Zaželi promjenu 3

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. PROJEKTNE AKTIVNOSTI srpanj 2023. Projekt Zaželi promjenu 3 lagano se bliži … Continue reading Zaželi promjenu 3