Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije

 

Projekt Dječji osmijeh osnažuje obitelj  financiran je  sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi  1.460.370,07 HRK. Nositelj projekta je Udruga tjelesnih invalida TOMS, a partneri u provedbi su Grad Trogir, Učilište Vita Cognita i Selectio d.o.o za upravljanje ljudskim potencijalima.
Svrha projekta je unaprijediti potporu članovima obitelji djece s teškoćama u razvoju na području Trogira, Okruga, Segeta, Marine i Kaštela. Djeci s teškoćama u razvoju, kao i ostaloj djeci, obitelj predstavlja temelj njihovog psihičkog, tjelesnog i socijalnog razvoja. Međutim, činjenica da dijete ima teškoće u razvoju, obitelj dovodi u specifičan položaj. Članovi obitelji često se zbog djetetove ovisnosti odriču vlastite karijere kako bi se posvetili djeci i redovito su smanjene ekonomske aktivnosti u odnosu na svoje potencijale. Projekt želi podržati 40 nezaposlenih članova obitelji na gorespomenutom području kroz pružanje profesionalnih usluga za djecu uz istovremeni rad na jačanju njihove zapošljivosti.
Projekt omogućuje:

 • Nastavak usluga na lokalnoj razini u Centru za poludnevni boravak djece s teškoćama u razvoju „Dječji osmijeh“ uz ojačane kapacitete stručnih djelatnika Centra.
 • Direktnu podršku nezaposlenim članovima obitelji djece s teškoćama u razvoju u jačanju njihove zapošljivosti.

Sve aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnog osoblja provodi Učilište Vita Cognita iz Zagreba. U sklopu projekta održat će se edukacija o multisenzoričkom učenju i suvremenom radnoterapijskom pristupu za sve djelatnike poludnevnog boravka.
U okviru projekta, Učilište Vita Cognita izradit će Priručnik za rad s pojedinim poremećajima u djece. Priručnik će se  tiskati u 15 primjeraka za potrebe djelatnika Centra, a njegova digitalna verzija bit će objavljena na web stranici Udruge TOMS. Link za prihvat Priručnika bit će dostupan i na stranicama Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida i Mreže udruga osoba s invaliditetom.
Za vrijeme trajanja projekta predviđena je podrška stručnim djelatnicima te savjetovanje u postupcima rada s djecom i članovima obitelji od strane profesionalaca Učilišta Vita Cognita korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Projekt uključuje i aktivnost izrade jedinstvenog individualnog obrasca za svako dijete koji će uključivati planiranje stručnih aktivnosti s pojedinim djetetom te ocjenu napretka djeteta u prethodnom dvomjesečnm razdoblju uz preporuke za rad s djetetom van Centra.

U okviru elementa projekta koji za cilj ima osnaživanje članova obitelji djece s teškoćama u razvoju, radit će se na jačanju kapaciteta udruge TOMS za pružanje podrške članovima obitelji djece koja koriste usluge poludnevnog boravka kao i na razvoju prilagođenih oblika podrške nezaposlenim roditeljima i članovima obitelji sukladno definiranim potrebama.
Ključnu ulogu u ovom procesu imat će projektni partner Selectio d.o.o, savjetnička kuća specijalizirana za područje upravljanja ljudskim resursima koja ima bogato iskustvo u području razvoja ljudskih potencijala, a posebice pružanja podrške u obliku karijernog savjetovanja za ranjive skupine na tržištu rada.


 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Kolovoz 2016. Motivacijska radionica za roditelje

U okviru projekta Dječji osmijeh osnažuje obitelj, u petak 12. kolovoza 2016. godine održana je motivacijska radionica za roditelje. Iako je projektom bio predviđen izlet u Omiš, u dogovoru s roditeljima, a zbog velikih prometnih gužvi i špice turističke sezone, odlučeno je da se radionica održi u Trogiru. Uz prisustvo projektnih partnera, učilišta Vita Cognita, Grada Trogira i tvrtke Selectio d.o.o čiji su djelatnici izravno radili s roditeljima u proteklom periodu, na radionici je  sudjelovalo 29 roditelja.

Roditelji su na radionici kroz razmjenu iskustva s drugim roditeljima i stručnjacima tražili odgovore na pitanja o odgoju djece, rješavanju problema i svakodnevnim situacijama.

