrebe sigurnosti korisnika, posebno medicinskih. Svi korisnici/skrbnici te osobni asistenti i osobne asistentice su primili i potvrdu o završenoj edukaciji.

 

Od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 18.12.2018. godine voditeljica projekta prisustvovala je Radionici za projekt koja se održala u Zagrebu.