Putem otvorenog javnog poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 2” (UP.02.2.2.09), Udruzi tjelesnih invalida TOMS odobren je projekt pod nazivom  Usluga osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom.

Riječ je o  programu udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Projekt će omogućiti zapošljavanje osobnih asistenata u periodu od 24 mjeseca – jedan asistent po korisniku, koji će svojim radom donijeti pozitivne pomake kućanstvima, krajnjim korisnicima i ujedno lokalnoj zajednici.

Ciljna skupina projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, a žive na području Grada Trogira i pripadajućih općina.

Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci.

 

20 KORISNIKA – 20 OSOBNIH ASISTENATA

 

Kodni broj: UP.02.2.2.09.0025

Razdoblje provedbe: 29.11.2018.-31.03.2021.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi: 2.316.474,94 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose: 2.316.474,94 HRK

Provedbeno tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Provedbeno tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

https://mdomsp.gov.hr/

 

http://www.hzz.hr/

 

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS.

 


PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • LISTOPAD 2018.

U mjesecu listopadu, zaposleni osobni asistenti potpisali su Ugovor o radu te korisnici osobne asistencije potpisali su  Ugovor o suradnji sa udrugom za period od 24 mjeseca.

Sve ostale aktivnosti su se provodile sukladno planiranim aktivnostima projekta.


 • STUDENI 2018.

Studeni 2018. godine obilježen je nastavkom provedbe redovitih aktivnosti projekta kroz sastanke s osobnim asistentima dva puta na mjesec te redovitim terenskim posjetama korisnika osobne asistencije. U projekt je za sad uključeno sedam korisnika osobne asistencije, a tri korisnika će se uključiti u mjesecu prosincu.


 • PROSINAC 2018.

U skladu sa planiranim aktivnostima projekta, zaposleno je svih deset osobnih asistenata te je na taj način uspostavljena i osobna asistencija za deset korisnika osobne asistencije. Provedeni su sastanci sa osobnim asistentima i terenske posjete korisnicima osobne asistencije, a 20. i 21.12.2018. godine  provedena je edukacija korisnika usluge osobne asistencije/skrbnika i edukacija osobnih asistenata u prostoru prilagođenom za osobe s invaliditetom. Među važnim točkama edukacije govorilo se o međusobnoj komunikaciji korisnika/skrbnika, osobnog/e asistenta/ice te udruge (voditelja projekta, koordinatora i predsjednika udruge) a u svrhu što bolje asistencije. Ujedno, naglasak je stavljen na potrebe sigurnosti korisnika, posebno medicinskih. Svi korisnici/skrbnici te osobni asistenti i osobne asistentice su primili i potvrdu o završenoj edukaciji.

 


Od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 18.12.2018. godine voditeljica projekta prisustvovala je Radionici za projekt koja se održala u Zagrebu.

 


 • SIJEČANJ 2019.

Projekt Usluge osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom provodi se kontinuirano kroz pružanje osobne asistencije desetorici korisnika s najtežom vrstom invaliditeta.

Unutar udruge redovito se dva puta mjesečno provode sastanci sa osobnim asistentima u svrhu poboljšanja pružanja usluge osobne asistencije te razmjene iskustava dobre prakse. Ujedno, redovito se provode i terenske posjete korisnika kako bi se sa korisnicima i njihovim članovima obitelji razgovaralo te na taj način procijenilo zadovoljstvo istih i unijelo u provedbu aktivnosti unaprjeđenja provedbe projekta.

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje poslan je ZNS br.1. sa opisom svih provedenih aktivnosti te financijskom dokumentacijom utrošenih sredstava.


 • VELJAČA 2019.

Projektom usluge osobne asistencije u koji je uključeno deset osoba s invaliditetom s najtežim stupnjem invaliditeta i osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama podignuta je ljestvica samostalnost istih, povećana je količina aktivnosti unutar i izvan doma, svakodnevni život im je podignut na veću ljestvicu te su i članovi obitelji dobili vremena za sebe. Na sastancima sa osobnim asistentima koji se provode dva puta mjesečno, osobni asistenti ističu pozitivne promjene kod svojih korisnika te rade s njima na poboljšanju i unaprjeđenju svakodnevnih aktivnosti. Kroz terenske posjete korisnika osobne asistencije, a koji se provode redovito od strane voditeljice i koordinatorice projekta uočene su pozitivne promjene kod korisnika osobne asistencije i njihovih članova obitelji, a ujedno vidi se i kroz aktivnosti koje osobni asistenti provode unutar doma svih korisnika.