Radionica je bila namijenjena osnaživanju roditelja u osiguravanju prava njihovoj djeci, ali i roditeljskih prava na podršku u lokalnoj zajednici.

Tijekom radionice naglasak je bio na zajedničkim problemima i sličnom iskustvu roditelja koji dijele slične osjećaje i ponašanja kao i na budućim aktivnostima u lokalnoj zajednici koje bi doprinijele poboljšanju sustava skrbi o djeci s teškoćama na trogirskom području.

Na radionici su postignuti i prvi dogovori temeljem kojih će se pokrenuti aktivnosti s ciljem osiguranja kontinuiteta u pružanju socijalnih usluga za obitelji djece s teškoćama nakon završetka projekta i financiranja iz sredstava ESF-a.

Motivacijska radionica 3

????????????????????????????????????


 

Lipanj/srpanj 2016. Radionice razvoja vještina

Krajem srpnja održana je peta Radionica razvoja vještina roditelja i članova obitelji djece s teškoćama u razvoju. Završnoj radionici prethodile su još dvije grupe te sa ponosom možemo reći da je edukaciju u sklopu programa „Job klub – klubovi za zapošljavanje“ uspješno završilo 36 roditelja i/ili članova obitelji uključenih u projekt „Dječji osimjeh osnažuje obitelj“. Svojim zalaganjem zaslužili su Potvrdu za navedenu edukaciju koja je obuhvatila teorijski i iskustveni dio. Program „Job klub“ je integrativan i inovativan pristup podršci posloprimcima pri zapošljavanju u sklopu kojeg su polaznici prošli sljedeće teme/aktivnosti:

 • Komunikacijske vještine
 • Emocionalnu inteligenciju
 • Upravljanje ciljevima i vremenom
 • Upravljanje konfliktom
 • Donošenje odluka

Na navedenim radionicama posebnu pažnju posvetili smo osnaživanju roditelja djece s teškoćama u razvoju potičući ih na kontinuiran rad na sebi i na svojim vještinama. Preuzimanje potpune odgovornosti za vlastiti život i upravljanje svojim vremenom i emocijama, vještine su koje donose dobrobit u svakodnevnom životu, a poželjno ih je usvojiti i prenijeti dalje na mlađe generacije. Povezivanje unutar grupe, slični problemi  s kojima se roditelji susreću i njihova međusobna komunikacija i potpora dali su dodatan pečat zajedničkom radu i trudu. Edukacija je održana u trajanju od tri dana od strane Selectio stručnjaka za edukacije/Karijerno savjetovanje i Stručnjaka za razvoj u Gradskoj vijećnici  u Trogiru.

Naša želja i nastojanje je osigurati direktnu podršku roditeljima i članovima obitelji djece s teškoćama u razvoju, kako pri zapošljavanju tako i u drugim aspektima života. Sa roditeljima se radilo i na podizanju motivacije te na dodatnom angažmanu za traženje posla. Roditelji i članovi obitelji izražavaju zadovoljstvo konkretnom pomoći koju su dobili ulaskom u ovaj projekt te smatraju da su promjenom stava i radom na sebi ostvarili sve ono što im je potrebno za jačanje osobnih kompetencija, ali i poboljšanje uvjeta života njihove obitelji.


 

Travanj/svibanj 2016. Radionice razvoja vještina

U sklopu projekta „Dječji osmijeh osnažuje obitelj“, nastavljamo sa projektnim aktivnostima Kluba za zapošljavanje čiji je program do sada završilo 38 roditelja. Upornost i trud su se isplatili te su nas naši roditelji i članovi obitelji djece s poteškoćama u razvoju već obradovali sa prvim pozitivnim rezultatima odnosno uspješnim apliciranjem na natječaje za posao.

U skladu s individualnim potrebama korisnika, a sa ciljem daljnjeg jačanja kompetencija korisnika, organizirani su programi obrazovanja za razvoj specifičnih vještina traženih na tržištu rada. Kroz projektne aktivnosti planirano je održavanje neformalnih edukacija u 5 navrata za grupe od po osam članova obitelji, a pod stručnim vođenjem Stručnjaka za edukacije/Karijerno savjetovanje i Stručnjaka za razvoj ljudskih potencijala/Psihologa. Predviđeno trajanje edukacija/radionica je tri dana. Svaki polaznik primit će edukacijske materijale na 100 stranica, kao i set materijala za vlastite zabilješke (bilježnicu i olovku). Polaznicima će biti plaćeni troškovi prijevoza, te će im se omogućiti ručak i osvježenje.

