Sekcija roditelja djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom

U srijedu 17.04.2013. u 18.00 sati u gradskoj vječnici, a na inicijativu Udruge tjelesnih invalida “TOMS” osnovala se Sekcija roditelja roditelja djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom. Okupio se veliki broj roditelja koji su iskazali zadovoljstvo osnivanjem sekcije. Sekcija je osnovana iz potrebe koje su iskazali roditelji, a zbog problema na koje nailaze sa…