Dječji osmijeh – rana i učinkovita podrška obitelji

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge tjelesnih invalida TOMS i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. Udruga tjelesnih invalida TOMS, u partnerstvu s Gradom Trogirom, započela je … Continue reading Dječji osmijeh – rana i učinkovita podrška obitelji