U kombinaciji sa aktivnostima Kluba za zapošljavanje, a sve u svrhu postizanja ciljeva karijernog plana održale su se prve neformalne edukacije razvoja vještina za traženje posla. Prve dvije grupe radionica za razvoja vještina održale su se u Gradskoj vijećnici grada Trogira u grupama od po osam roditelja ili članova obitelji djece s teškoćama u razvoju.

Životno i praktično primjenjive teme poput razvoja komunikacijskih vještina, važnost i proces donošenja odluka, upravljanje vremenom te upravljanje konfliktom uz niz vježbi održavale su aktivnost i pažnju polaznika na visokoj razini. Po završetku edukacije uključeni korisnici izrazili su zadovoljstvo ponuđenim sadržajem, njegovom prezentacijom, ali i novim prijateljstvima i poznanstvima proizašlima iz zajedničkog druženja.

DSC_1000

 

 

 

 

 

 


 

Siječanj/veljača 2016. Početak projektnih aktivnosti Kluba za zapošljavanje

Program „Korak na tržište rada kroz Job Klub“ je inovativna podrška posloprimcima pri zapošljavanju. Traje 8 dana (po 2-3 sata dnevno), s ciljem lakšeg pronalaska posla, a u sklopu kojega otkrivamo korisnikove snage i slabosti, kreiramo akcijski plan korisnika te izgrađujemo znanja, vještine i stavove ka uspjehu.
Naš osnovni cilj je povećati socijalnu uključenost nezaposlenih roditelja djece s teškoćama u razvoju te povećati njihova znanja i vještine za traženje posla i povećanje zapošljivosti.
Nezaposlenim članovima obitelji i roditeljima djece s teškoćama u razvoju važno je naglasiti što dobijaju sudjelovanjem, a to je:
– uvid u stanje na tržište rada
– imat će uređen životopis od strane stručnjaka i naučit će kako napisati molbu za radno mjesto
– zajedničkim snagama ćemo napraviti 3-mjesečni plan potrage za poslom te 1-godišnji plan razvoja karijere
– kao važan aspekt Kluba za zapošljavanjem naglašavamo pripremu za intervju za posao i vještine samopredstavljanja, koje su izuzetno važne u životnim situacijama koje i nisu direktno vezane za karijeru
– radimo na profesionalnom identitetu
– članovi obitelji i roditelji uključeni u projektne aktivnosti Kluba za zapošljavanje zaslužit će Job Klub potvrdu prepoznatu od strane poslodavaca koju mogu priložiti svom životopisu

Program Kluba za zapošljavanje krenuo je sa prve dvije grupe nezaposlenih roditelja odnosno članova obitelji djece sa teškoćama u razvoju te trenutno provodimo predviđene aktivnosti sa 16 roditelja.
Svaki polaznik primio je edukacijske odnosno radne materijale, te im se omogućio direktan rad na računalu. Korisnici koji nisu imali prilike raditi na računalu dosada veoma su zadovoljni pruženom prilikom i podrškom u jačanju njihove informatičke pismenosti te su samim time izuzetno motivirani za program Kluba.
Od predviđenih osam susreta, potrebnih da korisnici dobiju potvrdu Kluba za zapošljavanje, u trajanju od dva do tri sata, provodimo grupne aktivnosti te individualno karijerno savjetovanje članova obitelji. Povratna informacija uključenih korisnika je izrazito pozitivna jer je prepoznat smisao Kluba koji jača vještine korisnika primjenjivih i u poslovnom, ali i privatnom životu. Metoda Kluba za zapošljavanje funkcionira po principu grupe za samopomoć te su se korisnici povezani zajedničkim životnim iskustvom brzo povezali. Izrazito smo zadadovoljni dinamikom grupa jer sami korisnici međusobno utječu na motivaciju.
Korisnicima uključenim u projektne aktivnosti pokriveni su putni troškovi dolaska na susrete Kluba za zapošljavanje, te pozivamo sve nezaposlene roditelje i članove obitelji djece s teškoćama u razvoju da nam se pridruže u aktivnostima kojima jačajući svoje kompetencije osnažuju svoju obitelj u cjelini.


