Na području općina Trogir, Okrug, Seget i Marina živi ukupno oko 26.000 stanovnika od kojih je 4.592 osoba starijih od 65 godina – 17,66%. Od ukupnog broja osoba starijih od 65 godina njih 2.065 (45%) su osobe s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.(Popis stanovništva 2011 godine). Osobe  starije od 65 godina, osim što po prihodima spadaju u najsiromašniju dobnu skupinu također su najviše izloženi riziku od socijalne isključenosti.

Osnovni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi koji žive u vlastitim domovima, često u ruralnim područjima općina Trogir, Marina, Seget i Okrug.

Specifični ciljevi projekta su:

organizirati dnevne aktivnosti koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba koji žive na širem trogirskom području

osigurati prijevoz prilagođen za osobe s invaliditetom i uključiti u projektne aktivnosti korisnike iz udaljenijih ruralnih područja

– povećati sigurnost i osnažiti osobe treće dobi kroz aktivnosti informativne i savjetodavne pravne pomoći

doprinijeti boljoj ravnoteži unutar obitelji čiji stariji članovi zahtijevaju povećanu skrb te ujedno pozitivno utjecati na njihovu zapošljivost

inicirati  razvoj lokalnih oblika upravljanja sustavom skrbi za stare