Zaželi promjenu-idemo dalje!

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. Početkom lipnja 2021. Udruga TOMS počela je s provedbom projekta Zaželi … Continue reading Zaželi promjenu-idemo dalje!