 

15 prosinca 2015. Završena edukacija osoblja za pružanje podrške obiteljima

U okviru projekta Dječji osmijeh osnažuje obitelj tijekom mjeseca prosinca završena je edukacija djelatnika Udruge TOMS. Cilj ove edukacije bio je, kroz tri trodnevna modula, omogućiti sudionicima edukacije stjecanje teorijskih znanja o provođenju karijernog savjetovanja te treniranje komunikacijskih i savjetodavnih alata s naglaskom na iskustveni dio. Uspješno provođenje karijernog savjetovanja uključuje poznavanje procesa tj. dio teorijskog znanja za upoznavanje i razumijevanje psihološke pozadine pri vođenju karijernog savjetovanja (i kod savjetnika i kod korisnika) kao i suštine tog procesa te s druge strane, vještine koje se pri tome koriste, prvenstveno komunikacijske i savjetodavne alate.
Program edukacije namijenjen je primarno za izgradnju kapaciteta udruge TOMS za pružanje usluga članovima obitelji.
Edukaciju su vodili stručnjaci projektnog partnera Selectio d.o.o, a edukaciju su uspješno završila 4 djelatnika TOMS-a koji će biti uključeni u budući rad s roditeljima.


 

12. studenog 2015. Priručnik za rad s pojedinim poremećajima u djece

Link za prihvat Priručnika dostupan je na stranici Udruge tjelesnih invalida TOMS http://www.toms.hr/pdf/Prirucnik-Multisenzoricko-ucenje-rad-i-ophodenje-s-djecom-s-posebnim-obrazovnim-i-razvojnim-potrebama.pdf te na stranicama Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida i Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije.

2. studenog, 2015. Identifikacija nezaposlenih članova obitelji i analiza potreba

U sklopu aktivnosti projekta, Identifikacija nezaposlenih članova obitelji i analiza potreba, sa roditeljima i članovima obitelji provodi se strukturirani intervju u svrhu analize dosadašnjeg karijernog puta, te ambicijama i mogućnostima za daljni profesionalni razvoj obzirom na specifičnu situaciju u kojoj se obitelji nalaze. Intervjue  i analizu potreba provodi Stručnjak za ljudske resurse/Psiholog i Stručnjak za edukacije iz Selectio-a uz podršku Voditelja podrške obiteljima.
Karijerno savjetovanje koje provodimo sa roditeljima uključenim u projektne aktivnosti odnosi se na jasno postavljanje ciljeva (specifičnih i konkretnih, mjerljivih, dostizljivih, realnih te definiranim vremenom), razvijanje potrebnih kompetencija za postizanje cilja te konkretne korake karijernog akcijskog plana. Važan korak karijernog savjetovanja jest upoznavanje korisnika sa angažmanom i odgovornosti za tijek i ishode karijernog savjetovanja te što od njega (ne) može očekivati.
Sa svakim korisnikom provodimo  Intervju u sklopu karijernog savjetovanja u trajanju od 60 minuta. Oblikovan je kao dijalog u kojem se skupljaju informacije koje kao feedback dajemo korisniku na kraju intervjua. Iz unaprijed predviđenih pitanja odabiremo ona koja odgovaraju korisniku, a po našoj procjeni smatramo kako bi se tim pitanjima postigao najbolji učinak za osvještavanje interesa, planova, kompetencija, ali i slabijih strana korisnika. Tijekom intervjua pratimo komunikacijske i prezentacijske vještine korisnika. Osvještavamo njihovu neverbalnu  (rukovanje, držanje tijela, stav, energičnost nastupa, facijalnu ekspresiju…) i verbalnu (struktura izlaganja, jasnoća i konkretnost odgovora, komunikaciju sa intervjuerom…) komunikaciju. Tijekom razgovora ojačavamo korisnikove snage i nastojimo minimizirati slabosti te ga nastojimo osnažiti u njegovoj trenutnoj radnoj situaciji. Dosadašnje iskustvo pokazuje da je roditeljima i članovima obitelji djece sa teškoćama u razvoju, potrebna podrška u učenju pozitivne perspektive i pozitivne percepcije.
Stoga, zajedničkim snagama, ali i individualnim pristupom, nastojimo biti podrška korisnicima u svrhu ostvarivanja zajedničkog cilja projekta, odnosno unaprijeđivanja mogućnosti zapošljavanja roditelja i članova obitelji djece sa teškoćama u razvoju.


