Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva odobrila je Udruzi tjelesnih invalida TOMS institucionalnu potporu za stabilizaciju i razvoj udruge u razdoblju 2014.-2016. Institucionalna potpora Udruzi pruža materijalnu sigurnost  s obzirom da pokriva troškove koji ne predstavljaju izravne troškove vezane uz provođenje projekata. Iz sredstava institucionalne potpore moguće je financirati  režijske troškove, troškove edukacije djelatnika i članova, udio u plaćama i sl. Zahvaljujući institucionalnoj potpori Udruga razvija organizacijske i financijske kapacitete što rezultira sve većim brojem projekata koje Udruga provodi  te boljim umrežavanjem s domaćim i međunarodnim srodnim organizacijama.