 • OŽUJAK 2019.

Redovitim praćenjem projektnih aktivnosti projekt Usluge osobne asistencije za kvalitetniji život osoba s invaliditetom provodi se redovito kroz mjesečne sastanke i redovite posjete korisnika unutar njihovih domova te praćenjem financijskih troškova projekta.

Do kraja mjeseca poslati će se i ZNS br. 2. sa opisom svih provedenih aktivnosti za mjesec siječanj i veljaču te ujedno i sva financijska dokumentacija u svrhu kontinuiranog praćenja projekta.


 • TRAVANJ 2019.

U mjesecu travnju, a završetkom I faze projekta svih 20 korisnika osobne asistencije uključili su se u projekt Pružanje usluge osobne asistencije za kvalitetniji život”

Potpisani su ugovori sa korisnicima i sa osobnim asistentima te su projektne aktivnosti nastavljene kao i do sada, redovitim sastancima i redovitim terenskim posjetama korisnika osobne asistencije. Mjesec travanj je mjesec kada moramo zaključiti većina korisnika osobne asistencije svoje vrijeme, a i prema svojim mogućnostima koriste izvan svojih domova te ističemo kako je upravo taj izlazak najviše osiguran svakodnevno upravo zbog mogućnosti pružanja usluge osobnog asistenta.


 • SVIBANJ 2019.

Sve aktivnosti projekta provode se sukladno planiranim aktivnostima te se redovito provode sastanci sa osobnim asistentima i terenski posjeti korisnika.

 


 • LIPANJ 2019.

Sve planirane aktivnosti projekta, obilasci korisnika osobne asistencije i sastanci sa osobnim asistentima provode se redovito uz prijašnju najavu dolaska u dom korisnika/ica te zajedničkim planiranjem i zakazivanjem sastanaka sa osobnim asistentima sukladno njihovim obvezama sa korisnicima te privatnim obvezama.

Sastanci se provode u razgovoru sa osobnim asistentima na kojima se razgovara o poslovima koje provode, načinu na koji provode aktivnosti sa svojim korisnicima osobne asistencije, često se razgovara o odnosu s korisnicima te članovima njihovih obitelji, kodeksu koji mora postojati između asistenta i korisnika te obrnuto, a posebno prema članovima obitelji/ukućanima.

Na sastancima s osobnim asistentima zajednički se dogovaraju i planiraju godišnji odmori te se na taj način svi asistenti izmjenjuju i uredno koriste iste.

Vezano za posjete korisnicima osobne asistencije, moramo zaključiti da se zajednički rad asistenta i korisnika vidi u svakom trenutku što kroz njihov zajednički razgovor, druženje, a posebno aktivnosti koje provode i koje odlično međusobno planiraju.

Kao udruga, a nositelj projekta zadovoljni smo provedbom projekta.


 • SRPANJ

Kroz mjesec srpanj i obilazak korisnika osobne asistencije moramo zaključiti da je ljeto izuzetno težak period kod svih asistenata. Zbog vrućina, korisnici vrijeme provode unutar domova te asistenti vrijeme s njima provode uglavnom u rano jutarnjim satima, a šetnje, kupanje u moru ili druge aktivnosti na otvorenom uglavnom provode u predvečerje.

Iako je organizacija aktivnosti ponekad balansiranje, moramo zaključiti da su sve obveze provedene na zadovoljstvo korisnika osobne asistencije, korisnika te udruge.


 • KOLOVOZ

Mjesec kolovoz je u većini aktivnosti proveden kao i mjesec srpanj, a sve aktivnosti su planirane, organizirane i odrađene kroz jutarnje ili kasnije večernje aktivnosti, a upravo zbog vrućina u ovim mjesecima. Na sastancima s osobnim asistentima koje smo redovito provodili, iako iziskuju pomno planiranje zbog prostora i vremena sastanka tj. organizacije svih asistenata i dolazak u isto vrijeme, svi asistenti su zadovoljni sa aktivnostima koje provode sa korisnicima. Bez obzira na vrućinu, a ako je korisnik u mogućnosti izlaziti provode izvan kuće.