 

19. listopada 2015. Dječji osmijeh na valovima Gradskog radija Trogir

U emisiji Razgovori s povodom na valovima Gradskog radija Trogir danas su gostovale Aleksandra Makrić, voditeljica projekta Dječji osmijeh osnažuje obitelj, Darinka Rako, voditeljica poludnevnog boravka Dječji osmijeh i Ana Plazonić, voditeljica podrške obiteljima u udruzi TOMS. Specijalizirana emisija na temu projekta trajala je oko 30 minuta i bila posvećena problemima s kojim se susreću obitelji djece s teškoćama u razvoju, modelima podrške za obitelji koje u okviru projekta nudi udruga TOMS te dostupnim uslugama poludnevnog boravka i uslugama rehabilitacije u Centru Dječji osmijeh.


 

16/17. listopada 2015. Edukacija stručnog osoblja o suvremenom radnoterapijskom pristupu
U suradnji s projektnim partnerom Učilištem Vita   Cognita iz Zagreba 16. i 17. listopada 2015. održana je edukacija na temu Suvremeni radnoterapijski pristup za sve djelatnike poludnevnog boravka Dječji osmijeh. Tijekom dva dana edukacije radna terapeutkinja Martina Kovačević upoznala je sudionike s načinom pristupa u procesu radne terapije te različitim metodama rada. Poseban naglasak stavljen je na:

 • savjetovanje i demonstracija načina rada kod poteškoća pisanja (disgrafije) djece s autizmom, zaostajanje u psihmotornom razvoju, cerebralne paralize – hemipareze
 • upoznavanje i implementacija metoda Ples pisanja, Brain gym, Masgutova neuro – senzo – motorna integracija refleksa
 • prikaz važnih aspekata grupnog rada s djecom s obzirom na njihove individualne razvojne potrebe te utjecaj dobre timske suradnje.

Za 11 djelatnika poludnevnog boravka bila je ovo prilika za profesionalno usavršavanje, nadogradnju i razmjenu znanja i iskustva uz puno praktičnih primjera.

Svi djelatnici poludnevnog boravka ovim su uspješno završili program educiranja predviđen u okviru projekta “Dječji osmijeh osnažuje obitelj” te će dobiti i potvrde o uspješnom pohađanju edukacije.


 

15.listopada 2015. Edukacija osoblja udruge TOMS za podršku obiteljima
Za potrebe direktnog rada s nezaposlenim roditeljima i članovima obitelji djece s teškoćama u razvoju udruga TOMS je u srpnju 2015. zaposlila Voditelja podrške obiteljima koji će tijekom provedbe projekta provoditi i koordinirati sve korake u podršci roditeljima uz stručnu podršku stručnjaka iz kuće Selectio d.o.o.

Voditelj podrške obiteljima, zajedno sa još tri zaposlenika TOMS-a sudjelovat će u edukaciji koju će voditi stručnjaci Selectia. Edukacijski sadržaj podijeljen je u tri dijela a s provedbom prvog modula započelo se danas, 15.listopada 2015 godine. Cilj edukacije pod vodstvom gđe. Tanje Prekodravac je:

 • upoznati polaznike edukacije s ključnim znanjima iz područja soft skillsa za kvalitetno provođenje karijernog savjetovanja
 • upoznati se s metodama efikasnog apliciranja na posao, s posebnim naglaskom na životopis i intervju
 • naučiti više o učinkovitim kanalima za traženje zaposlenja
 • preispitati način na koji je zamišljeno provođenje karijernog savjetovanja
 • poboljšati komunikacijske vještine
 • izgraditi/očuvati kvalitetan odnos sa svojim korisnicima te njihovu motivaciju.

Predviđeno trajanje edukacijskog ciklusa je devet dana.


 

9/10. listopada 2015. – Jačanje kapaciteta djelatnika poludnevnog boravka – Edukacija o multisenzoričkom učenju

U prostorijama poludnevnog boravka Dječji osmijeh 9. – 10. Listopada 2015. održana je edukacija na temu Multisenzoričko učenje. Edukatorice su bile Patricia Tomac i Marija Šinković Bečić iz Učilišta Vita Cognita iz Zagreba, a sudionici edukacije djelatnici poludnevnog boravka. Jedan od glavnih ciljeva edukacije bio je osvijestiti važnost poznavanja i praćenja najnovijih rezultata istraživanja iz različitih znanstvenih disciplina (koje se bave proučavanjem čovjeka, njegova doživljavanja i ponašanja, zatim procesa učenja i poučavanja te neuralne podloge i mehanizama) i mogućnost njihove primjene u poučavanju i radu s djecom s posebnim razvojnim potrebama. Osim toga, upoznavanjem temeljnih zakonitosti normalnog i patološkog funkcioniranja i razvoja mozga, cilj je bio pružiti specifična znanja za razumijevanje znanstveno utemeljenih metoda i tehnika rada s djecom s poteškoćama.


 

30. rujna 2015. Priručnik za rad i ophođenje s djecom s posebnim obrazovnim i razvojnim potrebama

Učilište Vita Cognita izradilo je Priručnik za rad s djecom s poremećajima koji su najčešći među korisnicima poludnevnog boravka Dječji osmijeh. Radi se o deset poremećaja, a to su: usporen psihomotorni razvoj, Syndrom Down, motorička disfazija, autizam, ADD, ADHD, disleksija, disgrafija, diskalkulija te laka mentalna retardacija, hemipareza. Priručnik je tiskan u 15 primjeraka za potrebe djelatnika poludnevnog boravka, a njegova digitalna verzija bit će objavljena na web stranici TOMS-a te Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida i Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije.


 

12. kolovoza 2015. Konferencija za medije u gradskoj vijećnici

Dana 12.08.2015. godine održana je konferencija za tisak u organizaciji Grada Trogira i Udruge tjelesnih invalida TOMS. Konferenciji su prisustvovali svi projektni partneri koji su prisutnim novinarima predstavili ciljeve projekta „Dječji osmijeh osnažuje obitelj“ i projektne aktivnosti koje će se realizirati u narednih 14 mjeseci.

15. srpnja 2015. Udruga TOMS potpisala Ugovor za projekt Dječji osmijeh osnažuje obitelj
Udruga tjelesnih invalida “TOMS” potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni poziv “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici” – faza III. Riječ je o operativnom programu Europskog socijalnog fonda pod nazivom “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Iz spomenutog fonda Udruga će dobiti 1.460.370,07 kn kojim će se financirati projekt “Dječji osmijeh osnažuje obitelj”. Projekt je nastavak ranijeg projekta „Dječji osmijeh“ – poludnevni boravak za djecu s teškoćama u razvoju, financiranog iz pretpristupnog fonda IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala i omogućuje nastavak usluga na lokalnoj razini uz direktnu podršku nezaposlenim članovima obitelji djece s teškoćama u   razvoju u jačanju njihove zapošljivosti.
Projekt “Dječji osmijeh osnažuje obitelj” ima za cilj unaprijediti mogućnosti zapošljavanja 40 članova obitelji koji skrbe o djeci s teškoćama u razvoju s područja Trogira, Kaštela, Okruga, Marine i Segeta koji se često zbog skrbi o djetetu odriču vlastite karijere i redovito su smanjene ekonomske aktivnosti  te promicati pomirenje njihovog poslovnog i obiteljskog života razvojem novih i unaprijeđenjem kvalitete postojećih socijalnih usluga u zajednici.
Nositelj projekta je Udruga tjelesnih invalida TOMS a partneri u provedbi su:

 • Grad Trogir
 • Učilište Vita Cognita iz Zagreba koje će provesti aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnog osoblja zaposlenog u poludnevnom boravku
 • Selectio d.o.o, savjetnička kuća specijalizirana za područje upravljanja ljudskim resursima koja ima bogato iskustvo u području razvoja ljudskih potencijala, a posebice pružanja podrške u obliku karijernog savjetovanja za ranjive skupine na tržištu rada.